Главная » Статьи » Kabe Keskmäng

Пуусепп Оскар-233-14-33 1983 Перекресток Комбинация Проход в дамки
Пуусепп Оскар-233-14-33 1983 Перекресток Комбинация Проход в дамки


(154) Пуусепп Оскар-233-14-33 1983
Перекресток Комбинация Проход в дамки

91) 1.cd4 de5 2.bc3 ed6 3.ef4 ba5 4.fe3 (233-14) 4...cb6 5.cb2 bc5 6.db6 ac7 7.ab4 fg5 8.ba5 fe7 (86-12) (Классический Перекресток)21.f2-e3 b8-c7 22.f4-e5 h6-g5 23.c3-d4 c7-b6 24.e3-f4 c5xe3 25.f4xh6=
D1a222) Ei võida 20...b8-a7 , sest 21.f2-e3 d6-c5 ( Kui 21...a7-b6 , siis 22.f4-e5 d6xb4 23.a3xa7 viik. h6-g5 24.h2-g3 h4xf2 25.a7-b8=) 22.c3-d4 a5-b4 ( Käigule 22...a7-b6 järgneb 23.f4-e5 ja edasi nii nagu partiis. h6-g5 24.e3-f4 c5xe3 25.f4xh6=) 23.d4xb6 a7xc5 24.e3-d4 c5xg5 25.a3xc5 g5-f4 26.c5-d6 h4-g3 27.d6-e7 g3-f2 28.e7-d8 f2-e1 29.d8-f6=
D1b) Välja c5 hõivamine jätkuga 9.b4-c5 d6xb4 10.a3xc5 ei anna ulekaalu, sest b8-a7! 11.c3-d4 c7-b6
D1b1) Must mängib täpselt, kasutades ära vastase, seisu nõrkust — kuhjunud kive paremal tiival. 12.d2-c3 g7-f6! 13.c3-b4 a5xe5 14.f4xf8 b6xd4 15.e3xc5 d8-e7 16.f8xd6 f6-e5 17.d6xf4 g5xg1 18.c5-d6=
D1b2) Kaotab 12.g3-h4? , sest a5-b4! 13.h4xf6 ( Lõõgile 13.c5xa3 järgneb b6-a5 14.h4xf6 g7xc3 15.d2xb4 a5xc3 ja edasi allpool näidatud viisil.) 13...g7xc3 14.c5xa3 b6-a5 15.d2xb4 a5xc3 16.f4-e5 e7-f6 17.e5xg7 h8xf6 18.h2-g3 d8-e7 19.g3-f4 e7-d6 20.f2-g3 a7-b6 21.g3-h4 b6-c5 22.h4-g5 ( Kui 22.e1-f2 , siis f6-e5 23.f2-g3 e5-d4 x) 22...f6xh4 23.e1-f2 h6-g5 24.f4xh6 d6-e5 25.h6-g7 e5-f4 26.e3xg5 h4xh8 x
D2) Pärast 6...g7-f6 muutub musta seis tunduvalt halvemaks. Must laseb siduda vasaku tiiva, mille arendamisega oli tal seni raskusi olnud. 7.g3-h4 a7-b6 8.b4-a5
D2a) 8...d6-e5? 9.f4xd6 c7xe5 10.a5xc7 b8xd6 11.f2-g3 d6-c5 12.d2-c3 f8-g7 (12...d8-c7 13.c3-b4 c7-d6 14.b4-a5 e5-d4 15.e1-d2 d4xf2 16.g3xe1 f8-e7 17.a1-b2 d6-e5 18.b2-c3 e5-f4 19.c3-b4 e7-d6 20.d2-c3 f4-g3 21.h2xf4 g5xe3 22.c3-d4 e3-d2 23.d4xb6 d2-c1 24.b6-a7 c1-f4=) 13.e3-d4! ( Kiiresti kaotab must tcisle käikude korral, sest 13.g3-f4 e5xg3 14.h2xf4 x) 13...c5xe3 14.g3-f4 e5xg3 15.h4xd4 Valge alustab runnakut vastase n õrgale paremale tiivale. g5-f4 16.d4-c5 h6-g5 Mõistes, et kasutu on takistada kivi c5, kuivõrd siis alustavad runnakut kivid a3 ja c3, otsustab must minna vasturunnakule paremal tiiva 17.c5-b6 g5-h4 18.a3-b4 g7-h6 19.e1-f2 h6-g5 ( Vajalik, sest must ähvardab käia 19...f6-g5 20.f2-e3 f4xd2 21.c3xe1) 20.f2-e3 f4xd2 21.c3xe1 g5-f4 22.b4-a5 f4-e3 23.b6-c7 d8xb6 24.a5xc7 f6-e5 ( Kui 24...e3-f2 25.e1xg3 h4xf2 26.h2-g3 f2xh4 27.c7-b8 x) 25.c7-d8 ( Hoiduda tuleb 25.c7-b8? , sest e5-f4 26.b8xg3 h4xf2 27.e1xg3 e3-d2=) 25...e3-f2 25. ...ef4 ja 25. ...hg7), ( Tugevam ei ole 25...e5-d4 sest 26.d8-b6 h8-g7 27.a1-b2 g7-f6 28.h2-g3 h4xf2 29.e1xg3; Samuti 25...e5-f4 26.a1-b2 h4-g3 27.d8-g5 f4xh6 28.h2xd2) 26.e1xg3 h4xf2 27.h2-g3 f2xh4 28.d8-c7 e5-d4 29.c7-b6 d4-c3 30.b6-a5 x
D2b) Edasivahetus viib kaotusele, sest paremtiib jääb nõrgaks, vasaktiib aga on jäigas sidumises. Viigisansse pakub 8...b6-c5 9.d2-c3 ja käiguga f8-e7 10.c3-b4 must v õrdsustab mängu. (10.a1-b2 c5-b4 11.a3xc5 d6xd2 12.e1xc3 e7-d6 13.b2-a3 d6-c5 14.c3-d4 b8-a7 15.d4xb6 a7xc5 16.f4-e5 f6xd4 17.h4xf6 d4-c3 18.f2-g3 h6-g5 19.f6xh4 c7-b6 20.a5xc7 d8xb6 21.e3-d4 c3xe5 22.g3-f4 e5xg3 23.h2xf4 c5-d4 24.a3-b4 b6-a5 25.b4-c5 d4xb6 26.f4-e5=; Rundekäigule 10.c3-d4 järgneb b8-a7 11.d4xb6 a7xc5 ja 12. cd4=.) 10...c5-d4 11.e3xc5 g5xg1 ]
[ Tagasivahetusele 2.g3-h4 e5xg3 3.h4xf2 vastab must h6-g5! ja käigule 4.h2-g3 järgneb g5-h4! 5.a1-b2 ( Kiiresti kaotab 5.g3-f4? ,sest f6-e5 6.d4xf6 g7xg3 7.g1-h2 h8-g7 8.h2xf4 (Must võib vastata 8. ...bc5x) g7-f6 Аврора показõвает x 9.f4-g5 f6-e5 10.g5-h6 d8-e7 11.c1-b2 e7-f6 12.c3-b4 a5xc3 13.b2xd4 e5xc3 14.d2xb4 d6-e5 15.a1-b2 b8-c7 16.b2-c3=) 5...d6-c5 6.g3-f4 f8-e7-/+ 7.f4-g5 e7-d6 8.g5xe7 d6xf8 9.g1-h2 b8-c7 10.f2-g3 h4xf2 11.e3xg1 c5xe3 12.d2xf4 b6-c5 13.h2-g3 g7-f6 14.g3-h4 c7-d6 15.e1-f2 h8-g7 16.f4-g5 d6-e5 17.g5xe7 d8xf6 18.c1-d2 g7-h6 19.d2-e3= ]
[ Kaotab 2.a1-b2? , sest f8-e7! 3.g3-h4 ( Käigule 3.g1-f2 järgneb b6-c5 4.d4xb6 a7xc5 x; Käigule 3.e1-f2 järgneb b6-c5 4.d4xb6 a7xc5 x) 3...e5xg3 4.h4xf2 ( Lõõgi 4.h2xf4 korral otsustab b6-c5 5.d4xb6 a7xc5 x) 4...d6-c5 5.h2-g3 b8-c7 6.g3-f4 f6-g5 x ]
2...b6-c5
[ Kaotab 2...f8-e7? ,sest 3.g1-f2 b6-c5 4.d4xb6 a5xc7 5.a3-b4 c7-b6 6.b4-c5 x ]
3.d4xb6 a5xc7 4.g3-h4
[ Võib 4.c3-d4 e5xc3 5.b2xd418. diagramm.
A) 5...a7-b6 6.f4-e5 Vaja on positsiooni lihtsustada, sest must ähvardab ohtliku siduva käiguga dc5. d6xf4 7.e3xe7 f8xd6 8.a1-b2
A1) 8...d6-e5 9.d4xf6 g7xe5 10.b2-c3 b6-c5 11.c3-b4 ( Kaotab 11.d2-e3?? , sest e5-d4 12.c3xe5 c5-b4 13.a3xc5 c7-d6 14.c5xe7 d8xh4 x.) 11...c7-d6 12.d2-e3 h8-g7 13.g1-f2 d8-e7 14.g3-h4 g7-f6 15.e3-f4 ( Kui aga 15.f2-g3 , siis e5-d4-+ 16.e1-d2 d4xf2 17.g3xe1=) 15...e5xg3 16.h2xf4 f6-e5 17.f2-e3 e5xg3 18.h4xf2 e7-f6 19.e3-f4 c5-d4! 20.f4-e5 d6xf4 21.f2-e3 d4xf2 22.e1xg7 h6xf8 23.b4-a5! f8-e7 24.a5-b6=
A2) Must on kasutanud partiis jäiku 8...g7-f6? ja käiguga 9.g3-h4! fikseerib valge musta vasaku tiiva arendamatuse: d6-c5 10.d2-e3 c7-d6 11.h2-g3 b6-a5 ( Kui 11...d6-e5 , siis 12.b2-c3 f6-g5 13.h4xf6 e5xg7 14.g3-f4+=) 12.d4xb6 a5xc7 13.b2-c3 h8-g7 ( Kui 13...f6-e5 , siis 14.e3-d4 h6-g5 15.d4xf6 g5xe7 16.h4-g5= , hõivates välja h6.) 14.e3-d4 c7-b6? ( Kaitsevõimalusi pakkus 14...h6-g5 ja seejärel 15.e1-d2 g5-f4 jne. 16.g3xe5 d6xf4=) 15.e1-d2 b8-a7?? ( Kaotab. Vastupanu oli võimalik käiguga 15...d8-c7 Ja kui 16.g3-f4 , siis d6-e5 jne. 17.f4xd6 c7xe5=) 16.g3-f4 b6-c5 17.d4xb6 a7xc5 18.d2-e3 f6-e5 ( Võrdsust ei anna 18...d8-c7 , sest 19.g1-h2 c7-b6 20.h2-g3 f6-e5 21.h4-g5 x.) 19.e3-d4 ( Ei tohi 19.g1-h2 e5xg3 20.h2xf4 g7-f6 21.c3-d4 d8-c7! 22.d4xg5 d6-e5 23.f4xd6 h6xd2=) 19...e5xg3 20.d4xb6 g3-h2 21.b6-a7 d6-e5 22.a3-b4 g7-f6 23.b4-c5 e5-f4 24.c5-b6 f4-e3 25.a7-b8 e3-f2 26.g1xe3 h2-g1 27.b6-c7 d8xb6 28.b8-a7 g1xa1 29.a7xh8 h6-g5 30.h4xf6 a1xg7 31.h8xf6 x.
B) Edasilükkele 5...f6-g5
B1) järgneb 6.a3-b4!
B1a) 6...f8-e7 7.a1-b2 a7-b6 8.b4-a5 d6-c5 ( Halb on 8...g5-h4? , sest 9.d2-c3! h4xf2 10.e1xg3+- e7-f6 11.b2-a3 f6-g5 12.g3-h4 d6-c5 13.h4xf6 g7xg3 14.h2xf4 h8-g7=) 9.d2-c3 c7-d6! 10.a5xe5 e7-f6 11.d4xb6 f6xh4 12.f4-e5 g7-f6 13.e5xg7 h6xf8
B1a1) 14.b6-a7 h8-g7 15.g1-f2 g7-f6 16.c3-d4 f8-e7 17.b2-a3 e7-d6 18.d4-c5 ( Kui 18.a3-b4 , siis f6-e5 19.d4xf6 g5xe7=) 18...d6xb4 19.a3xc5 d8-c7 20.f2-e3 c7-d6+/- 21.c5xe7 f6xd8 22.e1-f2 g5-f4 23.e3xg5 h4xf6=
B1a2) Kui käigule 14.h2-g3 h4xf2 15.g1xe3 vastab must h8-g7 ja kui 16.e1-f2 , siis (16.b2-a3 g5-h4 17.e1-f2 g7-f6=) 16...b8-c7 17.b6-a7 c7-b6 18.a7xc5 g5-f4 19.e3xg5 g7-f6 x. 20.g5xe7 f8xd2
B1b) Käigule 6...g5-h4 järgneb valgelt sulukäik 7.g1-f2 d6-c5 ( Kaotab 7...c7-b6 , sest 8.f4-g5! x.) 8.b4xd6 c7xc3 9.d2xb4 g7-f6 10.e3-d4 f6-g5 11.f2-e3 h4xf2 12.e1xg3 g5-h4 13.a1-b2 h4xf2 14.e3xg1 h8-g7 15.g1-f2 g7-f6 16.f2-e3 b8-c7 17.h2-g3 f8-e7 18.b2-a3 c7-b6 19.g3-h4 d8-c7! ( Ainuke käik, mis viib viigile. Kaotab 19...b6-a5? , sest 20.b4-c5 f6-g5 21.h4xf6 e7xg5 22.c5-d6 Valge võidab tänu tugevale tsentrile. g5-h4 23.d4-e5 h6-g5 24.f4xh6 h4-g3 25.h6-g7 g3-h2 26.g7-h8 a7-b6 27.d6-c7 d8-e7 28.c7-d8 x.) 20.b4-a5 e7-d6 21.h4-g5! ( Sobib ka kivi a3 arendamine mõõda ulemist kolmikteed: 21.a3-b4 f6-e5 22.d4xf6 b6-c5 23.f6-e7 c5xa3 24.e7xc5 a3-b2 25.e3-d4 b2-a1 26.f4-e5 h6-g5 27.h4xf6 a7-b6 28.c5xa7 c7-d6 29.e5xc7 a1xh8=) 21...f6xh4 22.a3-b4 h6-g5 23.f4xh6 h4-g3
B1b1) 24.e3-f4 g3xc3 25.b4xd2 d6-e5=
B1b2) Kui valge vastab 24.h6-g7 , siis g3-h2 25.g7-f8 ( Tagasivahetusele 25.b4-c5 d6xb4 26.a5xc3 järgneb h2-g1 27.g7-f8 c7-d6 28.f8xa3 g1-h2=) 25...d6-e5 26.d4xf6 h2-g1 27.e3-f4 g1-h2! 28.f4-g5 c7-d6 29.a5xe5 h2xa3= ja must ähvardab kiviga a7 liikuda väljale c5. Kui aga teisiti, siis must käib kabega väljale 18 ja saab viigi
B1c) Vahetus 6...d6-c5 7.b4xd6 c7xc3 8.d2xb4 annab valgele väikese ülekaalu: a7-b6 9.a1-b2 f8-e7 10.e1-d2! e7-d6 11.b2-a3+=
B2) On mängitud nõrgalt 6.a1-b2? , millele must vastas ründekäiguga g5-h4 7.g1-f2 (7.b2-c3 h4xf2 8.e1xg3 a7-b6 9.f4-e5 d6xf4 10.g3xe5 g7-f6 11.e5xg7 h8xf6 12.h2-g3 c7-d6 13.e3-f4 f8-e7 14.d2-e3=) 7...d6-c5 Must fikseerib vastase parema tiiva nõrkuse. 8.d4xb6 a7xc5 9.b2-c3 c7-b6! 10.c3-d4 b8-a7! 11.f4-e5 d8-e7! 12.d2-c3 g7-f6 13.e5xg7 h8xf6 14.c3-b4 b6-a5 15.b4xd6 e7xc5 16.d4xb6 a7xc5 17.g3-f4 f8-g7! 18.e1-d2 h4-g3 19.f2xh4 f6-e5 20.f4xb4 a5xe1 x.
C) Vahetusele 5...d6-c5 6.d4xb6 a7xc5 järgneb 7.d2-c3 f8-e7 8.c3-d4 c7-b6 9.a1-b2 e7-d6 10.b2-c3 b6-a5 11.d4xb6 a5xc7 12.e1-d2! Mustal tekkis vasaku tiiva kivide arendamise probleem. Võistluspartiis on jätkatud d6-c5 (12...c7-b6 13.g3-h4 f6-g5 14.h4xf6 g7xg3 15.h2xf4 b6-c5=) 13.c3-b4 c7-d6 14.d2-c3 b8-a7 15.g3-h4 d6-e5 16.f4xd6 c5xe7 17.h2-g3 e7-d6 (17...f6-g5 18.h4xf6 g7xe5 19.b4-a5 h8-g7=) 18.b4-a5 f6-e5 19.a3-b4 (19.g1-h2 d8-c7 20.g3-f4 e5xg3 21.h2xf4) 19...g7-f6 20.c3-d4 e5xc3 21.b4xd2 f6-e5 22.g1-h2 a7-b6 23.a5xc7 d8xb6 24.g3-f4 e5xg3 25.h2xf4 d6-c5? ( õige on 25...h8-g7=) 26.d2-c3 b6-a5 27.e3-d4 c5xg5 28.h4xf6 x.
D) Võrdsuse säilitab ka 5...f6-e5 , sest 6.d4xf6 g7xe5 7.a3-b4 a7-b6 8.b4-a5 h8-g7= ]
[ Käigule 4.a3-b4 Järgneb f6-g5 5.b4-a5


17. diagramm. g5-h4 ( Tähelepanu väärib 5...a7-b6 6.c3-d4 e5xc3 7.b2xd4 f8-e7 8.d2-c3= (3)(3. Vt. Meistrite kool, näide 15, käik 1. d2—c3 jne. — «Noorte Hääl», 4. 04. 1975, Kabenurl: nr. 4 (98).)) 6.g1-f2
A) 6...c7-b6 7.a5xc7 d8xb6 8.e3-d4! ( Vastuvõetav on ka 8.c3-d4 e5xc3 9.b2xd4 d6-c5=; muidugi mitte 8.c3-b4?-+ , sest b6-a5 9.d2-c3 a7-b6 10.b4-c5 b6xd4 11.e3xe7 f8xd6 12.c3-d4 e5xc3 13.b2xd4 d6-c5 14.d4xb6 a5xc7=)
A1)Generated with Turbo Dambase 5.0Источник: Пуусепп Оскар-233-14-33 1983 Перекресток Комбинация Проход в дамки
Категория: Kabe Keskmäng | Добавил: shaski (19 Апр 2017) W
Просмотров: 8 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *:
Подсчет всех ссылок страницы
Корзина
Ваша корзина пуста
Категории раздела
Мои статьи [23]
шашки-100 [45]
Городская партия [15]
Городская партия-2 [13]
Городская партия-4 [36]
Городская партия-3 [36]
Dambrete [72]
Kabe Keskmäng [173]
25 Уроков Шашки [153]
Школа позиционной игры [137]
Середина игры в шашки [14]
Шашки – моя жизнь [78]
100 избранных партий [70]
Радость творчества [6]
Курс шашечных лекций [14]
V и VI всесоюзные шашечный первенства [22]
XII Чемпионат СССР по шашкам 1950 года [31]
Дебютная энциклопедия - том I [42]
Дебютная энциклопедия - том II [15]
Дебютная мозайка [11]
Атака шашки g5 [6]
Безымянное начало [41]
Вилочка [8]
Разные дебюты (начала) [40]
Тычок [8]
Центральный тычок [2]
Старая партия [10]
Игра Бодянского [22]
Игра Каулена [4]
Игра Медкова [10]
Игра Романычева [13]
Игра Петрова [5]
Игра Рамма-Цукерника [3]
Игра Филиппова [5]
Игра Филиппова-Блиндера [7]
Игра Шмульяна [3]
Киевская защита [14]
Классический Косяк [16]
Кол [37]
Кол Сокова [18]
Кол-угловик [15]
Ленинграская защита [21]
Жертва Кукуева [106]
Обратная городская партия [18]
Обратный кол [16]
Обратная игра Бодянского [44]
Обратная старая партия [43]
Обратный тычок [52]
Отказанная игра Бодянского [7]
Отказанная обратная игра Бодянского [6]
Отказанная городская партия [3]
Отказанная обратная городская партия [19]
Отказанная игра Филиппова [10]
Отыгрыш [40]
Перекресток [21]
Центральная партия [5]
Вход на сайт

Наш опрос
Оцените мой сайт
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Новости
Каталог фыйлов
[02 Ноя 2016][Checkers-100]
dama_glasnik - от moises b5gerente (0)
[13 Июл 2016][Checkers-100]
ИНТЕРВЬЮ С РОМАНОМ ВАСИЛЕВСКИМ (0)
[12 Июл 2016][Checkers-100]
Играть против Maximus, играть против другого игрока, и Maximus против Maximus (0)
[08 Янв 2016][Куперман И.И.]
Исер Куперман ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ (1)
[29 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Цветной калейдоскоп на «Белых ночах» (1)
[22 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Entrevista com seu ídolo: Jogos Abertos do Interior de São Paulo (1)
[21 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
The Best of Brazilian Draugths (0)
[19 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
LIÇÃO 2 Abertira Cruz As brancas jogam e vencem, após: (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
C. A. Ferrinho a b c do Jogo de Damas 1996 O MOTIVO (1)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Da Lei da Maioria para desenvolvermos uma combinação (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
O bloqueio é um tipo de prisão, onde a dama adversária não possui movimentos possíveis (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursod - É importante compreender como montar e como “quebrar” esta estrutura (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursob - Combinação com dama - É muito importante compreender a força da dama (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Jogo de Damas: Regras Oficiais (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
6ª -9ª r o d a d a 91 - (6.01) Djair Quintanilha 2 x 0 Marco Aurélio 0:15 / 0:30 (0)
Поисковые слова Шашки
Видео фигур король диаграмме доски Белый поле конь пешка пешки взятие диаграмма очередь позиция Шашки черные Белые Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1939 m Amsterdam Keres Paul D28 1946 Staunton mem Groningen Szabo Laszlo 1953 Petrosian Tigran V I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 2003 2000 Возможность 2002 1947 Рига Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Валантинас В. 1995 интернет сайт Ниедритиса 1997 п-во СЛШИ Арустамов Ю.А. Вигман В. Плакхин А. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Возможность I: 7.gf4 Чемпионат Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Буэнос-Айрес F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964 спорт Africa Eco Race Шашки-64 news news of Russian North аварии Izmir Turkey WC Rapid Владимир Скрабов Виктория Мотричко
Слова Шахматы Шашки
Видео бесплатные java игры книги контент для телефона программы смартфона - всё для сотового манури маркиз саргин Шашки Школа ВЕЙЦМАН дамки КОРХОВ Литовская ССР САКАЛАУСКАЙТЕ Белые дебюте дебютных закрытой игре классических миттельшпиле открытых равной Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1935 A84 WCh 16 m Amsterdam 1936 D63 Maroczy Geza Zandvoort it Zandvoort 1937 D17 WCh17 m Netherlands 1939 D18 Landau Salo NED-ch m Amsterdam m Amsterdam Keres Paul D10 Euwe Ma Keres PaulБ E19 D28 1946 Staunton mem Groningen Yanofsky Daniel Abraham Szabo Laszlo asparov Garry Denker Arnold Sheldon E49 1963 5-я партия D94 БОТВИННИК Михаил матч на первенство мира ПЕТРОСЯН ПЕТРОСЯН Тигран 1938 C09 АВРО-турнир Голланaeия Капабланка Каспаров Г Керес Пауль 1953 E26 Geller Efim Zurich ct Zurich Lajos (2640) - Petrosian Portisch Tigran V (2645) Petrosian Tigran V (2645) Petrosian Tigran V 10) 1953 Bucharest Troianescu Octavio 10.1981 nterpolis Tilburg (6) Petrosian Tigran V (2585) Sosonko Gennadi (2585) 25.04.1966 Moscow (7) Spassky Boris V World Championship 26th Буэнос-Айрес 1927 год Александр Алехин Аргентина Капабланка Хосе-Раулль бегал в Вологде Конева медведь по улице спорт Чемпионат гонки зима Мультфильмы МЕССИ РОНАЛДУ животные ПОСТУПКИ здоровье курорт путешествие Горнолыжный курорт Северный Кавказ Курилы отдых развлечения Россия Сахалин «Локомотив здоровья» Вологда спортивный праздник Аделина Сотникова. Елизавета Туктам Александр Коган Музыка-Александра Пахмутова поёт-София Ротару слова-Николай Добронравов Tõnis Mägi Олимпиада-80 Парусный центр Пирита журнал Плейбой Africa Eco Race Антон Шибалов грузовик КАМАЗ-Мастер команда Tatra ралли-марафон Александр Овечкин Буффало Сейбрс Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Мариан Хосса НХЛ гонка Сергей Куприянов Сербия Стивен Сигал золотой мяч Лионель Месси задачи находки опровержения Meanwhile in Russia дикие животные лев львица сафари Магнус Карлсен матч москва Нью-Йорке Сергей Карякин Лео Месси Николаса Васкеса овации чемпион мира 2015 г. Вечірня Кава Владислав Мазур Орион Блиц-турнир День здоровья Шашки-64 Награждение Чемпионат Украины 30.03.2016 г. г.Винница городская ДЮСШ №6 инвалиды Детскокий хоспис сеанс одновременной игры Сергей Белошеев Днепр массовая драка стадион Российский спортсмен стоя на пьедестале Миниатюры G.Valneris N.Samb. World Championship Blitz 2016 блиц news news of Russian North аварии ДТП новости ежедневно происшествия Русский Север ТРК Русский Север Izmir Turkey WC Rapid Turkish WC Rapid . Всеукраинский детский турнир 06-10.05.2016 г. г. Винница ДЮСШ №6 06-10.05.2016 г. Шашки-64. Всеукраи ДЮСШ №6 Спорт Вечірня кава з багаторазовим чемпіо занятия 21 game's Clash of the Titans Draughts Dammeкr Harm wiersma Ton Sijbrands Владимир Скрабов интервью Дмитрий Цинман международный гроссмейстер Гунтис Валнерис Зоя Голубева Латвия mei en juni 1947 Pierre Ghestem R.C. Keller WK Dammen 1947 1964 Viacheslav Shchegolev World Champion Draughts 1960 Вячеслав Щеголев Fantastic - legal fantástico muito legal Nice very nice Szwarcman август 2009г. ВГТРК Екатерина Капустян канал Спорт Страна спортивная 1947 dammen Fransman P. Ghestem. Nederlander R.C. Keller Wereldkampioenschap 2016 год Вера Попруга 2-0 C Blitz 2014 Hilversum Schwarzman Van Berkel 20 июл. 2016 г. Владимир Литвиненко AGUERO V NASRI FOOTBALL TENNIS GREAT WALL OF CHINA Groenendijk - Valneris Match nterview with Guntis Valneris Айнур Шайбаков iSport.ua Аароном Полом Криштиану Роналду покер Лунтик 11e partij Draughts Jan Groenendijk Match 2016 Roel Boomstra World Title Виктория Мотричко Канны Рига кубок мира международные шашки 2016 Chess Movie MAGNUS MAGNUS Carlsen Trailer г.Днепр Каменское-Днепродзержинск ДКРостсельмаш Ростов-на-Дону 2017.02.10 «Riga Open-2017» г.Рига (Латвия) Международный турнир Евпаторий Кубок Крыма играть в шашки интернет гроссмейстер Михаил Рахунов
Разное
Счастье — это напиться. Лимонада! (Рыбников Ю.А.)
Мои лекции — это курс реабилитации после кровавого советского тоталитарного коммунистического режима.(Рыбников Ю.А.)
Про сумасшедшее фортепьяно я вам рассказал?(Рыбников Ю.А.)
—Тогда тебе красная карточка до конца июня.(Политюков В.П.)
Что вы улыбаетесь? Чего хорошего? На занятии вы должны сидеть с грустными лицами.(Масленников И.О.)
Не видеть смысла в материи — это стоять на ушах.(Рыбников Ю.А.)
— Правильно! Вот вам зачёт будет! Только не так, как вы сказали, а «гомосексуалисты»!(Рыбников Ю.А.)
Шёл ёжик, забыл подышать и умер. (Масленников И.О.)
А я говорю, что кентавры — это не понятие, это реальность! Они в лесу бегают и кусаются!(Рыбников Ю.А.)
Понятно? Точка!(Политюков В.П.)
Забудьте слово «сразу»! Слово «сразу» забудь! Оно как проклятье! (Политюков В.П.)
Как умер первый материалист Европы? От обжорства! Логика такая — раз души нет, давайте есть побольше.(Рыбников Ю.А.)
Признак сходимости Кончи… кхм-кхм… Коши…(Политюков В.П.)
— Нету…
У нас пальцем не стирают!(Политюков В.П.)
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Шашки Городская партия-1
[09 Мар 2015][Городская партия]
Исаенко С. - Парамонов В. ВПФ-24, 2001 Московская система Возможность II: 7.dc3 (0)
[08 Мар 2015][Городская партия]
Литвинович В. - Симонян Б. XXV чемпионат СССР, 4.11.1965 Вариант I: 5.gf4 (0)
[07 Мар 2015][Городская партия]
Криворученко П.Д. - Кузнецов В.Н. XXXI чемп.России(пер), 1998 План I: 8.cb4? (0)
[07 Мар 2015][Городская партия]
Циркин - Кетлер F-10 X-Ч.СССР(пер), 1974 Московская система Разветвление I: 6...ba5 (0)
[06 Мар 2015][Городская партия]
Стручков Н. - Андреев Д. МАГ (классика), 1999 Московская система Ответ II: 14.cd4 (0)
[06 Мар 2015][Городская партия]
Высоцкий В. - Далимов В. Заочная встреча, 2004 Московская система План II: 12.ba5 (0)
[05 Мар 2015][Городская партия]
Высоцкий В. - Далимов В.Заочная встреча, 2004 Московская система План I: 12.ba3 (0)
[05 Мар 2015][Городская партия]
Тарохин В. - Росляков Г. РКГ-22d Ком.ч.России(пер) 2002 Московская система (0)
[05 Мар 2015][Городская партия]
Дрозд Н. - Дубянский Н. LXVI чемпионат Москвы, 1998 Система III: 3...gf6 4.b:d6 e:c5. (0)
[04 Мар 2015][Городская партия]
Скрабов В. - Валюк А. МАРШ-1995,1995 Московская система I.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 (0)
[02 Мар 2015][Городская партия]
Коган М. - Куперман И. Матч IX-Чемр.СССР-1947, 1947, Московская система (0)
[02 Мар 2015][Городская партия]
Султанов Р.Р. - Клевицкий Э.Д. ПОБЕДА-55, 2000 Система II Продолжение II: 6.ed2 (0)
[01 Мар 2015][Городская партия]
Симонян Б. - Вертинский Л. XXVI чемпионат СССР, Грозный,1966 Вариант II: 5...dc7 (0)
[01 Мар 2015][Городская партия]
Соков В. - Торчинский Г. 1938 Система II Вариант I: 5...ba5 Продолжение II: 6.cd2 (0)
[28 Фев 2015][Городская партия]
Петров В. - Лебедев Ю. XXXIII чемпионат СССР, 1973 Система II. Вариант I: 5...ba5 (0)
Шашки Городская партия-2
[23 Мар 2015][Городская партия-2]
Ниедритис А. - Шафир В.МЧ-6/еПФ, 2002 Разветвление II: 7.hg3 (0)
[23 Мар 2015][Городская партия-2]
Цирик З. - Хейф Л. XIII чемпионат СССР, Харьков, 1951 (0)
[22 Мар 2015][Городская партия-2]
Попик И. - Савенок А. МАГ-92 (совр), 1992 Разветвление II: 7.hg3 (0)
[21 Мар 2015][Городская партия-2]
Азаров А - Мартынов И. МАРШ-1994, I.cd4 dc5. 2.bc3 fg5 3.cb4 gf6 4.b:d6 e:c5 5.gh4 fe5 (0)
[21 Мар 2015][Городская партия-2]
Мурсалов Э. - Плакхин А. Чемпионат ВЦСПС, 1979 Московский вариант (0)
[20 Мар 2015][Городская партия-2]
Абдуллаев У. - Доска И.Чемпионат ВЦСПС, 1976 Московский вариант (0)
[20 Мар 2015][Городская партия-2]
Куперман И. - Кравцов Н.1952 Московский вариант Вариант II: 5.gh4 (0)
[19 Мар 2015][Городская партия-2]
Мардер Л. - Сретенский Н.1956 Московский вариант (0)
[19 Мар 2015][Городская партия-2]
Хечумов Г. - Цирик З. XVIII чемпионат СССР, 1957 Московский вариант (0)
[18 Мар 2015][Городская партия-2]
Корхов С. - Хейф Л. XI чемпионат СССР Москва 1949 Московский вариант (0)
[17 Мар 2015][Городская партия-2]
Кузюков Ю. - Плакхин А. XXVII чемпионат СССР, Алма-Ата,1967 Московский вариант (0)
[16 Мар 2015][Городская партия-2]
Владыкин Г. - Блиндер Б. Продолжение III: 5...hg7 (0)
[10 Мар 2015][Городская партия-2]
Фазылов М. - Кандауров А. Звезды Самарканда 1982 (0)
Шашки Городская партия-3
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Макрович М. XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс 1978 Разветвление II: 7...gh4 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Цукерник Э. - Кустарёв Ю. П-во ВЦСПС 1964 Возможность II: 9.cd2 План: 9...ed6 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Рошкевич В. - Кустарёв Ю. XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград 1973 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Ростовиков В. - Розенталь А. L05-Rc1 2004 Интернет, сайт Ниедритиса (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Вайчус - Куклеев Е. Чемпионат ВЦСПС 1974 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Литвинович В. - Куклеев Е. XXXIII чемпионат СССР 1973 Ворошиловград (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Дудковский В. - Андреев Ю. LXVII-Ч.С-Петербурга 2001 Нюанс III: 14.cb4 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Кочедыков В.В. - Хвостов Л.И. F-20 XX-Ч.СССР(пер) 1986 Нюанс II: 14.ab4 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кандауров А. - Карп Х. XLII чемпионат СССР 1982 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кац Л. - Арустамов Ю.А. XXV чемпионат СССР 1965 План I: 10.ba3 Ход II: 12.ab4 (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
№ 2, "Отказная городская партия"Г. Хацкевич - Н. Рафальский (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
Симоненко А. - Камынин В. WCI-1 2003 Вариант II: 6...cd2 План III: 11.ba3! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Негра Н.Н. - Бабаян С.М. Разветвление I: 7...ed6 План II: 11.ba5! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Саунин О. - Трейнбук А. CM-7 2002 Продолжение II. 7.е:с1 План I: 11.gh4 (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Дицис - Бангиерис Полуфинал Латвии 1992 Вариант II: 6...cd2 Разветвление II: 9...gf6 (0)
Шашки
фигур король диаграмме доски Белый короля поле конь пешка пешки горизонтали взятие диаграмма очередь Белые позиция черные I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 МЧ-3Ф мем.Чехова 2003 2000 Возможность 2002 Красинский Я.И. Возможность I: 13.gf2 1947 Возможность I: 13.cb4 Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Литвинович В. Валантинас В. Матейс 1995 Возможность I: 8 ...hg7! сайт Ниедритиса интернет 1997 Возможность III: 11.cd2 Коннов Ю.П. п-во СЛШИ Галеев А.В. Арустамов Ю.А. Вигман В. Возможность II: 10.cd4 Плакхин А. Кустарёв Ю. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Зандерс Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. Масс 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) Возможность I: 10.dc3 Возможность II: 10.de5 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Ответ I: 8.gf4! Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Оренбург КМ-1/4 Возможность I: 7.gf4 Ком.ч.России(пер) Макрович М. Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Иванов В.Ф. Логин Э.А. F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 Возможность II: 8.cd2 de7 Лукьянов И.В. 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964
Dambrete
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[21 Мар 2016][Dambrete]
Козлов И. - Виндерман А. XIV чемпионат СССР 1952 Игра Дьячкова (0)
[26 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs Ļ. RAMMA UN I. STERINA ANALĪZE (0)
[30 Июн 2014][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[26 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «APGRIEZTAIS ĶĪLIS» (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs PARTIJA NR.9 «Atsite uz priekšu» (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «ROMANICEVA SPĒLE» (0)
[21 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete PARTIJA NR. 22 - «APGRIEZTĀ BODJANSKA SPĒLE» (0)
[23 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KLASISKAIS RĀMIS» (0)
[22 Мар 2016][Dambrete]
Семёнов Е. - Коршунов Д. XIV чемпионат СССР 1952 Жертва Кукуева (0)
[18 Апр 2015][Dambrete]
Ta cinijas I. Sterins ar M. Bolotovski 1927. gada (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KRUSTOJUMS» (0)
[26 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «RETA ATKLĀTNE» (0)
[22 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «BODJANSKA SPĒLE» (0)
[18 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs PARTIJA NR.7 «Sošina gamblts» (0)
25 Уроков в Шашки
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Нарчук - Б. Кузнецов Вилочка Уроки 11,12 и 13 стр.115-116 Чемпионат ВС СССР, 1977 г (0)
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Игрa Филиппова-Блиндера Жертва Шмульяна-Маркачёва Г. Хацкевич, 25 уроков шашечной игры (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(249) Игра С. Дьячкова Уроки 9 и 10 - $1.Позиции со связкой правого фланга стр.102 (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Бурковский - Б.Берлинков Игра Бодянского 25 уроков шашечной игры Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Фазылов - Ю. Арустамов № 7. Игра Каулена Уроки 23,24 и 25 - стр.214-215 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Фомин - А. Плакхин Игра Бодянского 25-м чемпионате СССР 1965 г. Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
В.Голосуев - Н. Шагин, 1967 г. Игра Бодянского Урок 20 - стр.185 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Рист - Э. Рыбаков Полуфинал 23-го первенства СССР, 1963 г. Кол Сокова (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры, 1979 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(311) Уроки 14 и 15 - $3.Задания для самостоятельного решения (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(310) Уроки 14 и 15 - $2.Практические партии (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(305) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(296) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(285) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
Шашечный миттельшпиль
[28 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-056-08-04 1983 Обратный косяк Поддержка шашек (0)
[28 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-512-21-57 1983 Обратный косяк Планирование комбинаций (0)
[27 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-470-34-55 1983 Безымянное начало Сложные комбинации (0)
[27 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-183-17-31 1983 Кол Угловик Комбинация и ее элементы (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-307-07-36 1983 Кол угловик Позиционные комбинации (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-282-01-35 1983 Кол Угловик Освобождение своих шашек (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-293-16-35 1983 Кол Угловик Освобождение своих шашек (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-333-37-36 1983 Кол угловик Позиционные комбинации (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-400-01-39 1983 Кол угловик Удаление шашек из дамочных полей (0)
[24 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-394-23-38 1983 Кол угловик Формирование "решето" позиций (0)
[23 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-105-07-07 1983 Кол с разменом на g5 Отдельно изолированные шашки (0)
[23 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 294 - 17 (35) 1983 (0)
[23 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-478-04-56 1983 Кол с разменом на g5 Расчёт ходов в комбинации (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 153 - 23 (09) 1983 (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 028 - 01 (02) 1983 (0)