Главная » Статьи » Dambrete

V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «UZBRUKUMS KAULIŅAM g5»

V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs RĪGA «AVOTS» 1982 PARTIJA NR.NR. 39-40 «UZBRUKUMS KAULIŅAM g5»

 

 
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs RĪGA «AVOTS» 1982 PARTIJA NR.NR. 39-40 «UZBRUKUMS KAULIŅAM g5»

 

1.c3-d4 f6-g5 2.b2-c3 g5-f4 3.e3xg5 h6xf4 4.g3xe5 d6xf4 5.a1-b2
[ 5.f2-e3 g7-h6 6.e3xg5 h6xf4 7.g1-f2 h8-g7 8.f2-e3 (8.a1-b2 b6-c5 9.d4xb6 a7xc5 , ar parsvaru) 8...g7-h6 9.e3xg5 h6xf4 10.e1-f2 (10.a3-b4? b6-c5; 10.c3-b4? f4-g3! 11.h2xf4 b6-c5 12.d4xb6 a7xc5 13.b4xd6 c7xg3) 10...f8-g7 11.f2-e3 g7-h6 12.e3xg5 h6xf4 13.a3-b4 e7-f6 un, ja 14.a1-b2 , tad b6-a5 15.d2-e3? f4xd2 16.c1xe3 f6-e5! 17.d4xf6 d8-e7 18.f6xb6 a7xf4 ]
5...b6-c5 6.d4xb6 a7xc5 7.c3-d4
[ 7.c3-b4 labi e7-d6 8.b2-c3 g7-f6 9.d2-e3 (9.b4-a5 d6-e5 10.c3-b4 c7-d6 utt.;; 9.c3-d4? c5xe3 10.f2xd4 f4-g3! 11.h2xf4 d6-e5 12.f4xd6 c7xa5) 9...f4xd2 10.c1xe3 h8-g7= ]
7...c5xe3 8.f2xd4 g7-f6 9.b2-c3 h8-g710.e1-f2 c7-d6 Komentejamaja partija, izvairijusies no visam lamatam, baltie galarezultata iegust iniciativas bagatu poziciju, tadel dazkart tiek spelets ari
[ 10...f6-g5 11.f2-g3 e7-d6 12.g3xe5 d6xf4 13.a3-b4 g7-h6 14.d2-e3 f4xd2 15.c3xe1 g5-f4 16.c1-d2 (16.e1-d2 f8-e7 17.g1-f2 h6-g5 18.d2-e3 f4xd2 19.c1xe3 e7-d6! 20.b4-a5 d8-e7=) 16...h6-g5 17.g1-f2 d8-e7! (17...f8-e7 18.b4-a5 b8-a7 19.d4-c5 g5-h4? 20.c5-b6 a7xc5 21.f2-g3 h4xf2 22.e1xe5) 18.b4-a5 b8-a7 , un meginajums pielietot standartplanu ar 19.d4-c5? ved pec e7-d6 20.c5xe7 f8xd6 pie praktiski neaizsargajamas pozicijas. ]
11.c1-b2
[ 11.f2-g3? d6-c5! 12.d4xb6 (12.g3xe5 c5xe3 13.d2xf4 f6xb2) 12...b8-a7 13.g3xe5 f6xb2 ]
[ 11.a3-b4 f4-e3! 12.d2xf4 d6-e5 13.f4xd6 e7xa3
A) 14.f2-e3 f8-e7 15.d4-c5? g7-h6 16.c5-b6 b8-c7! . Tagad kaulins jaatdod, jo uz 17.b6-a7 sekotu c7-b6 18.a7xc5 e7-d6 19.c5xg5 h6xb4 . E. Merina — A. Taurinas partija Baltijas kara apgabala cempionata 1971. gada baltie atdeva kaulinu un turpmakaja speles gaita, izmantojusi pretinieces kludu, tomer panaca neizskirtu.
B) 14.d4-c5 f8-e7 15.h2-g3 f6-e5 , tad nedrikst ne 16.f2-e3? (16.c5-b6? b8-c7! 17.b6-a7 c7-b6 18.a7xc5 e5-f4 19.g3xe5 e7-d6 20.c5xe7 d8xb2) 16...e5-d4! 17.c3xe5 e7-d6 18.c5xe7 d8xh4 ]
11...d6-e512.f2-g3
[ 12.a3-b4? salidzinams ar «sitienu savos vartos». Tulit seko f4-e3 13.d2xd6 e7xc1 ]
[ 12.d4-c5! Tagad melnajiem jacinas par neizskirtu f6-g5 13.c3-b4 g7-h6 14.b2-c3 g5-h4 15.d2-e3 (15.c5-b6? b8-a7 16.b4-c5 e7-d6 17.c5xe7 f8xd6) 15...f4xd2 16.c3xe1 h6-g5 17.c5-b6 e7-d6 18.b6-a7 d8-c7 19.h2-g3 (19.e1-d2 e5-f4 20.b4-a5 d6-c5 21.d2-c3 h4-g3 22.f2xf6 c5-b4 23.a3xc5 c7-b6 24.a5xc7 b8xd2 neizbegams neizskirts) 19...e5-d4! 20.b4-c5 d4xb6 21.a7xe7 f8xd6 22.g3-f4 g5xe3 23.f2xd4 c7-b6 24.e1-f2 b6-c5! 25.d4xb6 b8-a7 26.b6-c7 d6xb8 27.f2-e3 3. Pozicija sakrit ar D. Kalinska etidi — skat. Z. Cirika gramatu «Шашечный эншпиль» (214. pozicija). Tur rakstits: baltie sak un uzvar. Par laimi, soreiz gajiena karta melnajiem, tadel — neizskirts. b8-c7 28.e3-d4 a7-b6 29.d4-e5 b6-c5 30.g1-f2 c7-b6 31.e5-f6 c5-d4 32.f6-e7 h4-g3 33.f2xh4 d4-e3 34.e7-d8 b6-a5 35.d8-f6 e3-f2 36.f6-c3 f2-g1 37.a3-b4 (37.h4-g5 a5-b4=) 37...g1-h2 38.b4-c5 h2-g1 39.c5-d6 a5-b4 40.c3xa5= ]
12...b8-a7 13.g3-h4?
[ 13.g1-f2? f4-e3 14.d2xd6 e7xg1 ]
[ 13.d4-c5? d8-c7 14.c3-b4 c7-b6 ]
[ 13.a3-b4 a7-b6 14.b2-a3 g7-h6 (14...b6-a5? 15.d4-c5! , ar uzvaru) 15.b4-a5 (15.b4-c5? isteniba ir izskiriga kluda: b6-a5 16.a3-b4 f6-g5! 17.d4xh4 f8-g7 18.g3xe5 e7-d6 19.c5xe7 d8xb2) 15...e7-d6 16.a5xc7 d8xb6 17.a3-b4 h6-g5 18.g1-f2 f8-g7 19.g3-h4 g7-h6 20.b4-c5! d6xb4 21.c3xc7 e5xg3 22.h4xf2 f6-e5 23.c7-b8 e5-d4 24.b8xg3 d4-c3 25.g3-h4 c3-d2 26.h4xf6 d2-c1= ]
13...g7-h6
[ 13...a7-b6? 14.h2-g3! f4xh2 15.h4-g5 f6xh4 16.d4xh8 , un rezultats peksni kluvis pretejs ceretajam. ]
14.a3-b4 a7-b6 15.b4-a5
[ 15.b2-a3? f4-e3!! 16.d4xf2 b6-c5 17.b4xf4 f6-g5 18.h4xf6 e7xc1 ]
[ 15.b4-c5? b6-a5 16.g1-f2 , tad a5-b4 17.c5xa3 (17.c3xa5 e5xa1 , ar parsvaru.) 17...f4-g3 18.h2xd6 e7xg1 ]
[ 15.h4-g5 f6xh4 16.d4xf6 e7xg5 17.b4-c5 b6xd4 18.c3xg3 h4xf2 19.g1xe3 g5-f4 20.e3xg5 h6xf4 21.b2-c3 d8-c7 novestu pie pozicijas, kur baltajiem jamekle pretspele. ]
15...h6-g5
[ 15...e7-d6? 16.a5xc7 d8xb6 17.h4-g5 f6xh4 18.d4xf6 h6-g5 19.f6-e7 d6-c5 20.e7-d8 b6-a5 , un bridi, kad viss skiet kartiba, seko graujosa kombinacija: 21.d2-e3! f4xb4 22.b2-c3 b4xd2 23.h2-g3 h4xf2 24.d8xd6 ]
16.a5xc7 d8xb6 17.b2-a3 e7-d6 18.a3-b4 d6-c5! 19.b4xd6 e5xc7 20.g1-f2
[ 20.c3-b4 f6-e5 21.d4xf6 g5xe7 22.g1-f2 e7-d6 , un melnajiem jauzvar. ]
20...c7-d6 21.c3-b4
[ 21.f2-g3 vai 21. f2—e3 jaspele d6-e5 ]
21...b6-a5 22.d2-c3 f4-e3
0-2

 

 
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs RĪGA «AVOTS» 1982 PARTIJA NR.NR. 39-40 «UZBRUKUMS KAULIŅAM g5»

 

1.c3-d4 f6-g5 2.g3-h4 b6-a5 3.h4xf6 g7xc3 4.d2xb4 a5xc3 5.b2xd4a7-b6 6.a1-b2
[ 6.d4-c5? b6xd4 7.e3xc5 d6xb4 8.a3xc5 c7-d6 9.a1-b2 d6xb4 10.b2-a3 d8-c7 11.a3xc5 c7-d6 12.c1-b2 d6xb4 13.b2-a3 b4-c3 baltie paliks bez kaulina. ]
6...d6-c5 7.h2-g3 h6-g5 8.b2-c3
[ 8.d4-e5? , tad g5-f4!? 9.e3xg5 e7-f6 10.e5xg7 f8xh2 ]
8...g5-h4 9.c1-d2
[ 9.d4-e5? , tikai soreiz cita iemesla del — c5-d4 10.e3xa7 c7-b6 11.a7xc5 e7-d6 12.c5xe7 d8xb2 ]
[ 9.g3-f4 e7-f6 10.f4-e5 d8-e7 11.e5xg7 h8xf6 , un melno pozicija patikamaka. ]
9...e7-f6 10.g3-f4
[ 10.c3-b4? , un pec b6-a5! 11.d4xb6 a5xc3 12.d2xb4 c7xc3 baltos nekas vairs nespej glabt. ]
10...h8-g7 11.f4-g5
[ 11.f4-e5? b6-a5 12.d4xb6 f6xb2 13.a3xc1