Главная » Статьи » Kabe Keskmäng

Пуусепп Оскар-233-14-33 1983 Перекресток Комбинация Проход в дамки
Пуусепп Оскар-233-14-33 1983 Перекресток Комбинация Проход в дамки


(154) Пуусепп Оскар-233-14-33 1983
Перекресток Комбинация Проход в дамки

91) 1.cd4 de5 2.bc3 ed6 3.ef4 ba5 4.fe3 (233-14) 4...cb6 5.cb2 bc5 6.db6 ac7 7.ab4 fg5 8.ba5 fe7 (86-12) (Классический Перекресток)
A1) 8...g7-f6
A1a) 9.f2-e3! h4xf2 10.e3xg1 e5xg3 11.h2xf4 d6-c5 12.d2-e3 f8-e7 13.b2-a3 e7-d6 14.a1-b2 h8-g7 15.e1-f2 b6-a5 16.d4xb6 a7xc5
A1a1) 17.f2-g3! b8-a7 18.g3-h4 a7-b6 19.g1-h2! f6-e5 20.e3-d4 c5xg5 21.h4xh8 d6-c5 22.h8xd4 c5xe3 23.c3-d4! e3xc5 24.b2-c3 h6-g5 25.h2-g3 c5-d4! 26.c3xe5 g5-h4 27.g3-f4 , sest b6-c5 28.e5-f6 c5-d4 29.f4-e5 d4-e3=
A1a2) Kaotab 17.c3-d4? , sest d6-e5 18.d4xb6 e5xe1 19.b6-c7 b8xd6 20.b2-c3 e1xb4 21.a3xg5 h6xd2 x.
A1a3) Samuti kaotab 17.g1-h2 ,sest f6-e5 (17...f6-g5 18.c3-d4 g7-f6 19.d4xb6 a5xc7 20.b2-c3 f6-e5 21.h2-g3 c7-b6) 18.f2-g3 g7-f6 19.g3-h4 e5xg3
A1a31) 20.h2xf4 f6-e5! 21.e3-d4 c5xg5 22.h4xd4 h6-g5 23.a3-b4
A1a311) 23...g5-h4 24.b2-a3 h4-g3 25.d4-c5 d6-e5 26.c3-d4=
A1a312) 23...g5-f4 24.d4-c5 d6-e5 25.b2-a3 f4-g3 26.c3-d4 e5xc3 27.b4xd2 g3-f2 28.c5-d6 f2-e1 29.a3-b4 (29.d2-e3?? e1-h4 x.) 29...a5xc3 30.d2xb4 e1xa5 31.d6-e7=
A1a32) Ei päästa 20.h4xf2 , sest d6-e5 21.f2-g3 b8-c7 22.e3-f4 (22.g3-f4 e5xg3 23.h2xf4=) 22...c7-d6 23.g3-h4 e5xg3 24.h2xf4 (24.h4xf2 d6-e5 x) 24...f6-e5!
A1b) Kaotab 9.d2-e3?? , sest f8-g7 10.d4-c5 ( Kui 10.e1-d2 või f6-g5 11.d4xf6 g7xe5; 10.b2-a3 , siis f6-g5 11.d4xf6 g7xe5 x.) 10...d6xd2 11.e3xc1 ( Löögile 11.f4xd6 järgneb d2xf4 12.g3xe5 f6xd4; kui 11.e1xc3 ,siis e5-d4! x.) 11...f6-g5 12.f4xd6 g7-f6 x.
A2) Kaotab 8...b6-a5? 9.d4xf6 g7xe5 , sest 10.c3-b4 a5xc3 11.b2xf6 f8-g7 12.f4-e5 d6xf4 13.g3xe5 h6-g5 14.f6-e7 g7-f6 15.e5xg7 h8xd8 16.h2-g3! d8-e7 17.d2-e3 e7-f6 18.g3-f4 a7-b6 19.f4xh6 f6-e5 20.e3-d4 e5xc3 21.h6-g7 b6-c5 22.g7-f8 c5-d4 23.f8-h6 b8-a7 24.h6-d2 x
A3) Kaotab 8...b8-c7? 9.d4xf6 g7xe5 , sest 10.d2-e3 h8-g7 (v. 10 ..fg7) 11.e3-d4 g7-f6 12.f2-e3 h4xf2 13.e1xg3 f8-g7 14.b2-a3 b6-a5 15.d4-c5 d6xd2 16.f4xb8 d2xf4 17.g3xe5 f6xd4 18.a1-b2! d4-e3 19.h2-g3 x
A4) Vastulöögile 8...b6-c5? järgneb 9.d4xb6 a7xc5 10.d2-e3 b8-a7 11.c3-d4 e5xc3 12.b2xb6 a7xc5 13.e1-d2 c5-b4 ( Kui 13...f8-e7 , siis 14.d2-c3! g7-f6 15.c3-d4 c5-b4 16.d4-e5 f6xd4 17.e3xa3 x) 14.e3-d4! b4-a3 ( Käigule 14...f8-e7 vastab valge 15.d4-c5 X.) 15.f4-e5 d6xf4 16.g3xe5 x.
B) Halb on 6...a7-b6? , sest 7.c3-d4 e5xc3 8.b2xd4 f8-e7 ( Kui 8...d8-e7 , siis 9.f4-e5 d6xf4 10.g3xe5+- h6-g5 11.f2-g3 h4xf2 12.e3xg1 e7-d6 13.e1-f2 d6xf4 14.f2-g3 f8-e7 15.g3xe5 e7-d6 16.g1-f2 d6xf4 17.f2-g3 c7-d6=) 9.a1-b2
B1) 9...b8-a7 10.d2-c3 g7-f6 11.b2-a3 f6-e5 12.d4xf6 e7xg5 13.c3-b4 b6-c5 ( Kaotab 13...h8-g7? ,sest 14.e1-d2 g7-f6 15.f4-e5 f6xd4 16.e3xe7 d8xf6 17.d2-e3 f6-e5 18.b4-c5 b6xd4 19.e3xc5 g5-f4 20.c5-d6 x) 14.f4-e5! d6xd2 15.b4xb8 d2-c1 16.b8-d6+/-
B2) Kaotab 9...d6-c5? , sest 10.b2-a3! e7-f6 ( Kui 10...e7-d6 , siis 11.d2-c3 g7-f6 12.e1-d2! f6-g5 13.f4-e5 d6xf4 14.g3xe5 x) 11.f4-e5! f6-g5 12.g3-f4 g7-f6 13.e5xg7 h8xf6 14.d2-c3 d8-e7 15.e1-d2! e7-d6 16.f4-e5! d6xf4 17.c3-b4 x
C) Kaotab 6...f8-e7? , sest 7.c3-b4! x ]
4...e5xg3 5.h4xf2 a7-b6
[ Pärast 5...f6-e5? käib valge 6.c3-d4 e5xc3 7.b2xd4 ja mustal on raske vasaku tiiva kive arendada. d6-e5 ( Mängus on esinenud 7...a7-b6 8.d4-c5 b6xd4 9.e3xe7 f8xd6 10.d2-e3 g7-f6 11.a1-b2 f6-e5 12.b2-c3 h8-g7 13.e3-d4 (4)(4. Vt Teoreetiliselt huvipakkuvaid partiisid, käik 13....g7-f6 jne. - «Noorte Hääl», 1. 09.1971, Kabenurk nr. 8 (52).) g7-f6=) 8.d4xf6 g7xe5 9.d2-c3 a7-b6 10.e3-d4 f8-g7 11.d4xf6 g7xe5= jne. ]
6.h2-g3 f6-e5
[ Must on siin mänginud 6...b6-c5 7.c3-d4 c7-b6 Must alustab aktiivset mängu, v õimaldades vastasel esimesena hõivata tsentri, arvestades seejuures, et hiljem seob selle. 8.d2-c3 f8-e7 9.c3-b4 b8-a7 10.b4-a5 d6-e5 11.a5xc7 d8xb6 12.g1-h2 Pärast seda ekslikku käiku saab must intensiivsema mängu. e5xc3 13.b2xd4 f6-g5 14.a1-b2 g7-f6 15.e1-d2 h8-g7 16.d2-c3 g5-h4 17.g3-f4 b6-a5 18.d4xb6 a7xc5 19.c3-d4 e7-d6 20.d4xb6 a5xc7 21.b2-c3? ( Võrdsuse säilitab käik 21.e3-d4 alumisel kaksikteel: f6-g5 22.f2-e3 g7-f6 23.d4-c5 d6xb4 24.a3xc5 c7-d6 25.c5xe7 f6xd8 26.b2-c3 d8-c7 27.c3-d4 c7-d6 28.d4-e5 d6-c5 29.e3-d4 c5xe3 30.f4xd2 g5-f4 31.e5xg3 h4xf2 32.h2-g3 f2xh4 33.d2-c3=) 21...f6-e5 (5)(5. Vt. O. Puusepp, Kabe l õppmäng, Tln., 1972, lk. 71, posits. 396, käik 1. c3—d4 (vahetatud värvid)) 22.h2-g3 c7-b6 23.e3-d4 g7-f6 24.a3-b4 f6-g5 25.d4xf6 g5xg1 ]
[ Hoiduda tuleb käigust 6...f6-g5
A) , sest valge saab väikese ulekaalu: 7.e3-d4 d6-c5 8.d2-e3 g5-h4 9.c3-b4 h6-g5 10.b4xd6 c7xc3 11.b2xd4 b6-a5 12.a1-b2 d8-c7 jne. 13.d4-c5 c7-d6 14.c5xe7 f8xd6 15.b2-c3+/-
B) Kui valge kasutab jätku 7.g3-f4 g7-f6 8.c3-d4 h8-g7 9.b2-c3 ( Võrdsuse säilitab ka 9.d2-c3=) 9...d6-c5
B1) 10.a1-b2? f8-e7! (10...c7-d6 11.f2-g3 g5-h4 12.g1-h2 h4xf2 13.e1xg3 f6-g5 14.f4-e5 d6xf4 15.g3xe5 g5-h4 16.c3-b4 d8-c7 17.b4xd6 g7-f6 18.e5xg7 c7xe1 19.g7-h8 b6-c5) 11.f2-g3 (11.c3-b4 b6-a5 12.b4xf8 a5-b4 13.a3xc5 d8-e7 14.f8xd6 c7xa1 15.f2-g3 f6-e5 16.f4xd6 g5-f4 17.e3xg5 h6xh2 18.e1-f2=) 11...g5-h4! 12.c3-b4 Valge ei tabanud vastase kavalat plaani käigu gh4 sooritamisel ja langes püünisesse. h4xf2 13.b4xf8 b6-a5! 14.e1xg3 a5-b4 15.a3xc5 d8-e7 16.f8xd6 c7xh4 x.
B2) Kaotab Tuli käia 10.f4-e5 ,ja kui b6-a5 ( Kaotab 10...f8-e7? ,sest 11.a3-b4 c5xa3 12.c3-b4 a3xc5 13.e5-d6 c7xc3 14.d2xf8 x.) , siis 11.d4xb6 f6xb2 12.a1xc3= jne.
C) Samaväärne on 7.c3-d4+= ]
7.c3-d4 Käigule
[ 7.g1-h2järgneb 19. diagramm. f8-e7!
A) 8.e3-f4 e7-f6! 9.f2-e3 f6-g5 10.c3-d4 e5xc3 11.b2xd4 d6-c5 12.a1-b2 g5-h4 13.e1-f2 Ainuke käik. b8-a7 14.b2-c3 b6-a5 15.d4xb6 a7xc5 16.c3-d4 c7-b6 17.d2-c3 d8-e7! 18.f4-e5 ( Valge võis torsseerida viigi nii: 18.c3-b4! a5xe5 19.f4xf8! g7-f6! 20.f8xb4 b6-c5 21.b4xg5 h6xd2 22.a3-b4=) 18...g7-f6 19.e5xg7 h8xf6 20.g3-f4 e7-d6 21.h2-g3 f6-g5 22.d4-e5 a5-b4! 23.c3xc7 d6xb8 24.a3-b4 ( Kaotab 24.e5-f6? , sest g5xe7 25.f4-e5 b8-c7 26.e3-f4 e7-d6 27.e5-f6 c7-b6 x.) 24...c5xa3 25.e5-d6=
B) Sageli vahetatakse 8.c3-d4 e5xc3 9.b2xd4 b6-a5 ( Võibka 9...d6-c5! kasuliku sidumisega. 10.g3-f4 g7-f6 11.f2-g3 f6-g5 12.d2-c3 c7-d6 13.g3-h4 b6-a5 14.d4xb6 a5xc7 15.h4xf6 e7xg5 16.h2-g3 d6-e5 17.f4xd6 c7xe5 18.g3-h4 g5-f4 19.e3xg5 h6xf4 20.e1-d2=) 10.e3-f4 ( Passiivne, tuli käia 10.g3-f4 jne. a5-b4 11.a3xc5 d6xb4 12.f4-g5 h6xf4 13.e3xg5 g7-h6 14.a1-b2 h6xf4 15.d2-e3 f4xd2 16.e1xa5=) 10...g7-f6 11.f4-e5 d6xf4 12.g3xg7 h6xf8 13.h2-g3 h8-g7 14.g3-f4 g7-f6 15.d2-e3 b8-a7 16.a1-b2 c7-b6 17.f2-g3 (17.d4-c5 b6xd4 18.e3xc5 a5-b4 19.c5-d6 e7xc5 20.e1-d2 a7-b6 21.b2-c3 b6-a5 22.f2-e3 d8-e7 23.c3-d4 b4-c3 24.d2xd6 e7xc5 25.d4xb6 a5xc7 26.a3-b4=) 17...e7-d6 18.b2-c3 d8-e7 19.g3-h4 d6-e5 20.f4xd6 e7xc5 x. ]
7...e5xc3 8.b2xd4 d6-c5
[ Juhul kui 8...f8-e7 , siis 9.a3-b4 d6-e5 10.d4xf6 g7xe5 11.b4-a5 b6-c5 12.e3-f4 c7-d6 13.f2-e3 h8-g7 14.d2-c3 g7-f6 15.g1-h2 f6-g5 16.g3-h4 e5xg3 17.h2xf4 c5-b4 18.h4xf6 e7xg5 19.a5-b6 b4xd2 20.e1xc3 d6-e5 21.f4xd6 g5-f4 22.e3xg5 h6xf4= ]
9.g3-f4 g7-f6 10.a1-b2 f6-g5 11.b2-c3
[ Võistlusmängus on 11.d2-c3 f8-e7!jätkatud 20. diagramm. 12.f2-g3 ( Pärast 12.d4-e5 saab must suure ulekaalu, sest e7-f6 13.e5xg7 h8xf6-+ Ha1b on näiteks 14.c3-b4 , sest g5-h4 15.b4xd6 c7xg3 16.g1-h2 b8-c7 17.h2xf4 c7-d6 18.e3-d4 d6-c5 19.f2-e3 h6-g5 20.f4xh6 h4-g3 jne. 21.b2-c3 g3-h2 22.e1-f2 h2-g1 23.d4-e5 f6xb2 24.a3xc1=) 12...g5-h4 13.c3-b4? ( Võrdsuse säilitab 13.g1-h2 h4xf2 jne. 14.e1xg3 c7-d6 15.d4-e5 b6-a5 16.e5xc7 d8xb6) 13...h4xf2 14.b4xf8 b6-a5 15.e1xg3 a5-b4 16.a3xc5 d8-e7 17.f8xd6 c7xa1 18.c5-d6 h8-g7 19.g1-h2 a1-b2 ( ähvardades 19...a1-c3 jne.) 20.d6-e7 g7-f6 21.e7xg5 b2-g7 22.g3-h4 g7-h8 23.g5-f6 h8xf2 24.f4-e5 f2-c5 25.e5-f6 b8-a7!!
A) 26.h2-g3 c5-b4 27.g3-f4 b4-a3 28.f4-g5 h6xf4 29.f6-g7 a3-b2 30.g7-f8 f4-e3 31.h4-g5 e3-f2 32.g5-h6 f2-g1 , must viib kivi a7 kabesse ja võidab (7)(7. Vt. sealsamas, lk. 98, posits. 563(vahetatud värvid))
B) Kui 26.h4-g5 , siis h6xf4 27.f6-g7 c5-d4 28.g7-f8 f4-e3 29.f8-h6 e3-f2 30.h6-c1 ( Kui aga 30.h6-e3 , siis lihtsalt f2-g1 x.) 30...f2-g1 ja pärast kivi a7 kahestamist saab must võitva teoreetilise lõppmängu.(6)(6. Vt. O. Puusepp. Kabe l õppmäng, lk. 100, posits. 572 (vahetatud värvid)) 31.h2-g3 g1-h2 32.g3-h4 h2-d6 ]
11...f8-e721. diagramm. 12.f2-g3?
[ Viiki tulnuks taotleda käiguga 12.c3-b4 e7-f6 13.b4xd6 c7xc3 14.d2xb4 b6-a5 15.b4-c5= (8)(8. Vt. Meistrite kool, näide 16. - «Noorte Hääl», 3. 07.1975, Kabenurk nr. 6 (100)) Kui must jätkab a5-b4 , siis 16.c5-d6 b4-c3 17.f4-e5 f6xd4 18.e3xc5 b8-a7 19.a3-b4! c3xa5 20.f2-g3 g5-h4 (20...h8-g7 21.e1-f2 g5-h4 22.g3-f4 g7-f6 23.d6-e7 a5-b4 24.c5xa3 d8-c7 25.e7xg5 h4xf6 26.a3-b4 a7-b6 27.f2-e3 c7-d6=) 21.g1-f2! h8-g7 22.e1-d2 g7-f6 23.d2-c3 x. ]
12...g5-h4 Must seadis rundekäiguga vastasele ules puйnise, lootes, et valge positsiooni hindamata kiirustab kabesse käiguga c3—b4. 13.c3-b4 Must ei eksinud. Valge aga on veendunud sooritatud käigu õigsuses, kuiv õrd lisaks kahele on talka kivide ulekaal. Formaalselt on valge järeldus muidugi õige, kuid sisuliselt andis käik c3—b4 talle kaotuse.
[ Pärast 13.f4-e5 saab must suure ulekaalu: h4xf2 14.e1xg3 e7-f6 15.e5xg7 h8xf6-/+ Аврора показõвает 16.g3-f4 c7-d6 17.g1-f2 f6-g5 18.d4-e5 b6-a5 19.e5xc7 d8xb6 20.c3-d4 a5-b4 21.d4-e5= ]
[ Kaotab 13.g1-h2? h4xf2 14.e1xg3 ,sest e7-f6 15.g3-h4 h8-g7 16.f4-g5 h6xf4 17.e3xe7 c5xc1 18.e7-f8 c1-h6 19.h4-g5 h6xa5 20.f8xh6 b6-c5 x ]
13...h4xf2 14.b4xf8 Sunnitud käik.
[ Teatavasti ei päästa kaotusest ka löök 14.e1xg3 , sest e7-f6 15.b4xd6 c7xh4 x. ]
14...b6-a5! Must tegi ootekäigu. 15.e1xg3 Sunnitud löök, millele vahetult järgneb kahing mustalt. a5-b4 16.a3xc5 Must muutis vastase seisu sõelaks, kus on lihtne teha kombinatsiooni, kasutades selleks kabe väljal f8. d8-e7 17.f8xd6 c7xh4 , valge alistus.
0-2Generated with Turbo Dambase 5.0Источник: Пуусепп Оскар-233-14-33 1983 Перекресток Комбинация Проход в дамки
Категория: Kabe Keskmäng | Добавил: shaski (19 Апр 2017) W
Просмотров: 9 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *:
Подсчет всех ссылок страницы
Корзина
Ваша корзина пуста
Категории раздела
Мои статьи [23]
шашки-100 [45]
Городская партия [15]
Городская партия-2 [13]
Городская партия-4 [36]
Городская партия-3 [36]
Dambrete [72]
Kabe Keskmäng [167]
25 Уроков Шашки [153]
Школа позиционной игры [137]
Середина игры в шашки [14]
Шашки – моя жизнь [78]
100 избранных партий [70]
Радость творчества [6]
Курс шашечных лекций [14]
V и VI всесоюзные шашечный первенства [22]
XII Чемпионат СССР по шашкам 1950 года [31]
Дебютная энциклопедия - том I [42]
Дебютная энциклопедия - том II [15]
Дебютная мозайка [11]
Атака шашки g5 [6]
Безымянное начало [40]
Вилочка [8]
Разные дебюты (начала) [38]
Тычок [8]
Центральный тычок [2]
Старая партия [10]
Игра Бодянского [22]
Игра Каулена [4]
Игра Медкова [10]
Игра Романычева [13]
Игра Петрова [5]
Игра Рамма-Цукерника [3]
Игра Филиппова [5]
Игра Филиппова-Блиндера [7]
Игра Шмульяна [3]
Киевская защита [14]
Классический Косяк [16]
Кол [37]
Кол Сокова [18]
Кол-угловик [9]
Ленинграская защита [21]
Жертва Кукуева [106]
Обратная городская партия [18]
Обратный кол [16]
Обратная игра Бодянского [44]
Обратная старая партия [43]
Обратный тычок [52]
Отказанная игра Бодянского [7]
Отказанная обратная игра Бодянского [6]
Отказанная городская партия [3]
Отказанная обратная городская партия [19]
Отказанная игра Филиппова [10]
Отыгрыш [40]
Перекресток [21]
Центральная партия [5]
Вход на сайт

Наш опрос
Оцените мой сайт
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Новости
Каталог фыйлов
[02 Ноя 2016][Checkers-100]
dama_glasnik - от moises b5gerente (0)
[13 Июл 2016][Checkers-100]
ИНТЕРВЬЮ С РОМАНОМ ВАСИЛЕВСКИМ (0)
[12 Июл 2016][Checkers-100]
Играть против Maximus, играть против другого игрока, и Maximus против Maximus (0)
[08 Янв 2016][Куперман И.И.]
Исер Куперман ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ (1)
[29 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Цветной калейдоскоп на «Белых ночах» (1)
[22 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Entrevista com seu ídolo: Jogos Abertos do Interior de São Paulo (1)
[21 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
The Best of Brazilian Draugths (0)
[19 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
LIÇÃO 2 Abertira Cruz As brancas jogam e vencem, após: (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
C. A. Ferrinho a b c do Jogo de Damas 1996 O MOTIVO (1)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Da Lei da Maioria para desenvolvermos uma combinação (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
O bloqueio é um tipo de prisão, onde a dama adversária não possui movimentos possíveis (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursod - É importante compreender como montar e como “quebrar” esta estrutura (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursob - Combinação com dama - É muito importante compreender a força da dama (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Jogo de Damas: Regras Oficiais (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
6ª -9ª r o d a d a 91 - (6.01) Djair Quintanilha 2 x 0 Marco Aurélio 0:15 / 0:30 (0)
Поисковые слова Шашки
Видео фигур король диаграмме доски Белый поле конь пешка пешки взятие диаграмма очередь позиция Шашки черные Белые Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1939 m Amsterdam Keres Paul D28 1946 Staunton mem Groningen Szabo Laszlo 1953 Petrosian Tigran V I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 2003 2000 Возможность 2002 1947 Рига Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Валантинас В. 1995 интернет сайт Ниедритиса 1997 п-во СЛШИ Арустамов Ю.А. Вигман В. Плакхин А. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Возможность I: 7.gf4 Чемпионат Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Буэнос-Айрес F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964 спорт Africa Eco Race Шашки-64 news news of Russian North аварии Izmir Turkey WC Rapid Владимир Скрабов Виктория Мотричко
Слова Шахматы Шашки
Видео бесплатные java игры книги контент для телефона программы смартфона - всё для сотового манури маркиз саргин Шашки Школа ВЕЙЦМАН дамки КОРХОВ Литовская ССР САКАЛАУСКАЙТЕ Белые дебюте дебютных закрытой игре классических миттельшпиле открытых равной Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1935 A84 WCh 16 m Amsterdam 1936 D63 Maroczy Geza Zandvoort it Zandvoort 1937 D17 WCh17 m Netherlands 1939 D18 Landau Salo NED-ch m Amsterdam m Amsterdam Keres Paul D10 Euwe Ma Keres PaulБ E19 D28 1946 Staunton mem Groningen Yanofsky Daniel Abraham Szabo Laszlo asparov Garry Denker Arnold Sheldon E49 1963 5-я партия D94 БОТВИННИК Михаил матч на первенство мира ПЕТРОСЯН ПЕТРОСЯН Тигран 1938 C09 АВРО-турнир Голланaeия Капабланка Каспаров Г Керес Пауль 1953 E26 Geller Efim Zurich ct Zurich Lajos (2640) - Petrosian Portisch Tigran V (2645) Petrosian Tigran V (2645) Petrosian Tigran V 10) 1953 Bucharest Troianescu Octavio 10.1981 nterpolis Tilburg (6) Petrosian Tigran V (2585) Sosonko Gennadi (2585) 25.04.1966 Moscow (7) Spassky Boris V World Championship 26th Буэнос-Айрес 1927 год Александр Алехин Аргентина Капабланка Хосе-Раулль бегал в Вологде Конева медведь по улице спорт Чемпионат гонки зима Мультфильмы МЕССИ РОНАЛДУ животные ПОСТУПКИ здоровье курорт путешествие Горнолыжный курорт Северный Кавказ Курилы отдых развлечения Россия Сахалин «Локомотив здоровья» Вологда спортивный праздник Аделина Сотникова. Елизавета Туктам Александр Коган Музыка-Александра Пахмутова поёт-София Ротару слова-Николай Добронравов Tõnis Mägi Олимпиада-80 Парусный центр Пирита журнал Плейбой Africa Eco Race Антон Шибалов грузовик КАМАЗ-Мастер команда Tatra ралли-марафон Александр Овечкин Буффало Сейбрс Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Мариан Хосса НХЛ гонка Сергей Куприянов Сербия Стивен Сигал золотой мяч Лионель Месси задачи находки опровержения Meanwhile in Russia дикие животные лев львица сафари Магнус Карлсен матч москва Нью-Йорке Сергей Карякин Лео Месси Николаса Васкеса овации чемпион мира 2015 г. Вечірня Кава Владислав Мазур Орион Блиц-турнир День здоровья Шашки-64 Награждение Чемпионат Украины 30.03.2016 г. г.Винница городская ДЮСШ №6 инвалиды Детскокий хоспис сеанс одновременной игры Сергей Белошеев Днепр массовая драка стадион Российский спортсмен стоя на пьедестале Миниатюры G.Valneris N.Samb. World Championship Blitz 2016 блиц news news of Russian North аварии ДТП новости ежедневно происшествия Русский Север ТРК Русский Север Izmir Turkey WC Rapid Turkish WC Rapid . Всеукраинский детский турнир 06-10.05.2016 г. г. Винница ДЮСШ №6 06-10.05.2016 г. Шашки-64. Всеукраи ДЮСШ №6 Спорт Вечірня кава з багаторазовим чемпіо занятия 21 game's Clash of the Titans Draughts Dammeкr Harm wiersma Ton Sijbrands Владимир Скрабов интервью Дмитрий Цинман международный гроссмейстер Гунтис Валнерис Зоя Голубева Латвия mei en juni 1947 Pierre Ghestem R.C. Keller WK Dammen 1947 1964 Viacheslav Shchegolev World Champion Draughts 1960 Вячеслав Щеголев Fantastic - legal fantástico muito legal Nice very nice Szwarcman август 2009г. ВГТРК Екатерина Капустян канал Спорт Страна спортивная 1947 dammen Fransman P. Ghestem. Nederlander R.C. Keller Wereldkampioenschap 2016 год Вера Попруга 2-0 C Blitz 2014 Hilversum Schwarzman Van Berkel 20 июл. 2016 г. Владимир Литвиненко AGUERO V NASRI FOOTBALL TENNIS GREAT WALL OF CHINA Groenendijk - Valneris Match nterview with Guntis Valneris Айнур Шайбаков iSport.ua Аароном Полом Криштиану Роналду покер Лунтик 11e partij Draughts Jan Groenendijk Match 2016 Roel Boomstra World Title Виктория Мотричко Канны Рига кубок мира международные шашки 2016 Chess Movie MAGNUS MAGNUS Carlsen Trailer г.Днепр Каменское-Днепродзержинск ДКРостсельмаш Ростов-на-Дону 2017.02.10 «Riga Open-2017» г.Рига (Латвия) Международный турнир Евпаторий Кубок Крыма играть в шашки интернет гроссмейстер Михаил Рахунов
Разное
(студент) — Все язычники — пидарасы!
Ну, это полная чушь.(Шакиров В.А.)
Посмотрите, ёлки-палки… я сейчас матом ругаться начну.(Рыбников Ю.А.)
— Нету…
Кто, ты громче всех смеёшься? Сейчас пойдёшь доказывать к доске, что ты не верблюд! (Политюков В.П.)
Атеизм — это религиозное мировоззрение, языческое. (Рыбников Ю.А.)
Моя лекция по культуре Ренессанса… я долго трудился, чтобы придать ей антикварный вид.(Рыбников Ю.А.)
Если вы высоко сидите, это не значит, что вам не надо писать лекции. (Рыбников Ю.А.)
Ты измени свой почерк! А то тебе через четыре года себя продавать!(Политюков В.П.)
Не готовы к контрольной ― готовьтесь к Красной армии! (Политюков В.П.)
Так, кто хочет меня сфотографировать, нужно предупредить заранее! И сказать: «Юрий Алексеевич, я не папарацци!».(Рыбников Ю.А.)
Вот, девушка, и вы, молодой человек, вы когда так проводами окутаны, похожи на зелёных человечков.(Рыбников Ю.А.)
Чеченцы убивают взглядом. (Политюков В.П.)
Как умер первый материалист Европы? От обжорства! Логика такая — раз души нет, давайте есть побольше.(Рыбников Ю.А.)
Забудьте слово «сразу»! Слово «сразу» забудь! Оно как проклятье! (Политюков В.П.)
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Шашки Городская партия-1
[09 Мар 2015][Городская партия]
Исаенко С. - Парамонов В. ВПФ-24, 2001 Московская система Возможность II: 7.dc3 (0)
[08 Мар 2015][Городская партия]
Литвинович В. - Симонян Б. XXV чемпионат СССР, 4.11.1965 Вариант I: 5.gf4 (0)
[07 Мар 2015][Городская партия]
Криворученко П.Д. - Кузнецов В.Н. XXXI чемп.России(пер), 1998 План I: 8.cb4? (0)
[07 Мар 2015][Городская партия]
Циркин - Кетлер F-10 X-Ч.СССР(пер), 1974 Московская система Разветвление I: 6...ba5 (0)
[06 Мар 2015][Городская партия]
Стручков Н. - Андреев Д. МАГ (классика), 1999 Московская система Ответ II: 14.cd4 (0)
[06 Мар 2015][Городская партия]
Высоцкий В. - Далимов В. Заочная встреча, 2004 Московская система План II: 12.ba5 (0)
[05 Мар 2015][Городская партия]
Высоцкий В. - Далимов В.Заочная встреча, 2004 Московская система План I: 12.ba3 (0)
[05 Мар 2015][Городская партия]
Тарохин В. - Росляков Г. РКГ-22d Ком.ч.России(пер) 2002 Московская система (0)
[05 Мар 2015][Городская партия]
Дрозд Н. - Дубянский Н. LXVI чемпионат Москвы, 1998 Система III: 3...gf6 4.b:d6 e:c5. (0)
[04 Мар 2015][Городская партия]
Скрабов В. - Валюк А. МАРШ-1995,1995 Московская система I.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 (0)
[02 Мар 2015][Городская партия]
Коган М. - Куперман И. Матч IX-Чемр.СССР-1947, 1947, Московская система (0)
[02 Мар 2015][Городская партия]
Султанов Р.Р. - Клевицкий Э.Д. ПОБЕДА-55, 2000 Система II Продолжение II: 6.ed2 (0)
[01 Мар 2015][Городская партия]
Симонян Б. - Вертинский Л. XXVI чемпионат СССР, Грозный,1966 Вариант II: 5...dc7 (0)
[01 Мар 2015][Городская партия]
Соков В. - Торчинский Г. 1938 Система II Вариант I: 5...ba5 Продолжение II: 6.cd2 (0)
[28 Фев 2015][Городская партия]
Петров В. - Лебедев Ю. XXXIII чемпионат СССР, 1973 Система II. Вариант I: 5...ba5 (0)
Шашки Городская партия-2
[23 Мар 2015][Городская партия-2]
Ниедритис А. - Шафир В.МЧ-6/еПФ, 2002 Разветвление II: 7.hg3 (0)
[23 Мар 2015][Городская партия-2]
Цирик З. - Хейф Л. XIII чемпионат СССР, Харьков, 1951 (0)
[22 Мар 2015][Городская партия-2]
Попик И. - Савенок А. МАГ-92 (совр), 1992 Разветвление II: 7.hg3 (0)
[21 Мар 2015][Городская партия-2]
Азаров А - Мартынов И. МАРШ-1994, I.cd4 dc5. 2.bc3 fg5 3.cb4 gf6 4.b:d6 e:c5 5.gh4 fe5 (0)
[21 Мар 2015][Городская партия-2]
Мурсалов Э. - Плакхин А. Чемпионат ВЦСПС, 1979 Московский вариант (0)
[20 Мар 2015][Городская партия-2]
Абдуллаев У. - Доска И.Чемпионат ВЦСПС, 1976 Московский вариант (0)
[20 Мар 2015][Городская партия-2]
Куперман И. - Кравцов Н.1952 Московский вариант Вариант II: 5.gh4 (0)
[19 Мар 2015][Городская партия-2]
Мардер Л. - Сретенский Н.1956 Московский вариант (0)
[19 Мар 2015][Городская партия-2]
Хечумов Г. - Цирик З. XVIII чемпионат СССР, 1957 Московский вариант (0)
[18 Мар 2015][Городская партия-2]
Корхов С. - Хейф Л. XI чемпионат СССР Москва 1949 Московский вариант (0)
[17 Мар 2015][Городская партия-2]
Кузюков Ю. - Плакхин А. XXVII чемпионат СССР, Алма-Ата,1967 Московский вариант (0)
[16 Мар 2015][Городская партия-2]
Владыкин Г. - Блиндер Б. Продолжение III: 5...hg7 (0)
[10 Мар 2015][Городская партия-2]
Фазылов М. - Кандауров А. Звезды Самарканда 1982 (0)
Шашки Городская партия-3
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Макрович М. XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс 1978 Разветвление II: 7...gh4 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Цукерник Э. - Кустарёв Ю. П-во ВЦСПС 1964 Возможность II: 9.cd2 План: 9...ed6 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Рошкевич В. - Кустарёв Ю. XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград 1973 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Ростовиков В. - Розенталь А. L05-Rc1 2004 Интернет, сайт Ниедритиса (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Вайчус - Куклеев Е. Чемпионат ВЦСПС 1974 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Литвинович В. - Куклеев Е. XXXIII чемпионат СССР 1973 Ворошиловград (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Дудковский В. - Андреев Ю. LXVII-Ч.С-Петербурга 2001 Нюанс III: 14.cb4 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Кочедыков В.В. - Хвостов Л.И. F-20 XX-Ч.СССР(пер) 1986 Нюанс II: 14.ab4 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кандауров А. - Карп Х. XLII чемпионат СССР 1982 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кац Л. - Арустамов Ю.А. XXV чемпионат СССР 1965 План I: 10.ba3 Ход II: 12.ab4 (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
№ 2, "Отказная городская партия"Г. Хацкевич - Н. Рафальский (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
Симоненко А. - Камынин В. WCI-1 2003 Вариант II: 6...cd2 План III: 11.ba3! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Негра Н.Н. - Бабаян С.М. Разветвление I: 7...ed6 План II: 11.ba5! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Саунин О. - Трейнбук А. CM-7 2002 Продолжение II. 7.е:с1 План I: 11.gh4 (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Дицис - Бангиерис Полуфинал Латвии 1992 Вариант II: 6...cd2 Разветвление II: 9...gf6 (0)
Шашки
фигур король диаграмме доски Белый короля поле конь пешка пешки горизонтали взятие диаграмма очередь Белые позиция черные I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 МЧ-3Ф мем.Чехова 2003 2000 Возможность 2002 Красинский Я.И. Возможность I: 13.gf2 1947 Возможность I: 13.cb4 Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Литвинович В. Валантинас В. Матейс 1995 Возможность I: 8 ...hg7! сайт Ниедритиса интернет 1997 Возможность III: 11.cd2 Коннов Ю.П. п-во СЛШИ Галеев А.В. Арустамов Ю.А. Вигман В. Возможность II: 10.cd4 Плакхин А. Кустарёв Ю. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Зандерс Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. Масс 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) Возможность I: 10.dc3 Возможность II: 10.de5 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Ответ I: 8.gf4! Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Оренбург КМ-1/4 Возможность I: 7.gf4 Ком.ч.России(пер) Макрович М. Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Иванов В.Ф. Логин Э.А. F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 Возможность II: 8.cd2 de7 Лукьянов И.В. 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964
Dambrete
[18 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs PARTIJA NR.6 «Jaunā atklātne» (0)
[19 Мар 2016][Dambrete]
В. ЛИТВИНОВИЧ — Р. НОРМАТОВ Всесоюзный турнир «Огни Памира», 1979 г (0)
[20 Мар 2016][Dambrete]
Доска И. - Литвинович В. Кубок СССР 1979 Ворошиловград Отказанная обратная городская партия (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs «APGRIEZTĀ DŪRE AR 1. c3—d4» (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «VECĀ PARTIJA» (0)
[20 Фев 2016][Dambrete]
Сафаров Д. - Литвинович В. - Киевский кол Огни Памира-79 Душамбе (0)
[22 Мар 2016][Dambrete]
Дрябезгов А. - Коськов Д. П-ф Чемп.СССР 1951 Игра Бодянского (0)
[20 Мар 2016][Dambrete]
Степанов Д. - Арустамов Ю. ВС ДСО Спартак 1968 Безымянное начало (0)
[20 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[26 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «APGRIEZTAIS ĶĪLIS» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[23 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs RĪGA - «PERELMANA RĀMIS» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «UZBRUKUMS KAULIŅAM g5» (0)
[22 Мар 2016][Dambrete]
Борухов С. - Арустамов Ю. XXXII чемпионат СССР 1972 Обратная игра Бодянского (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
25 Уроков в Шашки
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Нарчук - Б. Кузнецов Вилочка Уроки 11,12 и 13 стр.115-116 Чемпионат ВС СССР, 1977 г (0)
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Игрa Филиппова-Блиндера Жертва Шмульяна-Маркачёва Г. Хацкевич, 25 уроков шашечной игры (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(249) Игра С. Дьячкова Уроки 9 и 10 - $1.Позиции со связкой правого фланга стр.102 (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Бурковский - Б.Берлинков Игра Бодянского 25 уроков шашечной игры Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Фазылов - Ю. Арустамов № 7. Игра Каулена Уроки 23,24 и 25 - стр.214-215 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Фомин - А. Плакхин Игра Бодянского 25-м чемпионате СССР 1965 г. Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
В.Голосуев - Н. Шагин, 1967 г. Игра Бодянского Урок 20 - стр.185 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Рист - Э. Рыбаков Полуфинал 23-го первенства СССР, 1963 г. Кол Сокова (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры, 1979 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(311) Уроки 14 и 15 - $3.Задания для самостоятельного решения (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(310) Уроки 14 и 15 - $2.Практические партии (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(305) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(296) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(285) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
Шашечный миттельшпиль
[24 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-394-23-38 1983 Кол угловик Формирование "решето" позиций (0)
[23 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-105-07-07 1983 Кол с разменом на g5 Отдельно изолированные шашки (0)
[23 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 294 - 17 (35) 1983 (0)
[23 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-478-04-56 1983 Кол с разменом на g5 Расчёт ходов в комбинации (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 153 - 23 (09) 1983 (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 028 - 01 (02) 1983 (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-391-19-38 1983 Новое начало Формирование "решето" позиций (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-179-10-31 1983 Новое начало Комбинация и ее элементы (0)
[21 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-055-07-04 1983 Новое начало Поддержка шашек (0)
[21 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-176-06-31, 1983 Двойной кол Комбинация Сочетание и его элементы (0)
[20 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-086-12-06 1983 Перекресток классический Сдвоенные шашки (0)
[19 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-233-14-33 1983 Перекресток Комбинация Проход в дамки (0)
[19 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-233-14-33 1983 Перекресток Комбинация Проход в дамки (0)
[19 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-233-14-33 1983 Перекресток Комбинация Проход в дамки (0)
[16 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-487-19-56 1983 Перекресток 3....fe7 Принудительное удаление Роздых (0)