Главная » Статьи » Kabe Keskmäng

Пуусепп Оскар-470-34-55 1983 Безымянное начало Сложные комбинации
Пуусепп Оскар-470-34-55 1983


(166) Пуусепп Оскар-470-34-55 1983
Безымянное начало Сложные комбинации


34. diagramm.
Valge käik. 1.b2-c3
[ Võistluspartiis on jätkatud 1.h2-g3 f8-e7 Must püüab vabaneda sidumisest. 2.e3-f4 Valge muudab sidumist välja f4 hõivamisega, et kasutada ära nõrkust vastase seisus — kivi puudumist väljal f8. g5xe3 3.d2xf4 b6-c5 4.b2-c3 g7-h6 5.c1-d2
A) 5...c5-d4? 6.g1-h2 d4xb2 7.a3xc1 Püsiv sidumine vasakul tiival ja tugikivi puudumine väljal f8 võtavad mustalt võimaluse käiku valida. Kõige reaalsem on mängu jätkata kiviga a7. (7.a1xc3 a7-b6 8.f2-e3 b6-c5 9.f4-g5 h6xf4 10.e3xg5 c5-b4 11.a3xc5 d6xb4 12.e1-f2 b4-a3 13.f2-e3 c7-b6 14.a5xc7 d8xb6 15.g5-h6 b8-a7=) Vahetus väljale b6 7...a7-b6 vabastab kabestamisvälja d8 ja muudab musta seisu veelgi nõrgemaks ning sidumisest vabanemise raskemaks. Valgel, vastupidi, on head liikumisvõimalused: arvestades seisu nõrkust võib ta organiseerida musta vasakul tiival läbimurret või lihtsalt ootekäikudega vastase seisu ümber piirata. (7...c7-b6 8.a5xc7 d8xb6 9.f2-e3+/-) 8.f2-e3 (Ahvardades vahetuskäiguga 9. fg5 jne.) h8-g7
A1) 9.e1-f2 b6-c5 10.f4-g5? ( Jäme viga, mis laseb käest võidu. Ootejätk 10.a1-b2 b8-a7 11.b2-a3 c7-b6 12.a5xc7 d8xb6 13.c1-b2 b6-a5 14.b2-c3 a7-b6 15.f4-g5 h6xf4 16.e3xg5 g7-h6 17.f2-e3 h6xf4 18.e3xg5 jne. viib võidule. c5-d4 19.g5-h6 d4xb2 20.a3xc1 b6-c5=) 10...h6xf4 11.e3xg5 c5-b4 12.a5xc3 e5-d4 13.c3xe5 d6xh6 Tänu vastase eksimusele vabanes must ähvardavast sidumisest, ent täielilkrku võrdsust ei õnnestunud tal siiski saavutada, sest endiselt asetsevad vasakul tiival ebaõnnestunult kivid f6, g7 ja h6. 14.g3-f4 e7-d6
A1a) 15.f2-g3 f6-e5 16.d2-c3 b8-a7 17.a1-b2 c7-b6 18.b2-a3 b6-c5 Must mitte üksnes ei võrdsustanud seisu, vaid läks ise üle rünnakule. 19.a3-b4 ( Sunnitud käik, sest teisiti võib valge kaotada: 19.c3-b4 g7-f6 20.b4-a5 a7-b6 21.a5xc7 d8xb6 22.c1-b2 b6-a5 jne.) 19...c5xa3 20.c1-b2 a3xg5 21.h4xh8 h6-g5 22.h8xd4 d6-c5 23.d4xb6 a7xc5 24.c3-d4 c5xe3 25.g3-f4 d8-e7 26.f4xh6 e7-f6 27.h2-g3 e3-d2 28.g3-f4=
A1b) Ebaõige plaan vastase nõrkade kivide ärakasutamiseks. Tugevam on 15.f2-e3 , ja kui f6-e5 ,siis 16.h2-g3! (16.a1-b2 e5xg3 17.h2xf4 d6-e5 18.f4xd6 c7xe5 19.b2-c3 e5-f4 20.e3xg5 h6xf4=) 16...g7-f6 17.d2-c3 c7-b6 18.e3-d4 b8-a7 (18...b6-a5 19.c3-b4 e5xc3 20.b4xd2 d6-c5 21.d2-c3 b8-c7 22.c1-d2 c5-b4 23.c3-d4 c7-b6 24.d2-e3 d8-e7 25.a1-b2 b6-c5 26.d4xb6 a5xc7 27.b2-a3 c7-d6 28.a3xc5 d6xb4 29.e3-d4 b4-a3) 19.a1-b2 b6-a5 jne. ( Vahetus 19...b6-c5 20.d4xb6 a7xc5 annab valgele võidusansse: 21.b2-a3 d8-c7 22.c3-b4 e5-d4 23.c1-b2 f6-e5 24.b4-a5 jne.) 20.b2-a3=
A2) Arvestades, et valge mängib inertselt 9.f4-g5 h6xf4 10.e3xg5 g7-h6 11.d2-c3 (11.e1-f2 h6xf4 12.f2-e3 b6-c5 13.e3xg5=) 11...h6xf4 12.c3-d4 e5xc3 ,käib 13.g3xg7 e7-f6 14.g7xe5 d6xf4 ja vaatamata kivi c3 kaotusele saab must viigi.
B) Sooritatud käik on ilmselt nõrk ja viib kaotusele, ent raske on mustale näidata täielikku võrdsust andvat jätku. Tõenäoliselt paremat kaitsemängu pakkus 5...a7-b6 6.f2-e3 b8-a7 jne. ( Kaotab 6...h8-g7? , sest 7.c3-b4! e5-d4 8.g1-h2 d4xf2 9.d2-e3 f2xd4 10.f4-e5 d6xf4 11.b4xf8 f4-e3 12.f8-c5 x.) 7.c3-d4 e5xc3 8.d2xb4 ]
1...f8-e7 Valge õige mängu korral jääb musta seis kaitsetuks.
[ Praktilises partiis on esinenud 1...e5-f4?!Terav käik.
35. diagramm.
A) 2.a1-b2! d6-e5 3.a3-b4 f8-e7 4.e3-d4
A1) 4...g7-h6 5.f2-e3 (5.b2-a3 e7-d6 6.f2-g3 b6-c5 7.d4xb6 a7xc5 8.d2-e3 f4xd2 9.c1xe3; 5.f2-g3 c7-d6 6.a5xc7 d8xb6 7.b2-a3 b6-c5 8.d4xb6 a7xc5 9.b4-a5 c5-d4 10.a3-b4 d4xb2 11.c1xa3 f4-e3 12.d2xf4 g5xe3 13.e1-f2 e3-d2 14.b4-c5 d6xb4 15.a5xe1)
A1a) 5...e7-d6 6.b2-a3 (6.b4-c5 d6xb4 7.b2-a3 d8-e7 8.a3xc5 e7-d6 9.c5xe7 f6xd8=) 6...b6-c5 (6...d8-e7 7.b4-c5 d6xb4 8.a3xc5 e7-d6 9.c5xe7 f6xd8=) 7.d4xb6 a7xc5 8.e3-d4! c5xe3 9.b4-c5 d6xb4 10.a3xc5 x.
A1b) Võrdsust ei anna 5...c7-d6 6.a5xc7 d8xb6 , sest 7.b2-a3 b6-c5 ( Kui 7...b6-a5 8.b4-c5 d6xb4 9.a3xc5; 7...b8-c7 8.b4-c5 d6xb4 9.a3xc5; 7...h8-g7 , siis 8.b4-c5 d6xb4 9.a3xc5 x.) 8.d4xb6 a7xc5 9.e3-d4! c5xe3 10.b4-c5 d6xb4 11.a3xc5 x.
A2) Edasilükkele 4...e7-d6 on valgel tugevaks vastuseks 5.d4-c5 b6xd4 6.d2-e3 f4xd2 7.c1xe7 c7-b6 8.a5xc7 b8xf8 9.b4-c5! d8-e7 10.f2-e3! e7-d6 11.c5xe7 f8xd6 12.b2-a3 e5-f4 ( Pärast 12...a7-b6 teeb valge kombinatsiooni: 13.c3-d4! e5xc3 14.e1-d2 c3xe1 15.g1-f2 e1xg3 16.h2xa7 x.) 13.e1-d2 a7-b6 14.a3-b4 b6-c5 15.b4-a5 d6-e5 16.g1-f2 g7-h6 17.f2-g3 h8-g7 18.a5-b6! c5xa7 19.c3-b4 a7-b6 20.b4-c5!! Ootamatu käik. b6xf2 21.g3xe1 e5-d4 22.d2-e3 f4xd2 23.e1xe5 f6xd4 24.h4xh8 d4-e3 25.h8-c3 x.
A3) Kui aga 4...c7-d6 5.a5xc7 d8xb6 , siis 6.b2-a3! b6-c5 ( Midagi ei anna 6...b6-a5 ,sest 7.b4-c5 d6xb4 8.a3xc5 g7-h6 9.f2-e3 e7-d6 10.c5xe7 f6xd8 11.h4xf6 e5xg7 12.e3xg5 h6xf4 13.g1-f2 x.) 7.d4xb6 a7xc5 8.f2-e3! g7-h6 9.e3-d4! c5xe3 10.b4-c5 d6xb4 11.a3xc5 ja must on täiesti abitus olukorras.
B) On mängitud 2.e3-d4 g7-h6 3.f2-e3 (3.f2-g3 f6-e5=) 3...d6-c5 4.c3-b4 ( Tuli käia 4.g1-f2 või f6-e5 5.d4xf6 g5xe7 6.e3xg5 h6xf4=; 4.e1-f2 f6-e5=) 4...d8-e7 5.b4xd6 c7xc3 6.a5xc7 b8xd6 7.d2xb4 f4xd2 8.e1xc3 ( L öögile 8.c1xe3 järgneb g5-f4 ja must saab suure ülekaalu: 9.e3xg5 h6xf4 jne. 10.b4-a5 f6-e5 11.a1-b2 a7-b6 12.a5xc7 d6xb8) 8...g5-f4 9.g1-f2 a7-b6 10.f2-g3 ( Kui 10.b4-a5 , siis lihtsalt f4-g3 x.) 10...d6-e5 11.b4-a5 e7-d6 (11...h8-g7 12.a5xc7 e5-d4=) 12.a5xc7 d6xb8 13.c3-d4 e5xc3 14.g3xg7 h8xf6 15.c1-b2 c3-d2 16.b2-c3 d2xb4 17.a3xc5 h6-g5 18.a1-b2 ( Käigule 18.h2-g3 järgneb b8-c7 19.a1-b2 f8-g7 x.) 18...g5-f4!!
C) Halb on 2.c1-b2 , sest f6-e5! 3.h4xd4 d6-c5 4.e3xg5 c5xc1 5.g5-h6 b6-c5 ( Võib samuti 5...g7-f6 6.h2-g3 f6-g5 7.h6xf4 c1xg5 8.g3-f4 g5xb4 9.a5xc3+= c7-d6) 6.a5-b6 (6.c3-b4 a7-b6 7.b4xd6 c7xe5 8.a5xc7 d8xb6 9.b2-c3=) 6...c7xa5 7.c3-b4 a5xc3 8.b2xb6 a7xc5 9.f2-g3+= Аврора показõвает c5-b4 10.a3xc5 c1-e3 11.c5-d6 e3-b6 ]
2.c3-d4! Kõige õigem jätk.
[ Ebatäpne on 2.c3-b4
A) 2...b6-c5
A1) 3.a1-b2 g7-h6 4.f2-g3 c5-d4! Huvitav kivikahinlg. 5.e3xc5 g5-f4
A1a) 6.g1-f2 h8-g7 7.f2-e3? (7.d2-e3 f4xd2 8.c1xe3 e5-f4 9.g3xe5 f6xb6 10.e3-d4=) 7...h6-g5! 8.e1-f2 g7-h6 9.d2-c3 f4xd2 10.c1xe3 ( Kui 10.c3xe1 , siis c7-b6 11.a5xc7 d8xd4 x.) 10...c7-b6 11.a5xc7 d8xd4 12.e3xc5 b8-c7 13.f2-e3 g5-f4 14.e3xg5 h6xf4 x.
A1b) Kui valge mängib 6.e1-f2 h8-g7 7.f2-e3? ( Vahetus 7.d2-e3 f4xd2 8.c1xe3 säilitab ligikaudu võrdsuse.) 7...h6-g5! 8.g1-f2?? , siis g7-h6! 9.d2-c3 (9.c5-b6 a7xc5 10.d2-c3 f4xd2 11.c3xe1=) 9...f4xd2 10.c1xe3 ( Kohe kaotab l öök 10.c3xe1 , sest c7-b6 11.a5xc7 d8xd4 x.) 10...c7-b6 11.a5xc7 d8xd4 12.e3xc5 b8-c7 13.f2-e3 g5-f4 14.e3xg5 h6xf4 x.
A2) Harvemini on kasutatud vahetusjätku 3.e3-f4 g5xe3 4.d2xf4 e5xg3 5.h2xf4 f6-e5 6.f2-e3 e5xg3 7.h4xf2 e7-f6 8.g1-h2 ( Parem on 8.a1-b2 või f6-e5=; 8.f2-g3=) 8...g7-h6 9.f2-g3 f6-g5 10.e1-f2 g5-h4 11.c1-d2 h6-g5!
A2a) 12.a1-b2 h8-g7 13.g3-f4 g7-h6 14.d2-c3 c7-b6! 15.a5xe5 c5-d4 x. 16.e3xc5 g5xg1
A2b) Kaotab 12.g3-f4 , sest c5-d4 x. (12...d6-e5 x.)
A2c) 12.d2-c3 g5-f4 13.g3xe5 d6xd2 14.c3xe1 h8-g7 15.b4xd6 c7xe5=
B) Siin on esinenud 2...e5-d4 3.e3xc5 b6xd4 Must aktiviseerib mängu välja d4 hõivamisega. 4.a1-b2 Valge omakorda püüab leida vastase seisus nõrkusi. d6-e5? Must jätkab rünnakut, märkamata seejuures varjatud püünist. Musta kivid moodustavad sõelseisu, tähendab, tuleb otsida kombinatsiooni. (4...g7-h6 5.b2-c3 d4xb2 6.b4-c5 d6xb4 7.a5xa1=) 5.b2-c3!! d4xb2 6.d2-c3! b2xd4 7.a5-b6!! c7xc3 8.e1-d2 c3xg3 9.h2xc5 x. ]
2...e5xc3 3.d2xb436. diagramm. d6-e5
[ Kui aga 3...g7-h6 , siis 4.f2-g3 d6-e5 5.c1-d2 e5-d4 6.e3xc5 b6xd4 7.d2-e3 d4xf2 8.g1xe3+/- ]
[ Kaotab 3...b6-c5 , sest 4.a5-b6! c7xc3 5.e1-d2 c3xg3 6.h2xf8 x. ]
4.a1-b2 Valge valis eksliku mänguplaani.
[ õige on 4.e3-d4 e5xc3 5.b4xd2
A) 5...g5-f4 6.a3-b4! f6-e5 ( Turniiripartiis on käidud 6...g7-h6 7.a1-b2 e7-d6 8.b4-c5 d6xb4 9.a5xc3 b6-c5 10.f2-g3 f6-e5 11.h4-g5 e5-d4 12.c3xe5 f4xd6 13.g5-f6 c5-d4 14.b2-c3 d4xb2 15.c1xa3 a7-b6 16.d2-c3 b6-a5 Аврора показõвает что здесь у черõх проигрõш. (1)(1. Vt. Kolmandat korda. — «Noorte Hääl», 13. 03. 1968, Kabenurk. nr. 3 (II))) 7.f2-g3 ( Ründekäik 7.f2-e3 annab mustale väikeseülekaalu: g7-h6 8.e3xg5 h6xf4 9.g1-f2 h8-g7 10.f2-e3 g7-h6 11.e3xg5 h6xf4 12.e1-f2 c7-d6 13.a5xc7 d8xb6 jne.) 7...c7-d6 ( Kaotab 7...e7-d6 , sest 8.a1-b2 b6-c5 9.b2-a3 d8-e7 10.g1-f2 a7-b6 11.f2-e3 g7-h6 12.e3xg5 h6xf4 13.e1-f2 h8-g7 14.f2-e3 g7-h6 15.e3xg5 h6xf4 16.d2-e3 f4xd2 17.c1xe3 x.) 8.a5xc7 d8xb6 9.d2-e3! f4xd2 10.c1xe3+=
B) Jätkule 5...b6-c5 vastab valge 6.d2-e3 ( Mustale annab võrdsuse 6.h2-g3 , sest g5-f4 7.g3xe5 f6xd4 jne.)
B1) 6...c7-b6 7.a5xc7 b8xd6 8.e1-d2! ja pärast g7-h6 ( Kui 8...d6-e5 , siis 9.e3-d4! x.) 9.h2-g3 x.
B2) Tugevam ei ole 6...c5-d4 7.e3xc5 g5-f4 ,sest ( Kui 7...c7-b6 8.a5xc7 d8xd4 , siis 9.e1-d2+-) 8.f2-g3! (8.e1-d2 g7-h6 9.a1-b2 f6-g5 10.h4xf6 e7xg5 11.a3-b4 g5-h4 12.d2-e3 f4xd2 13.c1xe3)
B2a) 8...f6-g5 9.g3xe5 c7-b6 10.a5xc7 (ja 11. ed2+ =.) d8xf6=
B2b) Kaotab 8...f6-e5 ,sest 9.e1-d2 (9.e1-f2 g7-f6 10.c5-d6 e7xc5 11.c1-d2 h8-g7 12.f2-e3 d8-e7 13.e3xg5 g7-h6 14.g3-f4 e5xg3 15.h2xf4) 9...c7-b6 (9...g7-f6=) 10.a5xc7 d8xd4 11.d2-e3 f4xd2 12.c1xc5 b8-c7 13.a3-b4 c7-b6 14.h4-g5 b6xd4 15.g5-h6 g7-f6 16.h6-g7 x. ]
4...e5-d4?
[ Viigi saab käiguga 4...e7-d6 5.e1-d2
A) 5...b6-c5! 6.e3-d4 e5xa1 7.c1-b2 a1xg3 8.h2xf8 f6-e5 Musta kaks enamkivi kompenseerivad valge kabe. Valge ei tohi käia 9.f8-h6 ( Kui aga 9.h4-g5 (v. 9 gh2),siis c5-d4 10.f8xf2 e5-d4 11.f2xc5 c7-b6 12.a5xc7 d8xd4=; 9.g1-h2 c5-d4 10.f8xg1 e5-d4 11.g1xc5 c7-b6 12.a5xc7 d8xd4=) 9...e5-f4 10.h6xb6 a7xc5 jne.
B) Kaotab 5...e5-f4? , sest 6.b4-c5! d6xb4 7.a5xc3 c7-d6 8.c3-d4 d6-c5 9.b2-c3 b6-a5 10.d4xb6 a5xc7 11.e3-d4 a7-b6 12.c1-b2 b6-a5
B1) 13.f2-g3? b8-a7! 14.g3xe5 g7-h6 15.e5xg7 h6xf8 16.h4xf6 d8-e7 17.f6xb6 a7xc1 18.g1-f2 h8-g7 19.c3-d4 a5-b4 x. 20.a3xc5 c1xe7
B2) Valge ei märganud varjatud kombinatsiooni. Järelikult tuli käia 13.f2-e3! ja mustal pole pääsu. Näiteks Kaotab d8-e7 , sest 14.g1-f2 b8-a7 15.d4-c5! ( Kaotab vastus 15.a3-b4 , sest f6-e5!! x. 16.h4xb6 a7xc1 17.d4xf6 g7xe5 18.e3xg5 c1xh6) 15...c7-b6 16.e3-d4! x. ( Kaotab vastus 16.c3-d4 , sest e7-d6! x. 17.c5xe7 f6xd8 18.h4xf6 g7xh4 19.e3xg5 h4xa1) ]
5.e3xc5 b6xd4 Must lootis, et valge hakkab ümber piirama kivi d4, ent valge leidis kombinatsioonilise l öögi. 6.a5-b6!! Must seisab probleemi ees, kuidas lüüa. c7xa1 Võimalus osutada kauem vastupanu.
[ Tegelikult probleemi pole, sest variant 6...a7xc5 kaotab kiiresti vastuse 7.b4xe3 x.tõttu. ]
7.c1-b2! a1xc3 8.e1-d2! c3xg3 9.h2xe3 ja valge võidab.
2-0Generated with Turbo Dambase 5.0Источник: Пуусепп Оскар-470-34-55 1983 Безымянное начало Сложные комбинации
Категория: Kabe Keskmäng | Добавил: shaski (27 Апр 2017) W
Просмотров: 109 | Теги: Сложные комбинации, 470-34-55, 1983, Пуусепп Оскар, Вилочка | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *:
Подсчет всех ссылок страницы
Корзина
Ваша корзина пуста
Категории раздела
Мои статьи [23]
шашки-100 [45]
Городская партия [27]
Городская партия-2 [28]
Городская партия-4 [36]
Городская партия-3 [36]
Dambrete [72]
Kabe Keskmäng [326]
25 Уроков Шашки [153]
Школа позиционной игры [137]
Середина игры в шашки [14]
Шашки – моя жизнь [78]
100 избранных партий [70]
Радость творчества [6]
Курс шашечных лекций [14]
V и VI всесоюзные шашечный первенства [22]
В помощь любителю шашек [31]
XII Чемпионат СССР по шашкам 1950 года [31]
Дебютная энциклопедия - том I [42]
Дебютная энциклопедия - том II [15]
Дебютная мозайка [11]
Атака шашки g5 [7]
Безымянное начало [60]
Вилочка [8]
Разные дебюты (начала) [58]
Тычок [8]
Центральный тычок [3]
Старая партия [24]
Игра Бодянского [33]
Игра Каулена [11]
Игра Медкова [10]
Игра Романычева [13]
Игра Петрова [8]
Игра Рамма-Цукерника [3]
Игра Филиппова [7]
Игра Филиппова-Блиндера [8]
Игра Шмульяна [4]
Киевская защита [14]
Классический Косяк [30]
Косяк с разменом на g5 [5]
Кол [40]
Кол Сокова [18]
Кол-угловик [15]
Ленинграская защита [24]
Жертва Кукуева [108]
Обратная городская партия [24]
Обратный кол [22]
Обратная игра Бодянского [52]
Обратный косяк [12]
Обратная старая партия [45]
Обратный тычок [52]
Отказанная игра Бодянского [12]
Отказанная обратная игра Бодянского [6]
Отказанная городская партия [3]
Отказанная обратная городская партия [30]
Отказанная игра Филиппова [16]
Отыгрыш [56]
Перекресток [21]
Центральная партия [6]
Вход на сайт

Наш опрос
Трансляция шашечных партий
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Новости
Каталог фыйлов
[22 Авг 2017][DO JOGO DE DAMAS]
"lelio sarcedo e a defesa cruz" Lélio Sarcedo (0)
[01 Июл 2017][DO JOGO DE DAMAS]
Alexander Mogilianski koploper in Curaçao (0)
[02 Ноя 2016][Checkers-100]
dama_glasnik - от moises b5gerente (0)
[13 Июл 2016][Checkers-100]
ИНТЕРВЬЮ С РОМАНОМ ВАСИЛЕВСКИМ (0)
[12 Июл 2016][Checkers-100]
Играть против Maximus, играть против другого игрока, и Maximus против Maximus (0)
[08 Янв 2016][Куперман И.И.]
Исер Куперман ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ (1)
[29 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Цветной калейдоскоп на «Белых ночах» (1)
[22 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Entrevista com seu ídolo: Jogos Abertos do Interior de São Paulo (1)
[21 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
The Best of Brazilian Draugths (0)
[19 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
LIÇÃO 2 Abertira Cruz As brancas jogam e vencem, após: (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
C. A. Ferrinho a b c do Jogo de Damas 1996 O MOTIVO (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Da Lei da Maioria para desenvolvermos uma combinação (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
O bloqueio é um tipo de prisão, onde a dama adversária não possui movimentos possíveis (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursod - É importante compreender como montar e como “quebrar” esta estrutura (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursob - Combinação com dama - É muito importante compreender a força da dama (0)
Поисковые слова Шашки
Видео фигур король диаграмме доски Белый поле конь пешка пешки диаграмма очередь позиция Шашки черные Белые Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1939 m Amsterdam Keres Paul D28 1946 Staunton mem Groningen Szabo Laszlo 1953 Petrosian Tigran V I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 2003 2000 2002 1947 Рига Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Валантинас В. 1995 интернет сайт Ниедритиса 1997 п-во СЛШИ Арустамов Ю.А. Плакхин А. 1982 VKR-7i Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Байков В.Е. XIII чемпионат СССР План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Возможность I: 7.gf4 Чемпионат Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Буэнос-Айрес F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964 спорт Africa Eco Race чемпион мира Шашки-64 news news of Russian North аварии Izmir Turkey WC Rapid 2-0 Match Draughts Jan Groenendijk Виктория Мотричко
Слова Шахматы Шашки
Видео бесплатные java игры книги контент для телефона манури маркиз Шашки Школа ВЕЙЦМАН дамки КОРХОВ Литовская ССР Белые дебюте дебютных закрытой игре классических миттельшпиле открытых Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1935 A84 WCh 16 m Amsterdam 1936 D63 Maroczy Geza Zandvoort it Zandvoort 1937 D17 WCh17 m Netherlands 1939 D18 Landau Salo NED-ch m Amsterdam m Amsterdam Keres Paul D10 Euwe Ma Keres PaulБ E19 D28 1946 Staunton mem Groningen Yanofsky Daniel Abraham Szabo Laszlo asparov Garry Denker Arnold Sheldon E49 1963 5-я партия D94 БОТВИННИК Михаил матч на первенство мира ПЕТРОСЯН ПЕТРОСЯН Тигран 1938 C09 АВРО-турнир Голланaeия Капабланка Каспаров Г Керес Пауль 1953 E26 Geller Efim Zurich ct Zurich Lajos (2640) - Petrosian Portisch Tigran V (2645) Petrosian Tigran V (2645) Petrosian Tigran V 10) 1953 Bucharest Troianescu Octavio 10.1981 nterpolis Tilburg (6) Petrosian Tigran V (2585) Sosonko Gennadi (2585) 25.04.1966 Moscow (7) Spassky Boris V World Championship 26th Буэнос-Айрес 1927 год Александр Алехин Аргентина Капабланка Хосе-Раулль бегал в Вологде Конева медведь по улице спорт Чемпионат гонки зима Мультфильмы МЕССИ животные здоровье курорт Горнолыжный курорт Курилы отдых «Локомотив здоровья» Вологда Аделина Сотникова. Елизавета Туктам Александр Коган Музыка-Александра Пахмутова поёт-София Ротару Tõnis Mägi Олимпиада-80 Парусный центр Пирита журнал Плейбой Africa Eco Race Антон Шибалов грузовик КАМАЗ-Мастер команда Tatra Александр Овечкин Буффало Сейбрс Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Мариан Хосса НХЛ гонка золотой мяч Лионель Месси задачи находки опровержения Meanwhile in Russia дикие животные лев львица Магнус Карлсен матч москва Нью-Йорке Лео Месси Николаса Васкеса овации чемпион мира 2015 г. Вечірня Кава Владислав Мазур Орион Блиц-турнир День здоровья Шашки-64 Награждение Чемпионат Украины 30.03.2016 г. г.Винница городская ДЮСШ №6 инвалиды Детскокий хоспис Днепр массовая драка Миниатюры G.Valneris N.Samb. World Championship Blitz 2016 блиц news news of Russian North аварии ДТП новости ежедневно происшествия Русский Север ТРК Русский Север Izmir Turkey WC Rapid Turkish WC Rapid . Всеукраинский детский турнир 06-10.05.2016 г. г. Винница ДЮСШ №6 06-10.05.2016 г. Шашки-64. Всеукраи ДЮСШ №6 Спорт Вечірня кава з багаторазовим чемпіо занятия 21 game's Clash of the Titans Draughts Dammeкr Harm wiersma Ton Sijbrands Владимир Скрабов интервью международный гроссмейстер Дмитрий Цинман Гунтис Валнерис Зоя Голубева Латвия mei en juni 1947 Pierre Ghestem R.C. Keller WK Dammen 1947 1964 Viacheslav Shchegolev World Champion Draughts 1960 Вячеслав Щеголев Fantastic - legal fantástico muito legal Nice very nice Szwarcman август 2009г. ВГТРК Екатерина Капустян канал Спорт 1947 dammen Fransman P. Ghestem. Nederlander R.C. Keller Wereldkampioenschap 2016 год Вера Попруга 2-0 C Blitz 2014 Hilversum Schwarzman Van Berkel 20 июл. 2016 г. Владимир Литвиненко AGUERO V NASRI FOOTBALL TENNIS GREAT WALL OF CHINA Match Groenendijk - Valneris nterview with Guntis Valneris Айнур Шайбаков iSport.ua Аароном Полом Криштиану Роналду Лунтик Draughts Jan Groenendijk 11e partij Match 2016 Roel Boomstra World Title Виктория Мотричко Канны кубок мира международные шашки 2016 Chess Movie MAGNUS MAGNUS Carlsen Trailer г.Днепр Каменское-Днепродзержинск ДКРостсельмаш Шашки-100 2017.02.10 «Riga Open-2017» г.Рига (Латвия) Международный турнир Евпаторий Кубок Крыма играть в шашки интернет гроссмейстер Михаил Рахунов Одесса 2001.12.15 Artem Ivanov Roberts Misans Round 3 WK Cadets Minsk выигрыш темпа Гомель Венгрия Ивано-Франковск Артем Иванов Красноярск Мертвых души видео для начинающих Гродно А.Валюк обзор играть онлайн детский сад blitz Vassily Ivanchuk 1951.5.3 A. Рокитницкий XIII чемпионат СССР В помощь любителю шашек Комбинация Отыгрыш
Разное
Но потом вдруг загорается этот космос.(Рыбников Ю.А.)
Кстати, если кто-то там глупости вякает, то это не христианская традиция, и даже не традиция нормального язычества, это традиция вульгарного советского язычества.(Рыбников Ю.А.)
Или православие, или смерть от дурной болезни. (Рыбников Ю.А.)
Если человек произошёл от свиньи, то он и есть свинья.(Рыбников Ю.А.)
По три не ноль(Гонтарь Н.И.)
Из чего состоит этот треугольник? Правильно, на самом деле треугольника не существует!(Рыбников Ю.А.)
Девушка, я смотрю на вас и, кажется, вижу нескольких людей, которым некуда скрыться.(Рыбников Ю.А.)
И в итоге получаем положительную величину. Почему? Потому, что положительная величина отрицательной не может быть по определению. (Шакиров В.А.)
Как это у вас ручки нет? Так, девочки… обеспечить!(Рыбников Ю.А.)
Признаюсь, я только один раз в жизни говорил с англичанином, поэтому этот разговор я запомнил на всю жизнь.(Рыбников Ю.А.)
Вот, девушка, вам нравятся белогвардейские офицеры? (Рыбников Ю.А.)
Он был страстный, очень страстный археолог, нумизмат, библиофил.(Рыбников Ю.А.)
Я смотрю на себя в зеркало, и у меня лёгкий маразм появился, и это из-за вас.(Рыбников Ю.А.)
Нам всем «flag» понятен, как нехристианам в английском.(Виноградова Е.А.)
Я слышу этот звук, он набегает, как шум волны… ах, это звонок!(Рыбников Ю.А.)
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Шашки
Шашки Городская партия-1
[09 Ноя 2017][Городская партия]
Романов - Соков В. V чемпионат СССР 1934 Городская партия (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - 5-я A. Рокитницкий, В помощь любителю шашек, Минск, 1966 (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Бельский И. - Заболоцкий А. Чемпионат Минска, 1938 Городская партия (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская - 3-я партия A. Рокитницкий, "В помощь любителю шашек", Минск, 1966 (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - 2-я A. Рокитницкий, "В помощь любителю шашек", Минск, 1966 (0)
[07 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - A. Рокитницкий, В помощь любителю шашек, Минск, 1966 (0)
[08 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-076-07-05 1983 Разменная городская партия Не поддерживаемые шашки (0)
[07 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар -180-11-31 1983 Разменная городская партия Комбинация и элементы (0)
[05 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар - 296 - 20 (35) 1983 (0)
[03 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-367-26-37 1983 Московская городская партия Роздых (0)
[01 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-221-41-32 1983 Московская городская партия Комбинация (0)
[30 Июн 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-364-23-37 1983 Московская городская партия Роздых (0)
[09 Мар 2015][Городская партия]
Исаенко С. - Парамонов В. ВПФ-24, 2001 Московская система Возможность II: 7.dc3 (0)
[08 Мар 2015][Городская партия]
Литвинович В. - Симонян Б. XXV чемпионат СССР, 4.11.1965 Вариант I: 5.gf4 (0)
[07 Мар 2015][Городская партия]
Криворученко П.Д. - Кузнецов В.Н. XXXI чемп.России(пер), 1998 План I: 8.cb4? (0)
Шашки Городская партия-2
[29 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-104 - 05-07 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Изолированные шашки (0)
[28 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-433-25-55 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Сложные комбинации (0)
[28 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-359-16-37 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Принудительное удаление (0)
[25 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-202-15-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[24 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-092-19-06 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Сдвоенные шашки (0)
[23 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-492-28-56 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация Расчет ходов (0)
[22 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар -163-32-09 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация и элементы (0)
[21 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-340-46-36 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Принудительное удаление (0)
[20 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-119 - 02-08 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Отсталые шашки (0)
[20 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-119 - 02-08 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Отсталые шашки (0)
[18 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-209-26-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[18 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-209-26-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[15 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-246-30-33 1983 Городская партия Комбинация Превращение в дамку (0)
[15 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-246-30-33 1983 Городская партия Комбинация Превращение в дамку (0)
[12 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-414-02-54 1983 Безымянное начало Контрудар (0)
Шашки Городская партия-3
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Макрович М. XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс 1978 Разветвление II: 7...gh4 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Цукерник Э. - Кустарёв Ю. П-во ВЦСПС 1964 Возможность II: 9.cd2 План: 9...ed6 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Рошкевич В. - Кустарёв Ю. XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград 1973 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Ростовиков В. - Розенталь А. L05-Rc1 2004 Интернет, сайт Ниедритиса (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Вайчус - Куклеев Е. Чемпионат ВЦСПС 1974 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Литвинович В. - Куклеев Е. XXXIII чемпионат СССР 1973 Ворошиловград (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Дудковский В. - Андреев Ю. LXVII-Ч.С-Петербурга 2001 Нюанс III: 14.cb4 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Кочедыков В.В. - Хвостов Л.И. F-20 XX-Ч.СССР(пер) 1986 Нюанс II: 14.ab4 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кандауров А. - Карп Х. XLII чемпионат СССР 1982 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кац Л. - Арустамов Ю.А. XXV чемпионат СССР 1965 План I: 10.ba3 Ход II: 12.ab4 (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
№ 2, "Отказная городская партия"Г. Хацкевич - Н. Рафальский (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
Симоненко А. - Камынин В. WCI-1 2003 Вариант II: 6...cd2 План III: 11.ba3! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Негра Н.Н. - Бабаян С.М. Разветвление I: 7...ed6 План II: 11.ba5! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Саунин О. - Трейнбук А. CM-7 2002 Продолжение II. 7.е:с1 План I: 11.gh4 (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Дицис - Бангиерис Полуфинал Латвии 1992 Вариант II: 6...cd2 Разветвление II: 9...gf6 (0)
Шашки
фигур король диаграмме доски Белый короля поле конь пешка пешки горизонтали взятие диаграмма очередь Белые позиция черные I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 МЧ-3Ф мем.Чехова 2003 2000 Возможность 2002 Красинский Я.И. Возможность I: 13.gf2 1947 Возможность I: 13.cb4 Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Литвинович В. Валантинас В. Матейс 1995 Возможность I: 8 ...hg7! сайт Ниедритиса интернет 1997 Возможность III: 11.cd2 Коннов Ю.П. п-во СЛШИ Галеев А.В. Арустамов Ю.А. Вигман В. Возможность II: 10.cd4 Плакхин А. Кустарёв Ю. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Зандерс Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. Масс 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) Возможность I: 10.dc3 Возможность II: 10.de5 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Ответ I: 8.gf4! Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Оренбург КМ-1/4 Возможность I: 7.gf4 Ком.ч.России(пер) Макрович М. Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Иванов В.Ф. Логин Э.А. F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 Возможность II: 8.cd2 de7 Лукьянов И.В. 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964
Dambrete
[22 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs PARTIJA NR. 23 (0)
[18 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs PARTIJA NR.8 «Atsite» (0)
[21 Мар 2016][Dambrete]
Абдуллаев У. - Развалинов А. XXVIII чемпионат СССР 1968 Безымянное начало (0)
[23 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs RĪGA - «KLASISKAIS RĀMIS» (0)
[18 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs PARTIJA NR.7 «Sošina gamblts» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[20 Мар 2016][Dambrete]
Доска И. - Литвинович В. Кубок СССР 1979 Ворошиловград Отказанная обратная городская партия (0)
[17 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVICS Dambrete Individualais atklatnu repertuars RIGA «AVOTS» 1982 (0)
[20 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete PARTIJA NR. 21 - «APGRIEZTĀ BODJANSKA SPĒLE» (0)
[19 Мар 2016][Dambrete]
В. ЛИТВИНОВИЧ — Р. НОРМАТОВ Всесоюзный турнир «Огни Памира», 1979 г (0)
[20 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[26 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «APGRIEZTAIS ĶĪLIS» (0)
[24 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «UZBRUKUMS KAULIŅAM g5» (0)
25 Уроков в Шашки
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Нарчук - Б. Кузнецов Вилочка Уроки 11,12 и 13 стр.115-116 Чемпионат ВС СССР, 1977 г (0)
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Игрa Филиппова-Блиндера Жертва Шмульяна-Маркачёва Г. Хацкевич, 25 уроков шашечной игры (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(249) Игра С. Дьячкова Уроки 9 и 10 - $1.Позиции со связкой правого фланга стр.102 (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Бурковский - Б.Берлинков Игра Бодянского 25 уроков шашечной игры Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Фазылов - Ю. Арустамов № 7. Игра Каулена Уроки 23,24 и 25 - стр.214-215 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Фомин - А. Плакхин Игра Бодянского 25-м чемпионате СССР 1965 г. Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
В.Голосуев - Н. Шагин, 1967 г. Игра Бодянского Урок 20 - стр.185 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Рист - Э. Рыбаков Полуфинал 23-го первенства СССР, 1963 г. Кол Сокова (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры, 1979 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(311) Уроки 14 и 15 - $3.Задания для самостоятельного решения (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(310) Уроки 14 и 15 - $2.Практические партии (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(305) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(296) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(285) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
Шашечный миттельшпиль
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 063 -17(04) - 1983 Закрытая Ленинградская защита Поддержка шашек (0)
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 168 - 04 (10)-1983 Закрытая Ленинградская защита Комбинация (0)
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 225 - 01(33) - 1983 Ленинградская защита Превращение в дамку (0)
[18 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-416-04-32 1983 Обратный косяк Отпор Контрудар (0)
[18 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-416-04-32 1983 Обратный косяк Отпор Контрудар (0)
[16 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-420-08-54 1983 Ленинградская защита Отпор Контрудар (0)
[16 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-420-08-54 1983 Ленинградская защита Отпор Контрудар (0)
[15 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-194-06-32 1983 Кол Комбинация и связь между позицией (0)
[15 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-335-40-36 1983 Ленинградская защита Позиционные комбинации (0)
[14 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-327-30-36 1983 Игра Дьячкова Позиционные комбинации (0)
[13 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-323-26-36 1983 Новое начало Позиционные комбинации (0)
[12 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-079-03-06 1983 Обратная игра Бодянского Сдвоенные шашки (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-024-17-02 1983 Отыгрыш Обмен Темп (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-198-11-32 1983 Отыгрыш Комбинация и связь между позицией (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-198-11-32 1983 Отыгрыш Комбинация и связь между позицией (0)
Шашечный миттельшпиль