Главная » Статьи » Kabe Keskmäng

Пуусепп Оскар-400-01-39 1983 Кол угловик Удаление шашек из дамочных полей
Пуусепп Оскар-400-01-39 1983 Кол угловик Удаление шашек из дамочных полей


(163) Пуусепп Оскар-400-01-39 1983
Кол угловик Удаление шашек из дамочных полей

82) 1.cd4 ba5 2.dc5 db4 3.ac5 fg5 4.bc3 gf6 5.gf4 gh4 6.cd4 fg5 7.cb6 ac5 8.db6 ab4 9.ba7 ba3.
a) 10.ab2 ed6 11.bс3 fe7 12.cd4 cb6 13.ac5 db4 14.dc3 bd2 15.ec3 ed6 (183-17)
b) 10.ab2 ed6 11.bс3 fe7 12.cd4 hg7 13.dc3 gf6 14.ed2 dc5 15.db6 ca5 16.cd4 ab4 17.fe5 (307-7)
c) 10.dc3 ed6 11.cd4 fe7 12.ab2 hg7 (282-1) 13.de5 dc5 14.bc3 ed6 15.cb4 (293-16)
d) 10.dc3 fg7 11.hg3 ed6 12.cd4 de5 (333-37)
e) 10.fe5 (400-1) 10...ed6 11.ef4 ge3 12.df4 dc5 (394-23) (Кол угловик)


9. KIVIDE EEMALDAMINE
KABESTAMISVäLJADELT

Kombinatsioonilist seisu iseloomustab kivide sõelseisulise asetuse kõrval ka kivide puudumine kabestamisväljadel, nagu varem selgitasime. Neil juhtudel võisime näidete analüüsimise varal kogeda, et kombinatsioonivõimalust otsiti peamiselt vaba kahestamisvälja suunas. Vöistluspartiides
käivad seepärast mõlemad pooled esimese horisontaali kividega alles äärmisel vajadusel või kui nad on veendunud, et neid ei ähvarda kombinatsioon. Nii tekib meil uus kombinatsioon, mille eesmärk on vastase kivide eemaldamine kabestamisväljadelt enne lõpplööki.
Nältega ]. selgitama, kuidas eemaldada kivi kahestamisväljalt b8.

1. diagramm. Musta käik. 1...e7-d6
[ Võistluspartiis on jätkatud 1...h8-g7?
A) 2.e3-d4 e7-f6 ( Kui 2...e7-d6 , siis. 3.d2-c3! d6xf4 4.f2-g3 h4xf2 5.e1xe5 c7-d6 6.e5xc7 d8xb6 7.a7xc5 f8-e7 8.d4-e5 x.) 3.a1-b2 f8-e7 4.b2-c3 e7-d6 5.f2-e3 d6xf4 Valge kaotab ajutiselt km. 6.g1-f2 f4-g3 7.h2xf4 c7-d6 8.d4-c5 d6xb4 9.c3xa5 d8-c7 10.f4-e5 f6xd4 11.e3xc5 g5-f4 12.c5-b6 Valge purustab vastase paremtiiva kivide vastupanu. c7-d6 13.d2-e3 f4xd2 14.e1xc3 h6-g5 15.b6-c7 d6-c5 16.a5-b6 b8xd6 17.b6xd4 x.
B) On mängitud 2.a1-b2 e7-d6 3.e3-f4 g5xe3 4.d2xf4 f8-e7 5.f2-g3 h4xf2 6.g1xe3 d6-c5 ( See ei ole tugev käik, sest nüüd jääb kivi c5 valgele heaks ründeobjektiks ja loob mustale mänguraskusi. Perspektiivsem on tagasivahetus 6...g7-f6 7.e5xg7 h6xf8= jne.) 7.h2-g3 g7-f6 ( Kaotab 7...e7-f6 , sest siis 8.e3-d4! c5xg5 9.g3-h4 f6xd4 10.h4xh8 x.) 8.e5xg7 h6xf8 9.b2-c3 c7-b6 Antipositsiooniline püüniskäik. Kivi c7 viimisega ääreväljale halvendab must veelgi oma seisu. Vastumängu tulnuks organiseerida ülemisel nelikteel käiguga ef6 jne. 10.g3-h4! ( Kaotavad käigud 10.f4-g5 ja c5-d4! 11.c3xe5 b8-c7 12.a7xc5 e7-d6 13.c5xe7 d8xf6 x.; 10.e1-d2 ,sest c5-d4! 11.c3xe5 b8-c7 12.a7xc5 e7-d6 13.c5xe7 d8xh4 Tõenäoliselt arvestas must sellise kombinatsioonivõimalusega, kui käis 9. ...cb6.) 10...e7-f6 11.f4-g5
B1) 11...b6-a5 12.g5xe7 d8xf6 13.e1-d2 f8-g7? ( Viiki tuli otsida jätkuga 13...c5-b4! 14.e3-f4 f8-e7 15.c3-d4 e7-d6 16.d2-e3 d6-c5 17.d4xb6 a5xc7 ; ja kui 18.f4-g5 , siis järgneb efektne löök a3-b2! 19.c1xc5 c7-b6 jne. 20.g5xe7 b6xf2=; Kaotab 13...f8-e7? , sest 14.e3-d4! c5xe3 15.d2xf4 x.) 14.e3-d4! c5xe3 15.d2xf4 g7-h6 16.c3-d4 h6-g5 17.f4xh6 a5-b4 18.d4-e5 f6xd4 19.h6-g7 d4-e3 20.g7-h8 e3-f2 21.h4-g5 f2-g1 22.g5-h6 g1-c5 23.h8-a1 c5-f8 24.a1-d4 f8-d6 25.h6-g7 d6-f4 26.g7-h8 b4-c3 Must loovutab kivi, kuna ta ei suuda seda niikuinii kaitsta. 27.d4xa1 f4-d6 28.h8-f6 d6-b4 29.f6-h4 b4-e1 30.a1-g7 e1-b4 31.h4-e1 b4-d6 32.e1-a5 d6-f4 33.a5-b6 f4-d6 34.g7-f8 d6-h2 35.b6-a5 x.
B2) Siin oli lihtsam mängida 11...f8-g7 12.g5xe7 d8xf6 ja kui 13.e3-f4 , siis b6-a5 ning ründekäigule 14.f4-g5 vastata c5-d4=
B3) Käigule 11...d8-e7 järgneb 12.e3-f4 b6-a5 13.e1-d2 c5-b4 14.c3-d4-/+ Аврора показывает, что здесь у черных проигрыш
B4) edasilüke 11...f6-e5 annab valgele samuti suure ülekaalu, sest 12.e3-f4 e5xg3 13.h4xf2 d8-e7 14.e1-d2 (14.c3-b4 e7-d6 15.b4-a5 b8-c7 16.a7-b8) 14...b6-a5 15.d2-e3? jne. (15.f2-e3 c5-b4=; 15.g5-h6 e7-f6 16.f2-e3 c5-b4 17.c3-d4 f8-e7 18.e3-f4 e7-d6 19.d2-e3 d6-c5 20.d4xb6 a5xc7 21.e3-d4 c7-b6 22.a7xc5 b4xd6=) 15...c5-d4 16.e3xc5 e7-f6 17.g5xe7 f8xd2 18.c1xe3 a3-b2 ]
[ Kaotab 1...e7-f6? 2.e5xg7 h8xf6 , sest 3.c1-b2! a3xc1 4.d2-c3 c1xf4 5.f2-g3 h4xf2 6.e1xg7 x. ]
2.e3-f4 g5xe3 3.d2xf4 d6-c5
[ Mängitakse samuti 3...f8-e7


2. diagramm. 4.f2-g3 ( Mittekohustusliku jätkuna võib esineda 4.a1-b2 h8-g7 5.f2-g3 h4xf2 6.g1xe3 g7-f6 7.e5xg7 h6xf8 8.f4-g5 d6-c5 9.b2-c3 e7-f6 10.g5xe7 d8xf6 11.e1-f2 c7-b6 12.h2-g3 b6-a5 13.g3-f4 f8-g7 14.f2-g3 c5-b4=) 4...h4xf2 5.g1xe3 h8-g7 6.a1-b2 d6-c5 7.h2-g3 g7-f6 ( Käik 7...c5-b4 annab valgele suure ülekaalu: 8.g3-h4 g7-f6 9.e5xg7 h6xf8 10.b2-c3 b4xd2 11.e1xc3= jne.) 8.e5xg7 h6xf8 9.b2-c3 c7-b6 10.g3-h4 e7-f6 11.f4-g5 b6-a5 ( Võimalik on 11...f8-g7 12.g5xe7 d8xf6 13.e3-f4 b6-a5 14.f4-g5 c5-d4=; Kaotab 11...d8-e7? , sest 12.e3-f4 b6-a5 13.e1-d2 c5-b4 14.c3-d4 x.) 12.g5xe7 d8xf6 13.e1-d2 c5-b4! ( On kasutatud 13...f8-g7? 14.e3-d4! c5xe3 15.d2xf4 g7-h6 16.c3-d4 h6-g5 17.f4xh6 a5-b4 18.d4-e5 f6xd4 19.h6-g7 d4-e3 20.g7-h8 e3-f2 21.h4-g5 f2-g1 22.g5-h6 g1-c5 23.h8-a1 c5-f8 24.a1-d4 f8-d6 25.h6-g7 d6-f4 26.g7-h8 b4-c3 27.d4xa1 f4-d6 28.h8-f6 d6-b4 29.f6-h4 b4-e1 30.a1-g7 e1-b4 31.h4-e1 b4-d6 32.e1-a5 d6-f4 33.a5-b6 f4-d6 34.g7-f8 x.) 14.e3-f4 f8-e7 15.c3-d4 e7-d6 16.d2-e3 d6-c5 17.d4xb6 a5xc7 18.f4-g5 a3-b2! 19.c1xc5 c7-b6 20.g5xe7 b6xf2= ]
4.e5-f6?


3. diagramm. Nüüd eksis omakorda must.
[ Võrdsuse säilitab 4.a1-b2 f8-e7 Teiste käikude korral saab valge kiiresti ülekaalu: 5.b2-c3 ( Nõrk on 5.f2-g3 h4xf2 6.g1xe3 , sest c7-b6-+) 5...c5-d4 6.e5-d6!
A) 6...d4xb2 7.d6xf8 b2-a1 8.e1-d2! ( Tekkis keeruline kabedega loppmang, kus valge seisu peeti norgemaks ja soovitati forsseerida viik jargmiselt: 8.f8-e7 d8xf6 9.f4-g5 h6xf4 10.f2-g3 h4xf2 11.g1xe7=)
A1) 8...a1-g7 9.f4-e5 g7xg3 10.h2xf4 Mustal on kull palju kive, kuid need asetsevad passiivselt ja muudavad kaitse keeruliseks. Edaspidises mangus pakub erilist huvi kabe voitlus musta kividega. h8-g7 11.f4-e5 h4-g3 12.f8-c5 h6-g5 13.c5-f8 ( Kui 13.g1-h2! , siis tekkivas loppmangus peab must tapselt mangima, et viiki saavutada. c7-b6! 14.h2xf8 b6xf6=) 13...g3-f2! ( Kaotab 13...g7-h6? , sest 14.e5-f6 g5xe7 15.f8xh2 c7-d6 16.h2xc7 d8xb6 17.a7xc5 b8-c7 18.g1-f2 h6-g5 19.f2-e3 x.) 14.g1xe3 c7-b6 15.a7xc5 b8-c7 16.f8xf4 c7-d6 17.c5xe7 d8xf2=
A2) Võib ka 8...h8-g7 9.f2-e3 h4-g3 ( kui aga 9...d8-e7 10.f8xc5 c7-b6 , siis 11.c5-d4 a1xg3 12.h2xf4 x.; 9...a1-f6 10.h2-g3 h4xd4 11.f4-g5 h6xf4 12.f8xc5) 10.f4-g5! h6xf4 11.e3xg5+= g7-h6 12.h2xf4 a1-g7 13.f8-c5 c7-b6 14.c5-e3 b8-c7 (14...g7-f8 15.a7xc5 f8xe1 16.e3-d4 a3-b2 17.d4xa1 e1-b4=) 15.a7xc5 c7-d6 16.c5xe7 d8xh4= Аврора показõвает что здесь у черõх проигрõш 17.e3-c5 g7-f8 18.c5-d4 f8-b4 19.d2-e3 b4-d2 20.g1-f2 d2-a5 21.f2-g3 h4xf2 22.e3xg1
A3) Passiivne on 8...a1-b2 ,sest 9.f2-e3! h4-g3 ( Kui 9...b2-g7 , siis 10.h2-g3 h4xd4 11.f4-g5 h6xf4 12.f8xc5 x; kui aga 9...d8-e7 10.f8xc5 c7-b6 , siis 11.c5-d4 b2xg3 12.h2xf4 x.) 10.f4-g5! h6xf4 11.e3xg5+/-
A4) Kaotab 8...a1-f6 , sest 9.f4-g5 h6xf4 10.f2-g3 h4xf2 11.g1xe7 x. üksikasjalik analüüs aga näitab, et valgel pole põhjust vahetuste tegemisega kiirustada. Antud olukorras tuleks kivide h2 ja g1 soodsat asendit arvestades ehitada musta kabe hävitamiseks püünis. d8xf6 12.d2-c3
B) Löögile 6...e7xc5 7.c3xe5 h8-g7 järgneb 8.f2-g3 h4xf2 9.g1xe3 d8-e7 10.h2-g3 c5-b4 11.e3-d4 g7-f6 (11...e7-f6 12.g3-h4 b4-c3 13.d4xb2 f6xd4 14.e1-d2 c7-d6 15.d2-c3 d4-e3 16.f4xd2 d6-e5 17.d2-e3 g7-f6 18.e3-d4 e5-f4 19.d4-c5 f4-e3 20.c5-d6 e3-f2=) 12.e5xg7 h6xf8 13.g3-h4 (13.f4-g5) 13...e7-f6 14.e1-d2 c7-b6 15.a7xc5 b4xd6 16.d2-c3 b8-a7 17.f4-g5 f8-e7 18.g5-h6=
C) Kui aga 6...c7xg3 , siis 7.c3xe5 d8-c7 8.h2xf4 e7-f6 9.e5xg7 h8xf6 10.e1-d2 f6-e5 11.f4xd6 c7xe5 12.d2-c3 h6-g5 13.g1-h2 g5-f4 14.c1-d2 e5-d4 15.c3xg3 a3-b2 16.g3-f4 b2-c1 17.f2-e3 h4-g3 18.d2-c3 g3xe5 19.e3-d4= ]
[ Kaotab 4.f2-g3? h4xf2 5.g1xe3 ,sest c5-b4 6.a1-b2 (6.c1-d2=) 6...d8-e7! 7.e1-d2 ( Mitte aga 7.b2-c3 b4xd2 8.e1xc3 , sest must teeb kombinatsiooni: c7-b6 9.a7xc5 h6-g5 10.f4xh6 e7-d6 11.c5xe7 f8xb4 x.) 7...h8-g7 8.e5-d6 e7xc5 9.b2-c3 c5-d4 10.c3xe5 f8-e7 11.h2-g3 e7-f6 x. ]
4...c7-d6?
[ Enne kui toome valge võiduvariandi, analüüsime musta mängu tema teiste vastukäikude korral: 4...c5-b4! 5.a1-b2 f8-e7! 6.f4-g5 h6xf4 7.f6-g7 h8xf6 8.f2-g3 h4xf2 9.e1xg7 e7-f6 10.g7xe5 c7-b6 11.a7xc5 b4xf4 12.g1-f2 d8-e7 13.b2-c3 e7-f6 14.c1-d2 b8-c7 15.f2-e3 f6-g5 16.e3-d4 c7-b6 x. ]
[ Kui 4...f8-e7 , siis 5.f4-g5 h6xf4 6.f6-g7 h8xf6 7.f2-g3 h4xf2 8.e1xg7 x. ]
[ samuti ei anna võrdsust 4...f8-g7 ,sest — 5.f6-e7 d8xf6 6.f4-g5 h6xf4 7.f2-g3 h4xf2 8.g1xe7 x. ]
5.f4-g5 Tuleme tagasi peavariandi analüüsimise juurde. Nimelt leidis valge pärast vastase käiku väljale d6 kombinatsiooni, millega ta vabastab kabestamisvälja b8 kivile a7.
[ 5.f4-e5 d6xf4 6.f6-g7 h8xf6 7.f2-g3 h4xf2 8.e1xg7 ]
Esmalt moodustab valge sõelseisu. 5...h6xf4 6.f6-e7 Kivi d8 äratoomine on vajalik, kuivõrd see takistab lõppeesmärgi saavutamist. d8xf6 7.f2-g3 Nüüd järgneb valgelt lõpplöök kabestamisvälja b8 vabastamiseks h4xf2 8.e1xc7 b8xd6 Edasi jätkab valge mängu paremal tiival, kuivõrd kivi a7 vahetu kabestamine pole võimalik selle hävitamise ohu tõttu. 9.g1-f2 ja valge võidab. c5-b4= Sagedamini esineb (valge) kombinatsioon, kui kivide asetus on järgmine: valge h6, mustad f8 ja g7. Sel juhul (vt. näited 4, 8, 11 ja 13.) eemaldatakse kivi kabestamisväljalt f8.
1-1Generated with Turbo Dambase 5.0Источник: Пуусепп Оскар-400-01-39 1983 Кол угловик Удаление шашек из дамочных полей
Категория: Kabe Keskmäng | Добавил: shaski (25 Апр 2017) W
Просмотров: 96 | Теги: дамочное поле, Удаление шашек, Кол угловик, 1983, Пуусепп Оскар, 400-01-39 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *:
Подсчет всех ссылок страницы
Корзина
Ваша корзина пуста
Категории раздела
Мои статьи [23]
шашки-100 [45]
Городская партия [27]
Городская партия-2 [28]
Городская партия-4 [36]
Городская партия-3 [36]
Dambrete [72]
Kabe Keskmäng [326]
25 Уроков Шашки [153]
Школа позиционной игры [137]
Середина игры в шашки [14]
Шашки – моя жизнь [78]
100 избранных партий [70]
Радость творчества [6]
Курс шашечных лекций [14]
V и VI всесоюзные шашечный первенства [22]
В помощь любителю шашек [31]
XII Чемпионат СССР по шашкам 1950 года [31]
Дебютная энциклопедия - том I [42]
Дебютная энциклопедия - том II [15]
Дебютная мозайка [11]
Атака шашки g5 [7]
Безымянное начало [60]
Вилочка [8]
Разные дебюты (начала) [58]
Тычок [8]
Центральный тычок [3]
Старая партия [24]
Игра Бодянского [33]
Игра Каулена [11]
Игра Медкова [10]
Игра Романычева [13]
Игра Петрова [8]
Игра Рамма-Цукерника [3]
Игра Филиппова [7]
Игра Филиппова-Блиндера [8]
Игра Шмульяна [4]
Киевская защита [14]
Классический Косяк [30]
Косяк с разменом на g5 [5]
Кол [40]
Кол Сокова [18]
Кол-угловик [15]
Ленинграская защита [24]
Жертва Кукуева [108]
Обратная городская партия [24]
Обратный кол [22]
Обратная игра Бодянского [52]
Обратный косяк [12]
Обратная старая партия [45]
Обратный тычок [52]
Отказанная игра Бодянского [12]
Отказанная обратная игра Бодянского [6]
Отказанная городская партия [3]
Отказанная обратная городская партия [30]
Отказанная игра Филиппова [16]
Отыгрыш [56]
Перекресток [21]
Центральная партия [6]
Вход на сайт

Наш опрос
Трансляция шашечных партий
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Новости
Каталог фыйлов
[22 Авг 2017][DO JOGO DE DAMAS]
"lelio sarcedo e a defesa cruz" Lélio Sarcedo (0)
[01 Июл 2017][DO JOGO DE DAMAS]
Alexander Mogilianski koploper in Curaçao (0)
[02 Ноя 2016][Checkers-100]
dama_glasnik - от moises b5gerente (0)
[13 Июл 2016][Checkers-100]
ИНТЕРВЬЮ С РОМАНОМ ВАСИЛЕВСКИМ (0)
[12 Июл 2016][Checkers-100]
Играть против Maximus, играть против другого игрока, и Maximus против Maximus (0)
[08 Янв 2016][Куперман И.И.]
Исер Куперман ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ (1)
[29 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Цветной калейдоскоп на «Белых ночах» (1)
[22 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Entrevista com seu ídolo: Jogos Abertos do Interior de São Paulo (1)
[21 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
The Best of Brazilian Draugths (0)
[19 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
LIÇÃO 2 Abertira Cruz As brancas jogam e vencem, após: (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
C. A. Ferrinho a b c do Jogo de Damas 1996 O MOTIVO (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Da Lei da Maioria para desenvolvermos uma combinação (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
O bloqueio é um tipo de prisão, onde a dama adversária não possui movimentos possíveis (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursod - É importante compreender como montar e como “quebrar” esta estrutura (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursob - Combinação com dama - É muito importante compreender a força da dama (0)
Поисковые слова Шашки
Видео фигур король диаграмме доски Белый поле конь пешка пешки диаграмма очередь позиция Шашки черные Белые Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1939 m Amsterdam Keres Paul D28 1946 Staunton mem Groningen Szabo Laszlo 1953 Petrosian Tigran V I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 2003 2000 2002 1947 Рига Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Валантинас В. 1995 интернет сайт Ниедритиса 1997 п-во СЛШИ Арустамов Ю.А. Плакхин А. 1982 VKR-7i Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Байков В.Е. XIII чемпионат СССР План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Возможность I: 7.gf4 Чемпионат Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Буэнос-Айрес F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964 спорт Africa Eco Race чемпион мира Шашки-64 news news of Russian North аварии Izmir Turkey WC Rapid 2-0 Match Draughts Jan Groenendijk Виктория Мотричко
Слова Шахматы Шашки
Видео бесплатные java игры книги контент для телефона манури маркиз Шашки Школа ВЕЙЦМАН дамки КОРХОВ Литовская ССР Белые дебюте дебютных закрытой игре классических миттельшпиле открытых Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1935 A84 WCh 16 m Amsterdam 1936 D63 Maroczy Geza Zandvoort it Zandvoort 1937 D17 WCh17 m Netherlands 1939 D18 Landau Salo NED-ch m Amsterdam m Amsterdam Keres Paul D10 Euwe Ma Keres PaulБ E19 D28 1946 Staunton mem Groningen Yanofsky Daniel Abraham Szabo Laszlo asparov Garry Denker Arnold Sheldon E49 1963 5-я партия D94 БОТВИННИК Михаил матч на первенство мира ПЕТРОСЯН ПЕТРОСЯН Тигран 1938 C09 АВРО-турнир Голланaeия Капабланка Каспаров Г Керес Пауль 1953 E26 Geller Efim Zurich ct Zurich Lajos (2640) - Petrosian Portisch Tigran V (2645) Petrosian Tigran V (2645) Petrosian Tigran V 10) 1953 Bucharest Troianescu Octavio 10.1981 nterpolis Tilburg (6) Petrosian Tigran V (2585) Sosonko Gennadi (2585) 25.04.1966 Moscow (7) Spassky Boris V World Championship 26th Буэнос-Айрес 1927 год Александр Алехин Аргентина Капабланка Хосе-Раулль бегал в Вологде Конева медведь по улице спорт Чемпионат гонки зима Мультфильмы МЕССИ животные здоровье курорт Горнолыжный курорт Курилы отдых «Локомотив здоровья» Вологда Аделина Сотникова. Елизавета Туктам Александр Коган Музыка-Александра Пахмутова поёт-София Ротару Tõnis Mägi Олимпиада-80 Парусный центр Пирита журнал Плейбой Africa Eco Race Антон Шибалов грузовик КАМАЗ-Мастер команда Tatra Александр Овечкин Буффало Сейбрс Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Мариан Хосса НХЛ гонка золотой мяч Лионель Месси задачи находки опровержения Meanwhile in Russia дикие животные лев львица Магнус Карлсен матч москва Нью-Йорке Лео Месси Николаса Васкеса овации чемпион мира 2015 г. Вечірня Кава Владислав Мазур Орион Блиц-турнир День здоровья Шашки-64 Награждение Чемпионат Украины 30.03.2016 г. г.Винница городская ДЮСШ №6 инвалиды Детскокий хоспис Днепр массовая драка Миниатюры G.Valneris N.Samb. World Championship Blitz 2016 блиц news news of Russian North аварии ДТП новости ежедневно происшествия Русский Север ТРК Русский Север Izmir Turkey WC Rapid Turkish WC Rapid . Всеукраинский детский турнир 06-10.05.2016 г. г. Винница ДЮСШ №6 06-10.05.2016 г. Шашки-64. Всеукраи ДЮСШ №6 Спорт Вечірня кава з багаторазовим чемпіо занятия 21 game's Clash of the Titans Draughts Dammeкr Harm wiersma Ton Sijbrands Владимир Скрабов интервью международный гроссмейстер Дмитрий Цинман Гунтис Валнерис Зоя Голубева Латвия mei en juni 1947 Pierre Ghestem R.C. Keller WK Dammen 1947 1964 Viacheslav Shchegolev World Champion Draughts 1960 Вячеслав Щеголев Fantastic - legal fantástico muito legal Nice very nice Szwarcman август 2009г. ВГТРК Екатерина Капустян канал Спорт 1947 dammen Fransman P. Ghestem. Nederlander R.C. Keller Wereldkampioenschap 2016 год Вера Попруга 2-0 C Blitz 2014 Hilversum Schwarzman Van Berkel 20 июл. 2016 г. Владимир Литвиненко AGUERO V NASRI FOOTBALL TENNIS GREAT WALL OF CHINA Match Groenendijk - Valneris nterview with Guntis Valneris Айнур Шайбаков iSport.ua Аароном Полом Криштиану Роналду Лунтик Draughts Jan Groenendijk 11e partij Match 2016 Roel Boomstra World Title Виктория Мотричко Канны кубок мира международные шашки 2016 Chess Movie MAGNUS MAGNUS Carlsen Trailer г.Днепр Каменское-Днепродзержинск ДКРостсельмаш Шашки-100 2017.02.10 «Riga Open-2017» г.Рига (Латвия) Международный турнир Евпаторий Кубок Крыма играть в шашки интернет гроссмейстер Михаил Рахунов Одесса 2001.12.15 Artem Ivanov Roberts Misans Round 3 WK Cadets Minsk выигрыш темпа Гомель Венгрия Ивано-Франковск Артем Иванов Красноярск Мертвых души видео для начинающих Гродно А.Валюк обзор играть онлайн детский сад blitz Vassily Ivanchuk 1951.5.3 A. Рокитницкий XIII чемпионат СССР В помощь любителю шашек Комбинация Отыгрыш
Разное
Да, я ругаюсь матом на лекциях, но беззвучно, потому что тут вокруг везде эти, папарацци.(Рыбников Ю.А.)
Не видеть смысла в материи — это стоять на ушах.(Рыбников Ю.А.)
У нас пальцем не стирают!(Политюков В.П.)
Кстати, если кто-то там глупости вякает, то это не христианская традиция, и даже не традиция нормального язычества, это традиция вульгарного советского язычества.(Рыбников Ю.А.)
Христос-спаситель к ним не приходил.(Рыбников Ю.А.)
В этом кабинете собрались величайшие умы человечества, ведь вам же мир спасать.(Масленников И.О.)
Девушка, я не только преподаватель, я ещё и мужчина.(Рыбников Ю.А.)
А что вы на лекцию сок принесли? Принесли бы салатик, шашлычок… А что? В одной руке — ручка, в другой — вилочка…(Масленников И.О.)
Моя рука знает лучше, чем голова. (Виноградова Е.А.)
Чтобы не рисковать репутацией, я переделаю эту функцию вот в такую… (Виноградова Е.А.)
— Я левша!
С такой философией вы все от СПИДа передохнете! (Рыбников Ю.А.)
Молодой человек, я понимаю, что вы по виду просто кофе выпили, но все подумали что?(Рыбников Ю.А.)
Шекспир в Англии был не очень известен, но он был забыт или полузабыт.(Рыбников Ю.А.)
Знаете, кто во всём виноват? Терминатор! Вот Шварценеггер гад, ненавижу!!!(Рыбников Ю.А.)
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Шашки
Шашки Городская партия-1
[09 Ноя 2017][Городская партия]
Романов - Соков В. V чемпионат СССР 1934 Городская партия (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - 5-я A. Рокитницкий, В помощь любителю шашек, Минск, 1966 (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Бельский И. - Заболоцкий А. Чемпионат Минска, 1938 Городская партия (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская - 3-я партия A. Рокитницкий, "В помощь любителю шашек", Минск, 1966 (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - 2-я A. Рокитницкий, "В помощь любителю шашек", Минск, 1966 (0)
[07 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - A. Рокитницкий, В помощь любителю шашек, Минск, 1966 (0)
[08 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-076-07-05 1983 Разменная городская партия Не поддерживаемые шашки (0)
[07 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар -180-11-31 1983 Разменная городская партия Комбинация и элементы (0)
[05 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар - 296 - 20 (35) 1983 (0)
[03 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-367-26-37 1983 Московская городская партия Роздых (0)
[01 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-221-41-32 1983 Московская городская партия Комбинация (0)
[30 Июн 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-364-23-37 1983 Московская городская партия Роздых (0)
[09 Мар 2015][Городская партия]
Исаенко С. - Парамонов В. ВПФ-24, 2001 Московская система Возможность II: 7.dc3 (0)
[08 Мар 2015][Городская партия]
Литвинович В. - Симонян Б. XXV чемпионат СССР, 4.11.1965 Вариант I: 5.gf4 (0)
[07 Мар 2015][Городская партия]
Криворученко П.Д. - Кузнецов В.Н. XXXI чемп.России(пер), 1998 План I: 8.cb4? (0)
Шашки Городская партия-2
[29 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-104 - 05-07 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Изолированные шашки (0)
[28 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-433-25-55 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Сложные комбинации (0)
[28 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-359-16-37 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Принудительное удаление (0)
[25 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-202-15-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[24 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-092-19-06 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Сдвоенные шашки (0)
[23 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-492-28-56 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация Расчет ходов (0)
[22 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар -163-32-09 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация и элементы (0)
[21 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-340-46-36 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Принудительное удаление (0)
[20 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-119 - 02-08 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Отсталые шашки (0)
[20 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-119 - 02-08 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Отсталые шашки (0)
[18 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-209-26-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[18 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-209-26-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[15 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-246-30-33 1983 Городская партия Комбинация Превращение в дамку (0)
[15 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-246-30-33 1983 Городская партия Комбинация Превращение в дамку (0)
[12 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-414-02-54 1983 Безымянное начало Контрудар (0)
Шашки Городская партия-3
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Макрович М. XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс 1978 Разветвление II: 7...gh4 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Цукерник Э. - Кустарёв Ю. П-во ВЦСПС 1964 Возможность II: 9.cd2 План: 9...ed6 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Рошкевич В. - Кустарёв Ю. XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград 1973 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Ростовиков В. - Розенталь А. L05-Rc1 2004 Интернет, сайт Ниедритиса (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Вайчус - Куклеев Е. Чемпионат ВЦСПС 1974 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Литвинович В. - Куклеев Е. XXXIII чемпионат СССР 1973 Ворошиловград (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Дудковский В. - Андреев Ю. LXVII-Ч.С-Петербурга 2001 Нюанс III: 14.cb4 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Кочедыков В.В. - Хвостов Л.И. F-20 XX-Ч.СССР(пер) 1986 Нюанс II: 14.ab4 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кандауров А. - Карп Х. XLII чемпионат СССР 1982 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кац Л. - Арустамов Ю.А. XXV чемпионат СССР 1965 План I: 10.ba3 Ход II: 12.ab4 (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
№ 2, "Отказная городская партия"Г. Хацкевич - Н. Рафальский (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
Симоненко А. - Камынин В. WCI-1 2003 Вариант II: 6...cd2 План III: 11.ba3! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Негра Н.Н. - Бабаян С.М. Разветвление I: 7...ed6 План II: 11.ba5! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Саунин О. - Трейнбук А. CM-7 2002 Продолжение II. 7.е:с1 План I: 11.gh4 (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Дицис - Бангиерис Полуфинал Латвии 1992 Вариант II: 6...cd2 Разветвление II: 9...gf6 (0)
Шашки
фигур король диаграмме доски Белый короля поле конь пешка пешки горизонтали взятие диаграмма очередь Белые позиция черные I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 МЧ-3Ф мем.Чехова 2003 2000 Возможность 2002 Красинский Я.И. Возможность I: 13.gf2 1947 Возможность I: 13.cb4 Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Литвинович В. Валантинас В. Матейс 1995 Возможность I: 8 ...hg7! сайт Ниедритиса интернет 1997 Возможность III: 11.cd2 Коннов Ю.П. п-во СЛШИ Галеев А.В. Арустамов Ю.А. Вигман В. Возможность II: 10.cd4 Плакхин А. Кустарёв Ю. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Зандерс Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. Масс 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) Возможность I: 10.dc3 Возможность II: 10.de5 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Ответ I: 8.gf4! Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Оренбург КМ-1/4 Возможность I: 7.gf4 Ком.ч.России(пер) Макрович М. Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Иванов В.Ф. Логин Э.А. F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 Возможность II: 8.cd2 de7 Лукьянов И.В. 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964
Dambrete
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - BEZNOSAUKUMA ATKLĀTNE (0)
[11 Мар 2016][Dambrete]
Голосуев В. - Литвинович В. Спартакиада ВЦСПС,1969 Отказанная игра Каулена (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «UZBRUKUMS KAULIŅAM g5» (0)
[24 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[22 Мар 2016][Dambrete]
Кузнецов Ю. - Литвинович В. Чемп.Ленинграда 1974 Отказанная обратная городская партия (0)
[19 Мар 2016][Dambrete]
В. ЛИТВИНОВИЧ — Р. НОРМАТОВ Всесоюзный турнир «Огни Памира», 1979 г (0)
[18 Мар 2016][Dambrete]
Бенедикт Н. - Петров ЦС ДСО Буревестник, 1965 Киевская защита (0)
[20 Мар 2016][Dambrete]
Кузюков Ю. - Мурсалов Э. ЦС ДСО Буревестник 1975 Безымянное начало (0)
[21 Мар 2016][Dambrete]
Кандауров А. - Абациев Н. Чемпионат СССР 1978 Двойной кол (0)
[20 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[21 Мар 2016][Dambrete]
Коган М. - Блиндер С. XIV чемпионат СССР 1952 Безымянная партия (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KRUSTOJUMS» (0)
[22 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «BODJANSKA SPĒLE» (0)
[20 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
25 Уроков в Шашки
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Нарчук - Б. Кузнецов Вилочка Уроки 11,12 и 13 стр.115-116 Чемпионат ВС СССР, 1977 г (0)
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Игрa Филиппова-Блиндера Жертва Шмульяна-Маркачёва Г. Хацкевич, 25 уроков шашечной игры (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(249) Игра С. Дьячкова Уроки 9 и 10 - $1.Позиции со связкой правого фланга стр.102 (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Бурковский - Б.Берлинков Игра Бодянского 25 уроков шашечной игры Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Фазылов - Ю. Арустамов № 7. Игра Каулена Уроки 23,24 и 25 - стр.214-215 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Фомин - А. Плакхин Игра Бодянского 25-м чемпионате СССР 1965 г. Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
В.Голосуев - Н. Шагин, 1967 г. Игра Бодянского Урок 20 - стр.185 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Рист - Э. Рыбаков Полуфинал 23-го первенства СССР, 1963 г. Кол Сокова (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры, 1979 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(311) Уроки 14 и 15 - $3.Задания для самостоятельного решения (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(310) Уроки 14 и 15 - $2.Практические партии (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(305) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(296) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(285) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
Шашечный миттельшпиль
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 063 -17(04) - 1983 Закрытая Ленинградская защита Поддержка шашек (0)
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 168 - 04 (10)-1983 Закрытая Ленинградская защита Комбинация (0)
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 225 - 01(33) - 1983 Ленинградская защита Превращение в дамку (0)
[18 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-416-04-32 1983 Обратный косяк Отпор Контрудар (0)
[18 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-416-04-32 1983 Обратный косяк Отпор Контрудар (0)
[16 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-420-08-54 1983 Ленинградская защита Отпор Контрудар (0)
[16 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-420-08-54 1983 Ленинградская защита Отпор Контрудар (0)
[15 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-194-06-32 1983 Кол Комбинация и связь между позицией (0)
[15 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-335-40-36 1983 Ленинградская защита Позиционные комбинации (0)
[14 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-327-30-36 1983 Игра Дьячкова Позиционные комбинации (0)
[13 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-323-26-36 1983 Новое начало Позиционные комбинации (0)
[12 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-079-03-06 1983 Обратная игра Бодянского Сдвоенные шашки (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-024-17-02 1983 Отыгрыш Обмен Темп (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-198-11-32 1983 Отыгрыш Комбинация и связь между позицией (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-198-11-32 1983 Отыгрыш Комбинация и связь между позицией (0)
Шашечный миттельшпиль