Главная » Статьи » Kabe Keskmäng

Пуусепп Оскар - 262 - 1(34) - 1983 Игра Дьячкова Комбинации Промежуточные ходы


(1) Пуусепп Оскар - 262
262 - 1 (34), 00-00-1983

137) 1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 bc5 4.db6 cc3 5.db4 hg7 (312-12) 6.ab2 (6.gf4 dc7 7.ab2 gh4 8.ba5 (300-27) 6...dc7 (50-2) 7.ed4 gh4 8.ba5 hg5 9.bc3 (9.ab4 (457-19) 9...de5 10.cb4 ec3 11.bd2 ed6 12.de3 (262-1) (Игра Дьячкова)

4. KOMBINATSIOONID VAHE-OOTEKÄIKUDEGA

Kombinatsiooni mõiste määratlemisel nägime, et selles olid kõik käigud mõlemale poolele kohustuslikud. Kui sellisel korral kombinatsiooni alustaja teatud käigul katkestab kahingute tegemise ja sooritab ootekäigu, siis on hiljem kombinatsiooni võimatu jätkata, sest vastane pareerib selle oma käiguga   (käikudega).   Mõnikord   esineh siiski ka selliseid positsioone, kus kahingud ja vahetused katkestatakse ning pärast ootekäiku jätkatakse kombinatsiooni. Need on sellised positsioonid, kus vastase kivide asetus pärast kahingute ja vahetuste katkes-tärnist ei võimalda tal teha kombinatsiooni takistavat käiku. Niisuguste kombinatsioonide planeerimisel peab eriti ette arvestama teise poole vastumängu võimalusi pärast vahe-oote-käiku.

Esmalt tutvume kombinatsioonidega (vt. näited 1, 5, 8, 11, 14, 17, 19 ja 22), kus esineb üks vahe-ootekäik.


1. diagramm.

1...a7-b6? Viga. Tuli mangida
[ 1...g7-h6 2.c1-b2
A) 2...f8-e7 Samuti voib must jatkata 3.b2-c32. diagramm.


A1) 3...d6-e5 Kaotab 4.e3-d4 e7-d6
A1a) 5.e1-d2 Mangus on kaidud a7-b6 6.d2-e3 d6-c5 7.c3-b4 e5xc3 8.b4xd24. diagramm.

f6-e5 Kaigule (8...b8-a7 en valgel tugevaks vastuseks kahijatk 9.a3-b4 c5xa3 10.d2-c3 b6-c5 11.e3-f4 g5xe3 12.f2xg5 h4xf2 13.g1xe3 h6xb4 14.a5xc3=) 9.d2-c3 e5-d4 Muidugi mitte (9...g5-f4 10.e3xg5 h6xf4 sest valge saab suure ulekaalu: 11.c3-d4 e5xc3 12.g3xe5=) 10.c3xe5 g5-f4 11.e3xg5 h4xd4 12.g3-f4 d4-c3 13.f2-e3
A1a1) 13...b8-a7 Kui must puuab saada voidusansse kahe kivi kahi-misega 14.g1-f2 c5-d4 15.e3xc5 b6xd4 16.f2-g3 a7-b6 17.a3-b4 d4-e3 18.b4xd2 e3xc1 19.g3-h4 c1xg5 20.h4xf6 b6-c5 21.f6-e7= Peavari-andis on musta seisu norkusteks runnatav kivi g5, mida ta on sunnitud kaitsma, ja vaba kabestumisvali h8. Valge analuusis tekkinud positsiooni uksikasjalikult ja leidis selles huvitava kombinatsiooni.
A1a2) 13...c5-b4 14.a3xa7 c3-b2 siis 15.e3-d4 b2-a1 Kui aga (15...b2-c1 siis on valge sunnitud loovutama kivi f4 16.d4-c5! c1xg5 17.c5-b6 c7-d6 18.b6-c7=) 16.d4-c5 a1-b2 17.c5-b6 c7-d6 18.b6-c7 b2-h8 19.c7xe5 h8xc3 20.h2-g3 c3-f6 21.g3-h4 f6-c3 22.a5-b6 c3-h8 23.f4-e5 h8xc3 24.b6-c7 b8xd6 25.a7-b8=
A1b) 5.c3-b4 Kaotab e5xc3 6.b4xd2 f6-e5 7.d2-c3 a7-b6 8.c3-d4? See kaik viib kao-tusele. Naib, et valge alahindab tsent-rikive, mis tekivad parast musta vahetust. Oige on (8.g3-f4 e5xg3 9.h2xf4 g5xe3 10.f2xd4 h6-g5 11.e1-f2 d6-c5 12.c3-b4 c5xe3 13.f2xd4 g5-f4 14.b4-c5 b8-a7 15.a3-b4 h4-g3 16.c5-d6 c7xc3 17.a5xc7 c3xa5 18.c7-d8=) 8...e5xc3 9.g3-f4 g5xe3 10.f2xb2 b6-c5 11.b2-c33. diagramm.


A1b1) 11...d6-e5? Kiirustatult tehtud eda-siluke, mis voimaldab valgel saavutada viigi. Voidab 12.c3-b4 c7-d6 13.a5-b6! c5xa7 14.b4-c5 d6xb4 15.a3xc5 h6-g5
A1b11) 16.e1-d2? g5-f4 17.d2-e3 (17.g1-f2 a7-b6 18.c5xa7 e5-d4; 17.d2-c3 a7-b6 18.c5xa7 h4-g3 19.c3-b4 e5-d4 20.b4-a5 d4-e3 21.a5-b6 e3-d2) 17...f4xd2 18.h2-g3 h4xf2 19.g1xc1 a7-b6 20.c5xa7 e5-f4 21.c1-d2 f4-g3 22.d2-e3 g3-h2 23.e3-d4 h2-g1 24.d4-c5 g1xb6 25.a7xc5 b8-c7
A1b12) 16.g1-f2 a7-b6 (16...g5-f4 17.f2-e3 f4xd2 18.e1xc3 e5-f4 19.c5-d6=) 17.c5xa7 e5-d4 18.f2-g3 h4xf2 19.e1xg3=
A1b2) 11...h6-g5! 12.c3-b4 Kui g5-f4 13.g1-f2 (13.e1-d2 siis h4-g3; 13.e1-f2 siis d6-e5 14.b4xd6 f4-g3 15.d6xf4 g3xe1) 13...h4-g3! 14.f2xh4 c5-d4 15.h2-g3 (15.e1-f2 f4-g3 16.h2xf4 d6-c5 17.b4xd6 c7xe1 18.h4-g5 e1-h4 19.g5-h6 h4-f6; 15.e1-d2 d4-c3) 15...f4xh2 16.h4-g5 h2-g1 17.g5-h6 d6-e5! 18.h6-g7 d4-e3! 19.b4-c5 e3-d2 20.e1xc3 g1xa7 21.g7-f8 e5-f4
A1c) 5.f2-e3? h4xf2 6.e1xg3 c7-b6! 7.a5xc7 g5-f4 8.e3xc5 b8xd2 9.d4xf6 h6-g5 10.f6xh4 d2-c1
A1d) 5.a3-b4? sest a7-b6 6.f2-e3 h4xf2 7.e1xg3 g5-h4 8.g3-f4 e5xg3 9.h2xf4 f6-g5 Samuti kaotab
A2) 3...a7-b6? sest siis 4.c3-d4 d6-c5 Kui (4...d6-e5 siis 5.g3-f4 e5xc3 6.f4-e5 f6xd4 7.e3xa7 e7-f6 8.f2-e3) 5.g3-f4 e7-d6 6.e1-d2 f6-e5 7.d4xf6 g5xe7 8.d2-c3 e7-f6 9.c3-d4 h6-g5 10.f4xh6 d6-e5 11.h2-g3 e5xc3 12.g3-f4
B) 2...d6-e5 3.a3-b4
B1) 3...a7-b6 Voistluspartiis on esinenud 4.e1-d2 Voimalik on (4.b2-a3 f8-e7 5.g3-f4 e5xg3 6.h2xf4 e7-d6 7.b4-c5 b6xd4 8.e3xe7 f6xd8 9.f2-e3 d8-e7 10.a3-b4 e7-f6 jne.) 4...f8-e7 5.d2-c3
B1a) 5...g5-f4! Nork on 6.e3xg5 h6xf4 7.b2-a3 f6-g5 8.c3-d4 e5xc3 9.b4xd2 b6-c5 10.g3xe5 c7-b6 11.a5xc7 b8xf4 12.d2-c3 e7-f6=
B1b) 5...e7-d6 sest 6.b2-a3 b8-a7 7.e3-d4 g5-f4 8.b4-c5! Kaotab (8.f2-e3? sest h4xf2 9.e3xc5 f2-e1 10.d4xf6 b6xb2 11.a3xc1 c7-b6 12.a5xc7 e1xh4) 8...d6xd2 9.a3-b4 e5xc3 10.g3xg7 h6xf8 11.f2-g3 h4xf2 12.g1xc1 f8-g7 13.b4xd2 b6-c5=
B2) 3...f8-e7 4.g3-f4 e5xg3 5.h2xf4 e7-d6? See kaik annab mustale raske mangu. Vordsuse sailitab (5...c7-b6 6.a5xc7 b8xd6= jne.) 6.b4-c5 d6xb4 7.a5xc3 c7-d6 Vahetusele (7...f6-e5 8.f4xd6 c7xe5 vastab valge 9.c3-b4! ja kaigule b8-c7 jargneb kahikaik 10.e3-f4! e5xg3 11.b4-c5 Kui aga must uheksandal kaigul mangib teisiti, siis valge hoivab tahtsa valja c5, saades voitva positsiooni.) 8.c3-b4
B2a) 8...f6-e5? Musta seis on lootusetu. Ent vaevalt ka teised jatkud paastavad teda kaotusest. Naileks, kui 9.g1-h2 e5xg3 10.h2xf4 a7-b6 11.b4-a5 b6-c5 12.b2-c3 c5-b4 13.a5-b6 b4xd2 14.e1xc3 d6-e5 15.f4xd6 g5-f4 16.e3xg5 h6xf4 17.d6-e7 f4-g3 18.f2-e3 g3-h2 19.c3-d4 b8-a7 20.e7-f8 a7xc5 21.d4xb6
B2b) 8...b8-c7 siis 9.b4-a5 d6-c5 10.b2-a3 (10.e3-d4 Аврора показывает c5xe3 11.f4xd2 g5-f4 12.b2-c3 f4-g3 13.c3-d4 g3-h2 14.d4-c5 h6-g5 15.d2-e3 f6-e5 16.c5-d6) 10...c5-d4 Kui aga (10...c7-d6 siis 11.e3-d4 ja valge saab suure ulekaalu: c5xe3 12.f4xd2 jne.) 11.e3xc5 g5xe3 12.f2xd4 h6-g5 13.a5-b6 c7xa5 14.c5-d6 a7-b6 15.d4-c5 b6xd4 16.d6-c7 Аврора показывает16. ... h4-g3= ]
2.g3-f4 g7-h6 Ainult nii, sest teisiti voidaks valge kivi. Parast kivi g7 araviimist oleks valgel voimalus minna kabesse vajjale h8, kui saaks viia kivi valjale g7 3.f2-g3 h4xd4 4.a3-b4 Valge tegi oote-kaigu. Sellele kaigule tugineski valge kogu manguplaan. Must ei saanud loogikohustuse tottu teha kaiku, mis oleks voinud sellise positsiooni tekkimist takistada. g5xe3 5.b4-c5 Jargmise loogiga viibki valge kivi soovitud valjale g7 d6xb4 6.a5xg7 must alistus.
2-0Generated with Turbo Dambase 5.0Источник: Пуусепп Оскар - 262 - 1 - 1983, Комбинации с промежуточными-ожидаемыми ходами
Категория: Kabe Keskmäng | Добавил: shaski (10 Сен 2015) W
Просмотров: 492 | Теги: Пуусепп Оскар - 262 - 1 - 1983 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *:
Подсчет всех ссылок страницы
Корзина
Ваша корзина пуста
Категории раздела
Мои статьи [23]
шашки-100 [45]
Городская партия [27]
Городская партия-2 [28]
Городская партия-4 [36]
Городская партия-3 [36]
Dambrete [72]
Kabe Keskmäng [326]
25 Уроков Шашки [153]
Школа позиционной игры [137]
Середина игры в шашки [14]
Шашки – моя жизнь [78]
100 избранных партий [70]
Радость творчества [6]
Курс шашечных лекций [14]
V и VI всесоюзные шашечный первенства [22]
В помощь любителю шашек [31]
XII Чемпионат СССР по шашкам 1950 года [31]
Дебютная энциклопедия - том I [42]
Дебютная энциклопедия - том II [15]
Дебютная мозайка [11]
Атака шашки g5 [7]
Безымянное начало [60]
Вилочка [8]
Разные дебюты (начала) [58]
Тычок [8]
Центральный тычок [3]
Старая партия [24]
Игра Бодянского [33]
Игра Каулена [11]
Игра Медкова [10]
Игра Романычева [13]
Игра Петрова [8]
Игра Рамма-Цукерника [3]
Игра Филиппова [7]
Игра Филиппова-Блиндера [8]
Игра Шмульяна [4]
Киевская защита [14]
Классический Косяк [30]
Косяк с разменом на g5 [5]
Кол [40]
Кол Сокова [18]
Кол-угловик [15]
Ленинграская защита [24]
Жертва Кукуева [108]
Обратная городская партия [24]
Обратный кол [22]
Обратная игра Бодянского [52]
Обратный косяк [12]
Обратная старая партия [45]
Обратный тычок [52]
Отказанная игра Бодянского [12]
Отказанная обратная игра Бодянского [6]
Отказанная городская партия [3]
Отказанная обратная городская партия [30]
Отказанная игра Филиппова [16]
Отыгрыш [56]
Перекресток [21]
Центральная партия [6]
Вход на сайт

Наш опрос
Трансляция шашечных партий
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Новости
Каталог фыйлов
[22 Авг 2017][DO JOGO DE DAMAS]
"lelio sarcedo e a defesa cruz" Lélio Sarcedo (0)
[01 Июл 2017][DO JOGO DE DAMAS]
Alexander Mogilianski koploper in Curaçao (0)
[02 Ноя 2016][Checkers-100]
dama_glasnik - от moises b5gerente (0)
[13 Июл 2016][Checkers-100]
ИНТЕРВЬЮ С РОМАНОМ ВАСИЛЕВСКИМ (0)
[12 Июл 2016][Checkers-100]
Играть против Maximus, играть против другого игрока, и Maximus против Maximus (0)
[08 Янв 2016][Куперман И.И.]
Исер Куперман ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ (1)
[29 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Цветной калейдоскоп на «Белых ночах» (1)
[22 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Entrevista com seu ídolo: Jogos Abertos do Interior de São Paulo (1)
[21 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
The Best of Brazilian Draugths (0)
[19 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
LIÇÃO 2 Abertira Cruz As brancas jogam e vencem, após: (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
C. A. Ferrinho a b c do Jogo de Damas 1996 O MOTIVO (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Da Lei da Maioria para desenvolvermos uma combinação (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
O bloqueio é um tipo de prisão, onde a dama adversária não possui movimentos possíveis (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursod - É importante compreender como montar e como “quebrar” esta estrutura (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursob - Combinação com dama - É muito importante compreender a força da dama (0)
Поисковые слова Шашки
Видео фигур король диаграмме доски Белый поле конь пешка пешки диаграмма очередь позиция Шашки черные Белые Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1939 m Amsterdam Keres Paul D28 1946 Staunton mem Groningen Szabo Laszlo 1953 Petrosian Tigran V I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 2003 2000 2002 1947 Рига Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Валантинас В. 1995 интернет сайт Ниедритиса 1997 п-во СЛШИ Арустамов Ю.А. Плакхин А. 1982 VKR-7i Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Байков В.Е. XIII чемпионат СССР План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Возможность I: 7.gf4 Чемпионат Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Буэнос-Айрес F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964 спорт Africa Eco Race чемпион мира Шашки-64 news news of Russian North аварии Izmir Turkey WC Rapid 2-0 Match Draughts Jan Groenendijk Виктория Мотричко
Слова Шахматы Шашки
Видео бесплатные java игры книги контент для телефона манури маркиз Шашки Школа ВЕЙЦМАН дамки КОРХОВ Литовская ССР Белые дебюте дебютных закрытой игре классических миттельшпиле открытых Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1935 A84 WCh 16 m Amsterdam 1936 D63 Maroczy Geza Zandvoort it Zandvoort 1937 D17 WCh17 m Netherlands 1939 D18 Landau Salo NED-ch m Amsterdam m Amsterdam Keres Paul D10 Euwe Ma Keres PaulБ E19 D28 1946 Staunton mem Groningen Yanofsky Daniel Abraham Szabo Laszlo asparov Garry Denker Arnold Sheldon E49 1963 5-я партия D94 БОТВИННИК Михаил матч на первенство мира ПЕТРОСЯН ПЕТРОСЯН Тигран 1938 C09 АВРО-турнир Голланaeия Капабланка Каспаров Г Керес Пауль 1953 E26 Geller Efim Zurich ct Zurich Lajos (2640) - Petrosian Portisch Tigran V (2645) Petrosian Tigran V (2645) Petrosian Tigran V 10) 1953 Bucharest Troianescu Octavio 10.1981 nterpolis Tilburg (6) Petrosian Tigran V (2585) Sosonko Gennadi (2585) 25.04.1966 Moscow (7) Spassky Boris V World Championship 26th Буэнос-Айрес 1927 год Александр Алехин Аргентина Капабланка Хосе-Раулль бегал в Вологде Конева медведь по улице спорт Чемпионат гонки зима Мультфильмы МЕССИ животные здоровье курорт Горнолыжный курорт Курилы отдых «Локомотив здоровья» Вологда Аделина Сотникова. Елизавета Туктам Александр Коган Музыка-Александра Пахмутова поёт-София Ротару Tõnis Mägi Олимпиада-80 Парусный центр Пирита журнал Плейбой Africa Eco Race Антон Шибалов грузовик КАМАЗ-Мастер команда Tatra Александр Овечкин Буффало Сейбрс Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Мариан Хосса НХЛ гонка золотой мяч Лионель Месси задачи находки опровержения Meanwhile in Russia дикие животные лев львица Магнус Карлсен матч москва Нью-Йорке Лео Месси Николаса Васкеса овации чемпион мира 2015 г. Вечірня Кава Владислав Мазур Орион Блиц-турнир День здоровья Шашки-64 Награждение Чемпионат Украины 30.03.2016 г. г.Винница городская ДЮСШ №6 инвалиды Детскокий хоспис Днепр массовая драка Миниатюры G.Valneris N.Samb. World Championship Blitz 2016 блиц news news of Russian North аварии ДТП новости ежедневно происшествия Русский Север ТРК Русский Север Izmir Turkey WC Rapid Turkish WC Rapid . Всеукраинский детский турнир 06-10.05.2016 г. г. Винница ДЮСШ №6 06-10.05.2016 г. Шашки-64. Всеукраи ДЮСШ №6 Спорт Вечірня кава з багаторазовим чемпіо занятия 21 game's Clash of the Titans Draughts Dammeкr Harm wiersma Ton Sijbrands Владимир Скрабов интервью международный гроссмейстер Дмитрий Цинман Гунтис Валнерис Зоя Голубева Латвия mei en juni 1947 Pierre Ghestem R.C. Keller WK Dammen 1947 1964 Viacheslav Shchegolev World Champion Draughts 1960 Вячеслав Щеголев Fantastic - legal fantástico muito legal Nice very nice Szwarcman август 2009г. ВГТРК Екатерина Капустян канал Спорт 1947 dammen Fransman P. Ghestem. Nederlander R.C. Keller Wereldkampioenschap 2016 год Вера Попруга 2-0 C Blitz 2014 Hilversum Schwarzman Van Berkel 20 июл. 2016 г. Владимир Литвиненко AGUERO V NASRI FOOTBALL TENNIS GREAT WALL OF CHINA Match Groenendijk - Valneris nterview with Guntis Valneris Айнур Шайбаков iSport.ua Аароном Полом Криштиану Роналду Лунтик Draughts Jan Groenendijk 11e partij Match 2016 Roel Boomstra World Title Виктория Мотричко Канны кубок мира международные шашки 2016 Chess Movie MAGNUS MAGNUS Carlsen Trailer г.Днепр Каменское-Днепродзержинск ДКРостсельмаш Шашки-100 2017.02.10 «Riga Open-2017» г.Рига (Латвия) Международный турнир Евпаторий Кубок Крыма играть в шашки интернет гроссмейстер Михаил Рахунов Одесса 2001.12.15 Artem Ivanov Roberts Misans Round 3 WK Cadets Minsk выигрыш темпа Гомель Венгрия Ивано-Франковск Артем Иванов Красноярск Мертвых души видео для начинающих Гродно А.Валюк обзор играть онлайн детский сад blitz Vassily Ivanchuk 1951.5.3 A. Рокитницкий XIII чемпионат СССР В помощь любителю шашек Комбинация Отыгрыш
Разное
Признаюсь, я только один раз в жизни говорил с англичанином, поэтому этот разговор я запомнил на всю жизнь.(Рыбников Ю.А.)
Гнусный Ленин учил… запишите это.(Рыбников Ю.А.)
— Правильно! Вот вам зачёт будет! Только не так, как вы сказали, а «гомосексуалисты»!(Рыбников Ю.А.)
Что такое учёный без христианских заповедей?(Рыбников Ю.А.)
Почему люди верят? Не потому, что придурки.(Рыбников Ю.А.)
Из чего состоит этот треугольник? Правильно, на самом деле треугольника не существует!(Рыбников Ю.А.)
Я смотрю на себя в зеркало, и у меня лёгкий маразм появился, и это из-за вас.(Рыбников Ю.А.)
Если человек произошёл от обезьяны, то он животное, а это для дураков.(Рыбников Ю.А.)
Если человек произошёл от свиньи, то он и есть свинья.(Рыбников Ю.А.)
Про сумасшедшее фортепьяно я вам рассказал?(Рыбников Ю.А.)
Кстати, вы уже непохожи на зелёных человечков, которые прилетают к нам из другой галактики и втираются в доверие.(Рыбников Ю.А.)
Если бы вы знали, что такое христианство, вы бы все были христианами.(Рыбников Ю.А.)
Атеизм — это религиозное мировоззрение, языческое. (Рыбников Ю.А.)
Китай — это языческая страна, и там происходит конфликт между язычеством благородным и неблагородным.(Рыбников Ю.А.)
Не успел, да? Это твои проблемы!Пиши в строчку!(Политюков В.П.)
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Шашки
Шашки Городская партия-1
[09 Ноя 2017][Городская партия]
Романов - Соков В. V чемпионат СССР 1934 Городская партия (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - 5-я A. Рокитницкий, В помощь любителю шашек, Минск, 1966 (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Бельский И. - Заболоцкий А. Чемпионат Минска, 1938 Городская партия (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская - 3-я партия A. Рокитницкий, "В помощь любителю шашек", Минск, 1966 (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - 2-я A. Рокитницкий, "В помощь любителю шашек", Минск, 1966 (0)
[07 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - A. Рокитницкий, В помощь любителю шашек, Минск, 1966 (0)
[08 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-076-07-05 1983 Разменная городская партия Не поддерживаемые шашки (0)
[07 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар -180-11-31 1983 Разменная городская партия Комбинация и элементы (0)
[05 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар - 296 - 20 (35) 1983 (0)
[03 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-367-26-37 1983 Московская городская партия Роздых (0)
[01 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-221-41-32 1983 Московская городская партия Комбинация (0)
[30 Июн 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-364-23-37 1983 Московская городская партия Роздых (0)
[09 Мар 2015][Городская партия]
Исаенко С. - Парамонов В. ВПФ-24, 2001 Московская система Возможность II: 7.dc3 (0)
[08 Мар 2015][Городская партия]
Литвинович В. - Симонян Б. XXV чемпионат СССР, 4.11.1965 Вариант I: 5.gf4 (0)
[07 Мар 2015][Городская партия]
Криворученко П.Д. - Кузнецов В.Н. XXXI чемп.России(пер), 1998 План I: 8.cb4? (0)
Шашки Городская партия-2
[29 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-104 - 05-07 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Изолированные шашки (0)
[28 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-433-25-55 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Сложные комбинации (0)
[28 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-359-16-37 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Принудительное удаление (0)
[25 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-202-15-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[24 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-092-19-06 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Сдвоенные шашки (0)
[23 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-492-28-56 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация Расчет ходов (0)
[22 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар -163-32-09 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация и элементы (0)
[21 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-340-46-36 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Принудительное удаление (0)
[20 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-119 - 02-08 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Отсталые шашки (0)
[20 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-119 - 02-08 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Отсталые шашки (0)
[18 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-209-26-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[18 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-209-26-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[15 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-246-30-33 1983 Городская партия Комбинация Превращение в дамку (0)
[15 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-246-30-33 1983 Городская партия Комбинация Превращение в дамку (0)
[12 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-414-02-54 1983 Безымянное начало Контрудар (0)
Шашки Городская партия-3
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Макрович М. XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс 1978 Разветвление II: 7...gh4 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Цукерник Э. - Кустарёв Ю. П-во ВЦСПС 1964 Возможность II: 9.cd2 План: 9...ed6 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Рошкевич В. - Кустарёв Ю. XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград 1973 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Ростовиков В. - Розенталь А. L05-Rc1 2004 Интернет, сайт Ниедритиса (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Вайчус - Куклеев Е. Чемпионат ВЦСПС 1974 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Литвинович В. - Куклеев Е. XXXIII чемпионат СССР 1973 Ворошиловград (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Дудковский В. - Андреев Ю. LXVII-Ч.С-Петербурга 2001 Нюанс III: 14.cb4 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Кочедыков В.В. - Хвостов Л.И. F-20 XX-Ч.СССР(пер) 1986 Нюанс II: 14.ab4 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кандауров А. - Карп Х. XLII чемпионат СССР 1982 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кац Л. - Арустамов Ю.А. XXV чемпионат СССР 1965 План I: 10.ba3 Ход II: 12.ab4 (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
№ 2, "Отказная городская партия"Г. Хацкевич - Н. Рафальский (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
Симоненко А. - Камынин В. WCI-1 2003 Вариант II: 6...cd2 План III: 11.ba3! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Негра Н.Н. - Бабаян С.М. Разветвление I: 7...ed6 План II: 11.ba5! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Саунин О. - Трейнбук А. CM-7 2002 Продолжение II. 7.е:с1 План I: 11.gh4 (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Дицис - Бангиерис Полуфинал Латвии 1992 Вариант II: 6...cd2 Разветвление II: 9...gf6 (0)
Шашки
фигур король диаграмме доски Белый короля поле конь пешка пешки горизонтали взятие диаграмма очередь Белые позиция черные I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 МЧ-3Ф мем.Чехова 2003 2000 Возможность 2002 Красинский Я.И. Возможность I: 13.gf2 1947 Возможность I: 13.cb4 Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Литвинович В. Валантинас В. Матейс 1995 Возможность I: 8 ...hg7! сайт Ниедритиса интернет 1997 Возможность III: 11.cd2 Коннов Ю.П. п-во СЛШИ Галеев А.В. Арустамов Ю.А. Вигман В. Возможность II: 10.cd4 Плакхин А. Кустарёв Ю. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Зандерс Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. Масс 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) Возможность I: 10.dc3 Возможность II: 10.de5 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Ответ I: 8.gf4! Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Оренбург КМ-1/4 Возможность I: 7.gf4 Ком.ч.России(пер) Макрович М. Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Иванов В.Ф. Логин Э.А. F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 Возможность II: 8.cd2 de7 Лукьянов И.В. 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964
Dambrete
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KRUSTOJUMS» (0)
[12 Мар 2016][Dambrete]
Н. Славянов – И. Павлов Игра Шмульяна Вариант Маркачёва журнал "Шашки", 1974 г., №10 (0)
[20 Мар 2016][Dambrete]
Доска И. - Литвинович В. Кубок СССР 1979 Ворошиловград Отказанная обратная городская партия (0)
[18 Апр 2015][Dambrete]
Ta cinijas I. Sterins ar M. Bolotovski 1927. gada (0)
[22 Мар 2016][Dambrete]
Иванов В. - Блиндер С. XIV чемпионат СССР 1952 Обратная игра Бодянского (0)
[24 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[20 Фев 2016][Dambrete]
Сафаров Д. - Литвинович В. - Киевский кол Огни Памира-79 Душамбе (0)
[11 Мар 2016][Dambrete]
Голосуев В. - Литвинович В. Спартакиада ВЦСПС,1969 Отказанная игра Каулена (0)
[17 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVICS Dambrete Individualais atklatnu repertuars RIGA «AVOTS» 1982 (0)
[24 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «SMUĻJANA SPĒLE» (0)
[22 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «BODJANSKA SPĒLE» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[18 Мар 2016][Dambrete]
Бенедикт Н. - Петров ЦС ДСО Буревестник, 1965 Киевская защита (0)
[20 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
25 Уроков в Шашки
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Нарчук - Б. Кузнецов Вилочка Уроки 11,12 и 13 стр.115-116 Чемпионат ВС СССР, 1977 г (0)
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Игрa Филиппова-Блиндера Жертва Шмульяна-Маркачёва Г. Хацкевич, 25 уроков шашечной игры (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(249) Игра С. Дьячкова Уроки 9 и 10 - $1.Позиции со связкой правого фланга стр.102 (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Бурковский - Б.Берлинков Игра Бодянского 25 уроков шашечной игры Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Фазылов - Ю. Арустамов № 7. Игра Каулена Уроки 23,24 и 25 - стр.214-215 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Фомин - А. Плакхин Игра Бодянского 25-м чемпионате СССР 1965 г. Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
В.Голосуев - Н. Шагин, 1967 г. Игра Бодянского Урок 20 - стр.185 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Рист - Э. Рыбаков Полуфинал 23-го первенства СССР, 1963 г. Кол Сокова (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры, 1979 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(311) Уроки 14 и 15 - $3.Задания для самостоятельного решения (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(310) Уроки 14 и 15 - $2.Практические партии (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(305) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(296) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(285) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
Шашечный миттельшпиль
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 063 -17(04) - 1983 Закрытая Ленинградская защита Поддержка шашек (0)
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 168 - 04 (10)-1983 Закрытая Ленинградская защита Комбинация (0)
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 225 - 01(33) - 1983 Ленинградская защита Превращение в дамку (0)
[18 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-416-04-32 1983 Обратный косяк Отпор Контрудар (0)
[18 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-416-04-32 1983 Обратный косяк Отпор Контрудар (0)
[16 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-420-08-54 1983 Ленинградская защита Отпор Контрудар (0)
[16 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-420-08-54 1983 Ленинградская защита Отпор Контрудар (0)
[15 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-194-06-32 1983 Кол Комбинация и связь между позицией (0)
[15 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-335-40-36 1983 Ленинградская защита Позиционные комбинации (0)
[14 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-327-30-36 1983 Игра Дьячкова Позиционные комбинации (0)
[13 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-323-26-36 1983 Новое начало Позиционные комбинации (0)
[12 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-079-03-06 1983 Обратная игра Бодянского Сдвоенные шашки (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-024-17-02 1983 Отыгрыш Обмен Темп (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-198-11-32 1983 Отыгрыш Комбинация и связь между позицией (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-198-11-32 1983 Отыгрыш Комбинация и связь между позицией (0)
Шашечный миттельшпиль