Главная » Статьи » Kabe Keskmäng

Пуусепп Оскар - 266 - 8 (34) -1983


(3) Пуусепп Оскар - 266
266 - 8 (34), 00-00-1983

100)  1.cd4 fe5 2.df6 eg5 А) 3.bс3 (266-8) В) 3.gf4 dc5 4.bc3 (429-20) C) 3.ab4 (500-9) 3...gh4 4.ba5 gf6 5.gf4 fg5 6.bc3 fg7 7.cd4 bc5 (195-7) 8.db6 ac5 9.dc3 cb4 10.cd4 ba3 (233-13) (Игра Романычева)

8. diagramm.


1...g5-h4 Musta kaik. 1. ...g5—h4. Parast
[ 1...b6-c5 VOistluspartus on kaidud
A) 2.g3-h4 mangib valge
A1) 2...g5-f4 Mangus on jatkatud 3.e3xg5 h6xf4 4.c3-b4 c7-b6 5.b4-a5 d6-e5 6.a5xc7 b8xd6 7.a1-b2 a7-b6 8.b2-c3 f8-e7 Naib, et mustal on suur ulekaal, kuivord ta valduses on koik tahtsad valjad. Samal ajal parast valge neljakaigulist positsioonilist manoovrit seis lihtsustub ja poolte sansid on ligikaudu vordsed. Ent ainult ligikaudu, sest et must peab tegema mitu tapset kaiku. Kaotab (8...d8-e7? sest 9.a3-b4 c5xa3 10.c1-b2 a3xe3 11.f2xa5) 9.c3-b4 b6-a5 10.f2-e3 a5xc3 11.d2xb4 f4xd2 12.c1xe3 e7-f6 13.e3-f4 e5xg3 14.h2xf4 g7-h6 Tagasivahetusele (14...d6-e5? 15.f4xd6 c5xe7 jargneb 16.b4-c5; 14...c5-d4? kui 15.f4-g5 siis lihtsalt; 14...f6-e5? rundekaigule vastab valge 15.h4-g5 e5xg3 16.g5-h6 g7-f6 17.h6-g7) 15.e1-d2 h8-g7 Kaotab (15...c5-d4? sest 16.d2-e3 d4xf2 17.g1xe3 f6-e5 18.b4-c5 e5xg3 19.h4xf2 d6xb4 20.a3xc5 d8-c7 21.e3-f4 h8-g7 22.f2-g3 g7-f6 23.g3-h4) 16.d2-c3 Voib ka (16.d2-e3 f6-e5 17.h4-g5 e5xg3 18.e3-f4 g3xe5 19.g5-f6 e5-f4 20.f6xh8 f4-e3 21.h8-c3=) 16...f6-e5 17.b4-a5 e5xg3 18.h4xf2 g7-f6 19.c3-d4 c5xe3 20.f2xd410. diagramm.


A1a) 20...h6-g5 Kaotab 21.a3-b4 d6-e5 22.d4-c5 g5-f4 23.c5-b6 f4-e3 24.b6-a7 e3-d2 25.a7-b8 d2-c1 26.b8xh2 c1-a3=
A1b) 20...d6-e5? sest 21.d4-c5 e5-f4 22.c5-b6 f6-e5 Kui (22...f4-e3 siis valge viib takistamatult kivid a5 ja b6 kabesse ja saab voitva loppmangu.) 23.b6-a7 d8-c7 Ei paasta (23...h6-g5 sest 24.a5-b6 f4-e3 25.a7-b8 g5-f4 26.b8-a7 e5-d4 27.a7-b8 e3-d2 28.b8xg3 d2-c1 29.g3-e1 c1-f4 30.b6-a7 f4-b8 31.e1-f2) 24.g1-f2 h6-g5 25.a5-b6 c7xa5 26.a7-b8 e5-d4 27.b8xh2 d4-c3 28.f2-e3 a5-b4 29.a3xc5 c3-b2 30.h2-e5 g5-f4 31.e3xg5 b2-c1 32.g5-h6 valge viib kivid c5 ja h6 kabesse ning saab voitva teoreetilise loppmangu 2 Vt. O.Puusepp, Kabe loppmang, Tln., 1972, lk. 115, posits. 655.
A2) 2...f8-e7 3.h4xf6 e7xg5 4.h2-g3 g5-f4 5.g3xe5 d6xf4 6.e3xg5 h6xf4 7.c3-d4 c5xe3 8.f2xd4 c7-b6? (8...a7-b6 Аврора показывает 9.d2-c3 g7-f6 10.c1-d2 h8-g7 11.d2-e3 f4xb4 12.a3xa7=) 9.a3-b4 d8-e7 10.e1-f2 b6-a5 11.b4-c5+/-
B) 2.g3-f4 g7-f69. diagramm.

Kui siis 3.c3-b4 Kaotab (3.a1-b2? sest a7-b6 4.c3-d4 d6-e5 5.f4xb4 b6-c5 6.d4xb6 c7xa1) 3...f8-e7 4.a1-b2 c7-b6 5.b4-a5 b8-c7 6.d2-c3 Kaotab (6.b2-c3? sest jargneb c5-b4 7.a3xc5 b6xb2 8.c1xa3 d6-c5) 6...c5-b4 7.a3xc5 d6xd2 8.e1xc3 e7-d6 9.f2-g3! b6-c5 10.e3-d4 g5xe3 11.d4xb6 a7xc5 12.c3-d4 c5-b4 13.d4xf2 b4-a3= ]
[ 1...g5-f4 2.e3xg5 h6xf4 3.g3xe5 d6xf4
A) 4.f2-g3 On mangitud b6-c5 5.g3xe5 c5-d4 6.e5-d6 c7xe5 (6...d4xb2 Аврора показывает 7.a1xc3 c7xe5 8.h2-g3 g7-f6 9.a3-b4=) 7.h2-g3 (7.c3-b4 b8-c7 8.g1-f2 f8-e7 9.d2-e3 c7-b6 10.e3xc5 b6xd4 11.c1-d2 d8-c7 12.b4-a5 c7-d6 13.d2-e3 d4-c3 14.a3-b4) 7...d4xb2 8.a1xc3 g7-f6 9.d2-e3 h8-g7 10.c1-d2 a7-b6 11.g1-h2 f8-e7 12.g3-f4 e5xg3 13.h2xf4 e7-d6 14.c3-d4 d6-c5 15.d2-c3 g7-h6 16.e1-f2 d8-c7 17.f4-e5 f6-g5 18.c3-b4 g5-f4 19.e5xg3 h6-g5 20.b4xd6 c7xc3 21.g3-h4 g5-f4 22.e3xg5 c3-d2 23.g5-h6 b6-c5 24.h6-g7 d2-c1 25.g7-f8 c5-d4 26.f8-g7 c1-e3 27.g7xc3 e3xg1 28.h4-g5 g1-f2 29.g5-f6 f2-b6 30.f6-e7 b6-e3 31.e7-f8 e3-f2 32.f8-g7 f2-g3 33.c3-b2 g3-e1 34.g7-d4 e1-h4 Positsioonis, kus valge kivi on valjal a3 ja must valjal b8, ei ole valgel voitu, kuna ta ei saa viia kivi kabesse. 35.a3-b4 h4-e7 (35...h4-g5 jne. Ent mitte 36.b2-a3 g5-d8 37.b4-c5 b8-c7=; 35...h4-d8? sest 36.b2-a3! d8-h4 37.b4-c5 h4-d8 38.c5-d6 d8-a5 39.d6-e7 b8-a7 40.d4-a1 a5-d8 41.e7-f8 1 Vt.O.Puusepj mang, Tln., 1972, lk. Kabe lopp-8, posits. 565.) 36.b2-a3 Parast kivi b4 viimist valjale a5 tekib tuntud viigiline positsioon. e7-d8! Ainuke kaik, mis annab viigi. Valge voidaks, kui kaigu peaks sooritama must. Ent kaigu kohustus on valgel — seega viik, kuivord kaigule 37.b4-c5 Kui aga (37.d4-a1 dal, siis must kaib alumisele kaksikteele d8-b6= jattes selle taha valge kivi b4.) 37...b8-c7= jargneb
B) 4.c3-d4
B1) 4...g7-f6 Vahetusele 5.f2-g3 h8-g7 6.g3xe5 b6-c5 7.d4xb6 a7xc5 8.c1-b2 f6xd4 9.b2-c3 d4xb2 10.a3xc1 g7-f6 11.d2-e3 c7-d6 12.a1-b2 d8-e7 13.b2-c3 f6-e5 14.e1-d2 e7-f6 15.h2-g3 b8-c7 16.g3-h4 f8-g7 17.e3-d4 c5xe3 18.d2xf4 e5xg3 19.h4xf2=
B2) 4...b6-c5 5.d4xb6 a7xc5 6.f2-g3 f8-e7 7.g3xe5 e7-f6 8.a1-b2 f6xd4 9.d2-c3 c7-b6 10.c3xe5 b8-a7 11.b2-c3 c5-d4 12.c1-d2 d4xf6 13.h2-g3 d8-c7 14.d2-e3 f6-e5 (14...c7-d6 Аврора показывает 15.e3-f4 b6-a5 16.g1-f2 g7-h6=) 15.e3-f4 c7-d6 16.f4-g5 d6-c5 17.g5-h6 g7-f6 18.c3-b4 c5-d4 19.b4-a5 b6-c5 20.e1-d2
C) 4.f2-e3 g7-h6 5.e3xg5 h6xf4 6.g1-f2 h8-g7 7.f2-e3 g7-h6 8.e3xg5 h6xf4= ]
2.c3-b4 Mittekohustusliku jatkuna voib esineda
[ 2.g3-f4 b6-a5 3.c1-b2 f8-e7 4.e3-d4 g7-f6 5.f4-g5 h6xf4 6.d4-e5 f6xd4 7.c3xg3 a7-b6 8.b2-c3 h8-g7 9.g3-f4 e7-f6 10.f4-g5 d6-e5 11.g5xe7 d8xf6 12.d2-e3 g7-h6 13.a3-b4 f6-g5 14.e3-f4 e5xg3 15.h2xf4 g5xe3 16.f2xd4 c7-d6 17.a1-b2 b8-a7 18.d4-e5 d6xf4 19.b4-c5 b6xd4 20.c3xg3 h4xf2 21.e1xg3= ]
2...b6-c5 3.g3-f4 g7-f6 4.a1-b2 f6-g5 Perspektiivitu on
[ 4...f6-e5 sest 5.b4-a5 (5.b2-c3 Аврора показывает e5xg3 6.h2xf4 d6-e5 7.b4xd6 e5xg3 8.g1-h2 c7xe5 9.h2xd6 d8-c7 10.e3-d4 c7xe5 11.d4xf6 h6-g5 12.d2-e3 g5xe7 13.c3-d4 h8-g7 14.e3-f4 g7-h6 15.d4-c5 b8-c7 16.e1-d2 e7-f6 17.d2-e3 f8-e7 18.c1-d2) 5...e5xg3 6.h2xf4 f8-e7 7.b2-c3 c5-b4 8.a3xc5 d6xb4 9.c3-d4 b4-a3 10.f2-g3! jne. h4xf2 11.e1xg3+= ]
5.b2-c3 h8-g7? Viiki tuli otsida kaiguga
[ 5...f8-g7! 6.b4-a5 g7-f6 7.h2-g3 f6-e5 8.c3-d4 e5xc3 9.d2xb4 a7-b6 10.e1-d2 h8-g7 11.d2-c3 g7-f6 12.c1-b2 kui (12.c3-d4 siis f6-e5 13.d4xf6 g5xe7 14.c1-d2 e7-f6 15.d2-c3 f6-e5 16.c3-d4 e5xc3 17.b4xd2 d8-e7 18.d2-c3 e7-f6 19.c3-d4 b8-a7 20.a3-b4 c5xa3 21.d4-e5 f6xd4 22.e3xe7=) 12...f6-e5 13.e3-d4 c5xe3 14.f2xf6 g5xe7 15.c3-d4 h4xf2 16.g1xe3 h6-g5 17.f4xh6 d6-e5 18.d4xf6 e7xg5 19.h6xf4 b6-c5 20.b4xd6 c7xg3 21.e3-f4 g3xe5 22.b2-c3 e5-f4 23.c3-d4 f4-g3 24.d4-e5 d8-e7 25.a3-b4 g3-h2 26.b4-c5= ]
6.f4-e5! Valge alustab kombinatsiooni d6xf4 7.b4xd6 c7xe5 8.e3-d4 Valge katkestas ajutiselt kombinatsiooni ja tegi vahe-ootekaigu. g7-f6 Sunnitud kaik, sest teiste kaikude korral valge kabestuks. 9.c3-b4 Valge jatkab kombinatsiooni. e5xa5 Must on saanud vastase mitme kahingu labi kolm kivi rohkem, kuid selline suur materiaalne ulekaal ci kindlusta talle isegi viiki. Ja seda pohjusel, et vasaktiib on muutunud soelseisuliseks, kus valge voidab kaiguga 10.f2-g3 h4xf2 11.e1xg7 must alistus.
2-0Generated with Turbo Dambase 5.0Источник: Пуусепп Оскар - 266 - 8 (34) -1983
Категория: Kabe Keskmäng | Добавил: shaski (08 Апр 2017) W
Просмотров: 167 | Теги: Пуусепп Оскар - 266 - 8 (34) -1983 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *:
Подсчет всех ссылок страницы
Корзина
Ваша корзина пуста
Категории раздела
Мои статьи [23]
шашки-100 [45]
Городская партия [15]
Городская партия-2 [13]
Городская партия-4 [36]
Городская партия-3 [36]
Dambrete [72]
Kabe Keskmäng [170]
25 Уроков Шашки [153]
Школа позиционной игры [137]
Середина игры в шашки [14]
Шашки – моя жизнь [78]
100 избранных партий [70]
Радость творчества [6]
Курс шашечных лекций [14]
V и VI всесоюзные шашечный первенства [22]
XII Чемпионат СССР по шашкам 1950 года [31]
Дебютная энциклопедия - том I [42]
Дебютная энциклопедия - том II [15]
Дебютная мозайка [11]
Атака шашки g5 [6]
Безымянное начало [40]
Вилочка [8]
Разные дебюты (начала) [38]
Тычок [8]
Центральный тычок [2]
Старая партия [10]
Игра Бодянского [22]
Игра Каулена [4]
Игра Медкова [10]
Игра Романычева [13]
Игра Петрова [5]
Игра Рамма-Цукерника [3]
Игра Филиппова [5]
Игра Филиппова-Блиндера [7]
Игра Шмульяна [3]
Киевская защита [14]
Классический Косяк [16]
Кол [37]
Кол Сокова [18]
Кол-угловик [15]
Ленинграская защита [21]
Жертва Кукуева [106]
Обратная городская партия [18]
Обратный кол [16]
Обратная игра Бодянского [44]
Обратная старая партия [43]
Обратный тычок [52]
Отказанная игра Бодянского [7]
Отказанная обратная игра Бодянского [6]
Отказанная городская партия [3]
Отказанная обратная городская партия [19]
Отказанная игра Филиппова [10]
Отыгрыш [40]
Перекресток [21]
Центральная партия [5]
Вход на сайт

Наш опрос
Оцените мой сайт
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Новости
Каталог фыйлов
[02 Ноя 2016][Checkers-100]
dama_glasnik - от moises b5gerente (0)
[13 Июл 2016][Checkers-100]
ИНТЕРВЬЮ С РОМАНОМ ВАСИЛЕВСКИМ (0)
[12 Июл 2016][Checkers-100]
Играть против Maximus, играть против другого игрока, и Maximus против Maximus (0)
[08 Янв 2016][Куперман И.И.]
Исер Куперман ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ (1)
[29 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Цветной калейдоскоп на «Белых ночах» (1)
[22 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Entrevista com seu ídolo: Jogos Abertos do Interior de São Paulo (1)
[21 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
The Best of Brazilian Draugths (0)
[19 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
LIÇÃO 2 Abertira Cruz As brancas jogam e vencem, após: (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
C. A. Ferrinho a b c do Jogo de Damas 1996 O MOTIVO (1)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Da Lei da Maioria para desenvolvermos uma combinação (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
O bloqueio é um tipo de prisão, onde a dama adversária não possui movimentos possíveis (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursod - É importante compreender como montar e como “quebrar” esta estrutura (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursob - Combinação com dama - É muito importante compreender a força da dama (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Jogo de Damas: Regras Oficiais (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
6ª -9ª r o d a d a 91 - (6.01) Djair Quintanilha 2 x 0 Marco Aurélio 0:15 / 0:30 (0)
Поисковые слова Шашки
Видео фигур король диаграмме доски Белый поле конь пешка пешки взятие диаграмма очередь позиция Шашки черные Белые Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1939 m Amsterdam Keres Paul D28 1946 Staunton mem Groningen Szabo Laszlo 1953 Petrosian Tigran V I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 2003 2000 Возможность 2002 1947 Рига Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Валантинас В. 1995 интернет сайт Ниедритиса 1997 п-во СЛШИ Арустамов Ю.А. Вигман В. Плакхин А. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Возможность I: 7.gf4 Чемпионат Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Буэнос-Айрес F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964 спорт Africa Eco Race Шашки-64 news news of Russian North аварии Izmir Turkey WC Rapid Владимир Скрабов Виктория Мотричко
Слова Шахматы Шашки
Видео бесплатные java игры книги контент для телефона программы смартфона - всё для сотового манури маркиз саргин Шашки Школа ВЕЙЦМАН дамки КОРХОВ Литовская ССР САКАЛАУСКАЙТЕ Белые дебюте дебютных закрытой игре классических миттельшпиле открытых равной Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1935 A84 WCh 16 m Amsterdam 1936 D63 Maroczy Geza Zandvoort it Zandvoort 1937 D17 WCh17 m Netherlands 1939 D18 Landau Salo NED-ch m Amsterdam m Amsterdam Keres Paul D10 Euwe Ma Keres PaulБ E19 D28 1946 Staunton mem Groningen Yanofsky Daniel Abraham Szabo Laszlo asparov Garry Denker Arnold Sheldon E49 1963 5-я партия D94 БОТВИННИК Михаил матч на первенство мира ПЕТРОСЯН ПЕТРОСЯН Тигран 1938 C09 АВРО-турнир Голланaeия Капабланка Каспаров Г Керес Пауль 1953 E26 Geller Efim Zurich ct Zurich Lajos (2640) - Petrosian Portisch Tigran V (2645) Petrosian Tigran V (2645) Petrosian Tigran V 10) 1953 Bucharest Troianescu Octavio 10.1981 nterpolis Tilburg (6) Petrosian Tigran V (2585) Sosonko Gennadi (2585) 25.04.1966 Moscow (7) Spassky Boris V World Championship 26th Буэнос-Айрес 1927 год Александр Алехин Аргентина Капабланка Хосе-Раулль бегал в Вологде Конева медведь по улице спорт Чемпионат гонки зима Мультфильмы МЕССИ РОНАЛДУ животные ПОСТУПКИ здоровье курорт путешествие Горнолыжный курорт Северный Кавказ Курилы отдых развлечения Россия Сахалин «Локомотив здоровья» Вологда спортивный праздник Аделина Сотникова. Елизавета Туктам Александр Коган Музыка-Александра Пахмутова поёт-София Ротару слова-Николай Добронравов Tõnis Mägi Олимпиада-80 Парусный центр Пирита журнал Плейбой Africa Eco Race Антон Шибалов грузовик КАМАЗ-Мастер команда Tatra ралли-марафон Александр Овечкин Буффало Сейбрс Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Мариан Хосса НХЛ гонка Сергей Куприянов Сербия Стивен Сигал золотой мяч Лионель Месси задачи находки опровержения Meanwhile in Russia дикие животные лев львица сафари Магнус Карлсен матч москва Нью-Йорке Сергей Карякин Лео Месси Николаса Васкеса овации чемпион мира 2015 г. Вечірня Кава Владислав Мазур Орион Блиц-турнир День здоровья Шашки-64 Награждение Чемпионат Украины 30.03.2016 г. г.Винница городская ДЮСШ №6 инвалиды Детскокий хоспис сеанс одновременной игры Сергей Белошеев Днепр массовая драка стадион Российский спортсмен стоя на пьедестале Миниатюры G.Valneris N.Samb. World Championship Blitz 2016 блиц news news of Russian North аварии ДТП новости ежедневно происшествия Русский Север ТРК Русский Север Izmir Turkey WC Rapid Turkish WC Rapid . Всеукраинский детский турнир 06-10.05.2016 г. г. Винница ДЮСШ №6 06-10.05.2016 г. Шашки-64. Всеукраи ДЮСШ №6 Спорт Вечірня кава з багаторазовим чемпіо занятия 21 game's Clash of the Titans Draughts Dammeкr Harm wiersma Ton Sijbrands Владимир Скрабов интервью Дмитрий Цинман международный гроссмейстер Гунтис Валнерис Зоя Голубева Латвия mei en juni 1947 Pierre Ghestem R.C. Keller WK Dammen 1947 1964 Viacheslav Shchegolev World Champion Draughts 1960 Вячеслав Щеголев Fantastic - legal fantástico muito legal Nice very nice Szwarcman август 2009г. ВГТРК Екатерина Капустян канал Спорт Страна спортивная 1947 dammen Fransman P. Ghestem. Nederlander R.C. Keller Wereldkampioenschap 2016 год Вера Попруга 2-0 C Blitz 2014 Hilversum Schwarzman Van Berkel 20 июл. 2016 г. Владимир Литвиненко AGUERO V NASRI FOOTBALL TENNIS GREAT WALL OF CHINA Groenendijk - Valneris Match nterview with Guntis Valneris Айнур Шайбаков iSport.ua Аароном Полом Криштиану Роналду покер Лунтик 11e partij Draughts Jan Groenendijk Match 2016 Roel Boomstra World Title Виктория Мотричко Канны Рига кубок мира международные шашки 2016 Chess Movie MAGNUS MAGNUS Carlsen Trailer г.Днепр Каменское-Днепродзержинск ДКРостсельмаш Ростов-на-Дону 2017.02.10 «Riga Open-2017» г.Рига (Латвия) Международный турнир Евпаторий Кубок Крыма играть в шашки интернет гроссмейстер Михаил Рахунов
Разное
В этом кабинете собрались величайшие умы человечества, ведь вам же мир спасать.(Масленников И.О.)
Но потом вдруг загорается этот космос.(Рыбников Ю.А.)
Нам всем «flag» понятен, как нехристианам в английском.(Виноградова Е.А.)
Была бы нормальная свинопаска… Полезла туда, где взрослые дяденьки на мечах дерутся! Не дура ли? (про Жанну Д'Арк)(Масленников И.О.)
— Нету…
А знаете, кто придумал, что бога нет? Наркомафия.(Рыбников Ю.А.)
Идёшь домой, берёшь листочек и спокойно учишься писать букву «икс». (Политюков В.П.)
Девушки, хотите быть красивыми — изучайте культурологию.(Рыбников Ю.А.)
Моя рука знает лучше, чем голова. (Виноградова Е.А.)
Гнусный Маркс писал… запишите это.(Рыбников Ю.А.)
Забудьте слово «сразу»! Слово «сразу» забудь! Оно как проклятье! (Политюков В.П.)
Кстати, если кто-то там глупости вякает, то это не христианская традиция, и даже не традиция нормального язычества, это традиция вульгарного советского язычества.(Рыбников Ю.А.)
— У тебя сегодня день рождения? А где торт?
А теперь я рассказал, как принимали христианство простецы.(Рыбников Ю.А.)
Мистика — это живое, прекрасное чувство присутствия вечного, абсолютного в относительном, временном.(Рыбников Ю.А.)
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Шашки Городская партия-1
[09 Мар 2015][Городская партия]
Исаенко С. - Парамонов В. ВПФ-24, 2001 Московская система Возможность II: 7.dc3 (0)
[08 Мар 2015][Городская партия]
Литвинович В. - Симонян Б. XXV чемпионат СССР, 4.11.1965 Вариант I: 5.gf4 (0)
[07 Мар 2015][Городская партия]
Криворученко П.Д. - Кузнецов В.Н. XXXI чемп.России(пер), 1998 План I: 8.cb4? (0)
[07 Мар 2015][Городская партия]
Циркин - Кетлер F-10 X-Ч.СССР(пер), 1974 Московская система Разветвление I: 6...ba5 (0)
[06 Мар 2015][Городская партия]
Стручков Н. - Андреев Д. МАГ (классика), 1999 Московская система Ответ II: 14.cd4 (0)
[06 Мар 2015][Городская партия]
Высоцкий В. - Далимов В. Заочная встреча, 2004 Московская система План II: 12.ba5 (0)
[05 Мар 2015][Городская партия]
Высоцкий В. - Далимов В.Заочная встреча, 2004 Московская система План I: 12.ba3 (0)
[05 Мар 2015][Городская партия]
Тарохин В. - Росляков Г. РКГ-22d Ком.ч.России(пер) 2002 Московская система (0)
[05 Мар 2015][Городская партия]
Дрозд Н. - Дубянский Н. LXVI чемпионат Москвы, 1998 Система III: 3...gf6 4.b:d6 e:c5. (0)
[04 Мар 2015][Городская партия]
Скрабов В. - Валюк А. МАРШ-1995,1995 Московская система I.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 (0)
[02 Мар 2015][Городская партия]
Коган М. - Куперман И. Матч IX-Чемр.СССР-1947, 1947, Московская система (0)
[02 Мар 2015][Городская партия]
Султанов Р.Р. - Клевицкий Э.Д. ПОБЕДА-55, 2000 Система II Продолжение II: 6.ed2 (0)
[01 Мар 2015][Городская партия]
Симонян Б. - Вертинский Л. XXVI чемпионат СССР, Грозный,1966 Вариант II: 5...dc7 (0)
[01 Мар 2015][Городская партия]
Соков В. - Торчинский Г. 1938 Система II Вариант I: 5...ba5 Продолжение II: 6.cd2 (0)
[28 Фев 2015][Городская партия]
Петров В. - Лебедев Ю. XXXIII чемпионат СССР, 1973 Система II. Вариант I: 5...ba5 (0)
Шашки Городская партия-2
[23 Мар 2015][Городская партия-2]
Ниедритис А. - Шафир В.МЧ-6/еПФ, 2002 Разветвление II: 7.hg3 (0)
[23 Мар 2015][Городская партия-2]
Цирик З. - Хейф Л. XIII чемпионат СССР, Харьков, 1951 (0)
[22 Мар 2015][Городская партия-2]
Попик И. - Савенок А. МАГ-92 (совр), 1992 Разветвление II: 7.hg3 (0)
[21 Мар 2015][Городская партия-2]
Азаров А - Мартынов И. МАРШ-1994, I.cd4 dc5. 2.bc3 fg5 3.cb4 gf6 4.b:d6 e:c5 5.gh4 fe5 (0)
[21 Мар 2015][Городская партия-2]
Мурсалов Э. - Плакхин А. Чемпионат ВЦСПС, 1979 Московский вариант (0)
[20 Мар 2015][Городская партия-2]
Абдуллаев У. - Доска И.Чемпионат ВЦСПС, 1976 Московский вариант (0)
[20 Мар 2015][Городская партия-2]
Куперман И. - Кравцов Н.1952 Московский вариант Вариант II: 5.gh4 (0)
[19 Мар 2015][Городская партия-2]
Мардер Л. - Сретенский Н.1956 Московский вариант (0)
[19 Мар 2015][Городская партия-2]
Хечумов Г. - Цирик З. XVIII чемпионат СССР, 1957 Московский вариант (0)
[18 Мар 2015][Городская партия-2]
Корхов С. - Хейф Л. XI чемпионат СССР Москва 1949 Московский вариант (0)
[17 Мар 2015][Городская партия-2]
Кузюков Ю. - Плакхин А. XXVII чемпионат СССР, Алма-Ата,1967 Московский вариант (0)
[16 Мар 2015][Городская партия-2]
Владыкин Г. - Блиндер Б. Продолжение III: 5...hg7 (0)
[10 Мар 2015][Городская партия-2]
Фазылов М. - Кандауров А. Звезды Самарканда 1982 (0)
Шашки Городская партия-3
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Макрович М. XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс 1978 Разветвление II: 7...gh4 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Цукерник Э. - Кустарёв Ю. П-во ВЦСПС 1964 Возможность II: 9.cd2 План: 9...ed6 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Рошкевич В. - Кустарёв Ю. XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград 1973 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Ростовиков В. - Розенталь А. L05-Rc1 2004 Интернет, сайт Ниедритиса (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Вайчус - Куклеев Е. Чемпионат ВЦСПС 1974 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Литвинович В. - Куклеев Е. XXXIII чемпионат СССР 1973 Ворошиловград (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Дудковский В. - Андреев Ю. LXVII-Ч.С-Петербурга 2001 Нюанс III: 14.cb4 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Кочедыков В.В. - Хвостов Л.И. F-20 XX-Ч.СССР(пер) 1986 Нюанс II: 14.ab4 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кандауров А. - Карп Х. XLII чемпионат СССР 1982 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кац Л. - Арустамов Ю.А. XXV чемпионат СССР 1965 План I: 10.ba3 Ход II: 12.ab4 (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
№ 2, "Отказная городская партия"Г. Хацкевич - Н. Рафальский (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
Симоненко А. - Камынин В. WCI-1 2003 Вариант II: 6...cd2 План III: 11.ba3! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Негра Н.Н. - Бабаян С.М. Разветвление I: 7...ed6 План II: 11.ba5! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Саунин О. - Трейнбук А. CM-7 2002 Продолжение II. 7.е:с1 План I: 11.gh4 (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Дицис - Бангиерис Полуфинал Латвии 1992 Вариант II: 6...cd2 Разветвление II: 9...gf6 (0)
Шашки
фигур король диаграмме доски Белый короля поле конь пешка пешки горизонтали взятие диаграмма очередь Белые позиция черные I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 МЧ-3Ф мем.Чехова 2003 2000 Возможность 2002 Красинский Я.И. Возможность I: 13.gf2 1947 Возможность I: 13.cb4 Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Литвинович В. Валантинас В. Матейс 1995 Возможность I: 8 ...hg7! сайт Ниедритиса интернет 1997 Возможность III: 11.cd2 Коннов Ю.П. п-во СЛШИ Галеев А.В. Арустамов Ю.А. Вигман В. Возможность II: 10.cd4 Плакхин А. Кустарёв Ю. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Зандерс Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. Масс 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) Возможность I: 10.dc3 Возможность II: 10.de5 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Ответ I: 8.gf4! Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Оренбург КМ-1/4 Возможность I: 7.gf4 Ком.ч.России(пер) Макрович М. Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Иванов В.Ф. Логин Э.А. F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 Возможность II: 8.cd2 de7 Лукьянов И.В. 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964
Dambrete
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «SMUĻJANA SPĒLE» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - BEZNOSAUKUMA ATKLĀTNE (0)
[24 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs PARTIJA NR.9 «Atsite uz priekšu» (0)
[21 Мар 2016][Dambrete]
Алфимов Н. - Хейф Л. XIV чемпионат СССР 1952 Разменная городская партия (0)
[23 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KLASISKAIS RĀMIS» (0)
[22 Мар 2016][Dambrete]
Семёнов Е. - Коршунов Д. XIV чемпионат СССР 1952 Жертва Кукуева (0)
[22 Мар 2016][Dambrete]
Кузнецов Ю. - Литвинович В. Чемп.Ленинграда 1974 Отказанная обратная городская партия (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «Atsite uz priekšu» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[21 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete PARTIJA NR. 22 - «APGRIEZTĀ BODJANSKA SPĒLE» (0)
[26 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «APGRIEZTAIS ĶĪLIS» (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «VECĀ PARTIJA» (0)
[20 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KRUSTOJUMS» (0)
25 Уроков в Шашки
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Нарчук - Б. Кузнецов Вилочка Уроки 11,12 и 13 стр.115-116 Чемпионат ВС СССР, 1977 г (0)
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Игрa Филиппова-Блиндера Жертва Шмульяна-Маркачёва Г. Хацкевич, 25 уроков шашечной игры (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(249) Игра С. Дьячкова Уроки 9 и 10 - $1.Позиции со связкой правого фланга стр.102 (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Бурковский - Б.Берлинков Игра Бодянского 25 уроков шашечной игры Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Фазылов - Ю. Арустамов № 7. Игра Каулена Уроки 23,24 и 25 - стр.214-215 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Фомин - А. Плакхин Игра Бодянского 25-м чемпионате СССР 1965 г. Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
В.Голосуев - Н. Шагин, 1967 г. Игра Бодянского Урок 20 - стр.185 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Рист - Э. Рыбаков Полуфинал 23-го первенства СССР, 1963 г. Кол Сокова (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры, 1979 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(311) Уроки 14 и 15 - $3.Задания для самостоятельного решения (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(310) Уроки 14 и 15 - $2.Практические партии (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(305) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(296) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(285) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
Шашечный миттельшпиль
[27 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-183-17-31 1983 Кол Угловик Комбинация и ее элементы (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-307-07-36 1983 Кол угловик Позиционные комбинации (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-282-01-35 1983 Кол Угловик Освобождение своих шашек (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-293-16-35 1983 Кол Угловик Освобождение своих шашек (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-333-37-36 1983 Кол угловик Позиционные комбинации (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-400-01-39 1983 Кол угловик Удаление шашек из дамочных полей (0)
[24 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-394-23-38 1983 Кол угловик Формирование "решето" позиций (0)
[23 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-105-07-07 1983 Кол с разменом на g5 Отдельно изолированные шашки (0)
[23 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 294 - 17 (35) 1983 (0)
[23 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-478-04-56 1983 Кол с разменом на g5 Расчёт ходов в комбинации (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 153 - 23 (09) 1983 (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 028 - 01 (02) 1983 (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-391-19-38 1983 Новое начало Формирование "решето" позиций (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-179-10-31 1983 Новое начало Комбинация и ее элементы (0)
[21 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-055-07-04 1983 Новое начало Поддержка шашек (0)