Главная » Статьи » Kabe Keskmäng

Пуусепп Оскар - 028 - 01 (02) 1983


(29) Пуусепп Оскар - 028
028 - 1, 00-00-1983

84) 1.cd4 ba5 2.dc5 db4 3.ac5 fg5 4.gf4 gf6 5.bc3 cd6 (153-23) 6.cb4 ac3 7.db4 gh4 8.ab2 fg5 (28-1) (Кол)


3. TEMPO
Mõlema mängiva poole eesmärk on võimalikult kiiresti oma valdusesse võtta suurem arv välju. Pohkem välju suudab hõivata see pool, kes kulutab vähem aega. Tegelikus mängus tähendab see enamikul juhtudel vastase ennetamist kivide arendamisel ja tähtsamate väljade võitmist. Mängu, kulg sõltub sageli mitmesugustes seisudes sellest, kellele kuulub käigu õigus. Tempo saadakse vahetuse, ähvarduse, kahingu, sundkäigu jne. abil. Vaatame naidet 1.1. diagramm.
Valge käik. 1.b2-a3[ Sageli mängitakse 1.b4-a5 d6xb4 2.a5xc3 a7-b6 3.f4-e5 b6-a5 4.e3-d4+= ]
1...h8-g7
[ kohe kaotab käik 1...d8-c7 sest 2.e3-d4 g5xe3 3.c5-b6 c7xe5 4.f2xd8 X ]
2.h2-g3
[ Mittekohustusliku jätkuna võib esineda 2.e1-d2 Jäik d8-c7 kaotab analoogiliselt peavariandi käigu 1... h8— g7 kommentaarile. 3.e3-d4 g5xe3 4.d2xf4 g7-f6 5.b4-a5 d6xb4 6.a3xc5 f8-g7 7.c1-d2 c7-b6 8.a5xc7 b8xb4 9.d4-e5 f6xd4 10.f2-g3 h4xf2 11.g1xa3 g7-f6 12.h2-g3 e7-d6 13.g3-h4 a7-b6 14.a3-b4 b6-a5= ]
2...e7-f6
[ Edasilüke 2...g7-f6? annab suure ülekaalu valgele: 3.e1-d2 f6-e5 ( Halb on 3...b8-c7 sest 4.c1-b2 f8-g7 5.d2-c3 c7-b6 6.c3-d4 d8-c7 7.b2-c3 X) 4.b4-a5 d6xb4 5.f4xd6 e7xc5 6.a5xc3+= ]
3.c5xe7 f8xd6 4.e1-d2
[ rahuldava mängu annab ka 4.b4-c5 d6xb4 5.a3xc5 b8-c7 ( Tuli arvesse 5...d8-e7 6.e3-d4 g5xe3 7.c5-d6 e7xc5 8.d4xb6 a7xc5 9.f2xb6 h4xf2 10.e1xg3 h6-g5 11.g1-f2 g7-h6 12.g3-h4 g5-f4 13.f2-e3 f4xd2 14.c1xe3 b8-c7 15.b6xg5 h6xd2 16.h4-g5=) 6.c1-b2 d8-e7 7.c5-d6! e7xc5 8.f4-e5 f6xd4 9.b2-c3 d4xb2 10.e3-f4 g5xe3 11.f2xd8 h4xf2 12.g1xe3= ]
4...d8-c7
[ Passiivne on 4...b8-c7 sest 5.d2-c3 c7-b6 6.c3-d4 b6-a5 ( Vahetusele 6...b6-c5 7.d4xb6 a7xc5 järgneb valgelt 8.c1-b2 f6-e5 9.b2-c3 g7-f6 10.b4-a5 d8-c7 11.c3-b4 e5-d4 12.f4-e5 d6xd2 13.b4xb8 d2-c1 14.b8-e5 d4-e3 15.e5xh8 e3-d2 16.h8-c3! d2xb4 17.a5xc3 g5-f4 18.g3xe5 c1-g5 19.c3-b4 X) 7.b4-c5 ( Ei tohi 7.d4-c5 a5xc3 8.c5xe7 sest c3-d2=) 7...d6xb4 8.a3xc5 d8-e7 9.c1-b2 e7-d6 10.c5xe7 f6xd8 11.b2-a3 a7-b6 12.d4-c5 b6xd4 13.e3xc5 g5xe3 14.f2xd4 h4xf2 15.g1xe3 d8-e7 16.e3-f4 e7-f6= ]
5.d2-c3 f6-e5
[ Kaotab 5...d6-e5 6.f4xd6 c7xe5 sest 7.c1-b2 a7-b6 8.b4-a5 b6-c5 (8...g5-f4 9.e3xe7 h6-g5 10.a5xc7 b8xf8 11.c3-b4 g5-f4 12.g1-h2 g7-f6 13.b2-c3 f4-e3 14.f2xd4 h4xf2=) 9.c3-b4 c5-d4 10.e3xc5 g5-f4 11.a5-b6 (11.c5-d6 f4xh2 12.d6xf4 f6-g5 13.f4-e5 g5-f4 14.e5xg3 h2xf4 15.b4-c5 g7-f6 16.b2-c3 f4-g3 17.f2-e3 g3-h2 18.c5-d6 h4-g3 19.a5-b6 h6-g5 20.c3-d4 g5-h4 21.b6-a7 g3-f2 22.d6-c7 b8xd6 23.a7-b8) 11...f4xh2 12.b4-a5 e5-f4 ( Ei päästa 12...h4-g3 13.f2xh4 sest e5-f4 14.b2-c3 X; 12...b8-c7 13.b6xg5 h6xf4 , sest 14.a5-b6= X; 12...f6-g5 13.c5-d6 e5xc7 14.b6xd8 g5-f4 15.d8-b6 f4-g3 16.f2-e3 g7-f6 17.b6-d4 f6-g5 18.a5-b6 g5-f4 19.e3xg5 h6xf4 20.b6-c7 b8xd6 21.d4-e5 d6-c5=) 13.f2-g3 h4xf2 14.g1xe7 g7-f6 ( Kui 14...h6-g5 , siis 15.e7-f8 X) 15.e7xg5 h6xf4 16.b2-c3 X (По автору этa победа белых, по Авроре) (16.b6-a7 Аврора показывает) 16...f4-g3 17.c3-b4 h2-g1 18.b6-a7 g1xb6 19.a5xc7 b8xd6 20.a7-b8 g3-h2 21.b8xe5 h2-g1= ]
6.b4-a5 a7-b6 7.a3-b4
[ Võrdsuse säilitab ka 7.c3-b4 g7-f6 8.b4-c5 b6xd4 9.e3xe7 f6xd8 10.f4xd6 c7xe5= ]
7...g7-f6?
[ Must loodab saavutada edu tsentri hõivamise ja vastase kivide paiskamisega tiibadele, jättes seejuures teise. poole vastumängu võimalused analüüsimata. Peavariandis kindlustab viigi: 7...b8-a7 8.c3-d4 e5xc3 9.b4xd2 b6-c5 ( Kaotab 9...g7-f6 , sest 10.d2-c3 f6-e5 11.c1-b2 b6-c5 12.b2-a3 a7-b6 13.c3-b4 X) 10.f4-e5 ( Kui 10.d2-c3 , siis c5-b4+=) 10...d6xh2 11.e3-f4 g5xe3 12.f2xd8 g7-f6 13.d8xg5 h4xf6 ( (Teisesuunalisele löögile 13...h6xf4? järgneb 14.d2-e3 f4xd2 15.c1xe3 h4-g3 16.e3-d4 g3-f2 17.g1xe3 a7-b6 18.a5xc7 h2-g1 19.c7-b8 X) 14.d2-c3= ]
[ Kui 7...b6-c5? , siis 8.e3-d4 X ]
8.c3-d4 e5xc3 9.b4xd2 b6-c5
[ Tugevam ei ole 9...f6-e5 , sest 10.d2-c3 b8-a7 11.c1-b2 b6-c5 12.b2-a3 a7-b6 13.c3-b4 e5-d4 14.g1-h2 X ja edasi peavariandis näidatud viisil. ]
10.d2-c3 f6-e5
[ Midagi ei anna 10...b8-a7 , sest. 11.c3-d4 a7-b6 12.d4-e5! (12.c1-d2 Аврора показывает f6-e5 13.d4xf6 g5xe7 14.g1-h2) 12...f6xd4 13.c1-b2 d4-c3 14.b2xd4 c5-b4 15.a5xc3 b6-a5 16.d4-e5 d6-c5 (16...c7-b6 17.e5xc7 b6xd8 18.c3-d4 a5-b4 19.d4-e5 d8-e7 20.e5-f6 e7-d6 21.g1-h2 g5xe7 22.e3-d4 b4-a3 23.d4-e5=) 17.e3-d4 c5xe3 18.f4xd2 g5-f4 19.e5-f6 f4xh2 20.f6-e7 X ]
[ Ründekäigule 10...c5-b4 vastab valge 11.c3-d4 b4-a3 12.a5-b6 c7xa5 13.d4-e5 f6xd4 14.e3xe7 g5xe3 15.f2xd4 h4xf2 16.g1xe3 X ]
11.c1-b2 b8-a7 12.b2-a3 a7-b6 13.c3-b4 e5-d4


(Vt. diagr. 2.) 2. diagramm.
Diagrammil toodud positsioonis on mustal käigud lõppenud, valgel aga veel üks käik. Seega tegi must seitsmendal käigul vea, mis andis valgele ühe tempokäigu. 14.g1-h2 ja opositsioon on valge kasuks. Juhul kui must tahab mängu jätkata, peab ta materjali loovutama. Kui d4-c3 , siis. 15.b4xd2 c5-d4 Must loodab kabesse minekuga päästa end raskest olukorrast. 16.e3xe7 g5xg1 17.e7-d8 h4xf2 18.d2-c3 Must ei tohi käia kivi f2 kabesse viimase hävimise ohu tõttu. b6-c5 Teised käigud viivad samuti kaotusele. 19.d8xd4 h6-g5 20.d4-b6
[ 20.d4-a7 Аврора показывает g5-f4 21.h2-g3 f2xh4 22.c3-d4 g1xc5 23.a7xh6 h4-g3 24.h6-e3 ]
20...g5-f4 21.h2-g3! Ü11atavalt ootamatu käik, mis purustab musta vastupanu lõplikult, f4xh2
[ 21...f2xh4 Аврора показывает 22.b6-d8= ]
22.b6-c5 f2-e1 Kuigi mustal on kaks kabet, on ta kaota nud. 23.c5-a7 e1xb4 24.a3xc5 g1xb6 25.a7xg1 , võit.
2-0

Nagu toodud positsiooni analüüsist nägime, võitis valge seepärast, et tal oli üks käik rohkem — tempo. Kaota-da tempo tähendab jääda ühe käigu võrra maha oma kabendite arendamises; võita kaks tempot tähendab ennetada vastast kähe käiguga. Seega on tempol eriline tähtsus, olles kabe-mängus ajaühikuks. Enamikul juhtudel otsustab mängu saatuse üks tempo, mistõttu peab alati täpselt välja selgitama, kelle käsuks tempo on.

Püüame lähemalt selgitada vahetuse ja tempo vastastikust suhet.

Partii algul on mõlemal poolel 12 kivi. Kui anda valge kividele horisontaalne reanumber, siis saame algseisu, mille numbrite summa on 24 (4X1+4X2+4X3). Sellise tingliku «umbrite summa saame ka mustale, kui teha horisontaalidel asetsevate kivide arvestus tema poolt. Iga kivi rahulik edasiliikumine suurendab seisu summat ühe võrra, s. o. annab tempo. Ent kuivõrd pooled sooritavad käike kordamööda, siis tempod pidevalt võrdsustuvad. Selline nähtus võib esineda ainult rahuliku positsioonimängu korral.

Märgime, et tempode võitmine on seotud varukäikude vähenemisega, mis sageli võib määrata mängu saatuse.

Keerulisem on tempode arvu küsimus seoses vahetustega. Lihtsa vahetusega võidetakse või kaotatakse tempo. Samal ajal tempod seoses vahetustega tihti muutuvad rohkem kui ühe võrra. Selgitame seda järgmiste näidetega.

Lepime kokku, et temposid loeme pärast musta käiku. Asetame kabelauale algseisu. Kuulugu esimese käigu õigus valgele ja ta käib näiteks 1. e3—d4, millele must vastab 1. ... d6—e5. Mõlema poole seisu numbrite summa suurenes ühe võrra, kuid tempode arv ei muutunud (25—25 = 0).

Nüüd vaatame sellist partii algust: 1. c3—d4 b6—c5 2. d4:b6 a7:c5. Summa valge seisul on 21 ja mustal 23. See tähendab, et must võitis kaks tempot, valgel aga suurenes varukäikude arv kähe võrra. Vaatame järgmist näidet: 1. c3—d4 d6—c5 2. b2—c3 c7—d6 3. c3—b4 b6—a5 4. d4:b6 a5:c7. Summa valge seisul on 23, mustal 21. Valge võitis kaks tempot, mustal aga kasvas samavõrra varukäikude arv.

Mis tingis tempoae arvu erinevuse meie näidetes? Toodud näidetes lõi must esimesel juhul edasi ja teisel — tagasi.

Lõpuks veel üks huvitav näide: 1. e3—d4 d6—c5 2. g3—f4 f6—g5 3. f4—e5 g7—f6 4. e5:g7 h8:f6. Must lõi edasi ja pidi võitma kaks tempot. 30 Kontrollime. Numbrite summa valge seisul on 22, mustal 26. Seega võitis must neli, aga mitte kaks tempot. Põhjus on kergesti mõistetav: must loovutas oma kivi kolmandalt horisontaalilt ja hävitas valge viienda horisontaali kivi. Selle operatsiooniga võitis ta kaks tempot. Seejuures, sooritanud löögi, viis must kivi numbriga 1 (h8) kolmandale horisontaalile — võites veel kaks tempot.

Kokkuvõttes võime öelda, et tehtud märkused aitavad meil paremini mõista vahetuse ja tempo- vastastikuste suhete tähtsust.

Sageli saadakse tempo vahetusega. Seda võtet selgitavad näited 3, 5, 6, 11, 14 ja 15.Generated with Turbo Dambase 5.0Источник: Пуусепп Оскар - 028 - 01 (02) 1983
Категория: Kabe Keskmäng | Добавил: shaski (22 Апр 2017) W
Просмотров: 260 | Теги: Пуусепп Оскар - 028 - 01 (02) 1983 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *:
Подсчет всех ссылок страницы
Корзина
Ваша корзина пуста
Категории раздела
Мои статьи [23]
шашки-100 [45]
Городская партия [27]
Городская партия-2 [28]
Городская партия-4 [36]
Городская партия-3 [36]
Dambrete [72]
Kabe Keskmäng [326]
25 Уроков Шашки [153]
Школа позиционной игры [137]
Середина игры в шашки [14]
Шашки – моя жизнь [78]
100 избранных партий [70]
Радость творчества [6]
Курс шашечных лекций [14]
V и VI всесоюзные шашечный первенства [22]
В помощь любителю шашек [31]
XII Чемпионат СССР по шашкам 1950 года [31]
Дебютная энциклопедия - том I [42]
Дебютная энциклопедия - том II [15]
Дебютная мозайка [11]
Атака шашки g5 [7]
Безымянное начало [60]
Вилочка [8]
Разные дебюты (начала) [58]
Тычок [8]
Центральный тычок [3]
Старая партия [24]
Игра Бодянского [33]
Игра Каулена [11]
Игра Медкова [10]
Игра Романычева [13]
Игра Петрова [8]
Игра Рамма-Цукерника [3]
Игра Филиппова [7]
Игра Филиппова-Блиндера [8]
Игра Шмульяна [4]
Киевская защита [14]
Классический Косяк [30]
Косяк с разменом на g5 [5]
Кол [40]
Кол Сокова [18]
Кол-угловик [15]
Ленинграская защита [24]
Жертва Кукуева [108]
Обратная городская партия [24]
Обратный кол [22]
Обратная игра Бодянского [52]
Обратный косяк [12]
Обратная старая партия [45]
Обратный тычок [52]
Отказанная игра Бодянского [12]
Отказанная обратная игра Бодянского [6]
Отказанная городская партия [3]
Отказанная обратная городская партия [30]
Отказанная игра Филиппова [16]
Отыгрыш [56]
Перекресток [21]
Центральная партия [6]
Вход на сайт

Наш опрос
Трансляция шашечных партий
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Новости
Каталог фыйлов
[22 Авг 2017][DO JOGO DE DAMAS]
"lelio sarcedo e a defesa cruz" Lélio Sarcedo (0)
[01 Июл 2017][DO JOGO DE DAMAS]
Alexander Mogilianski koploper in Curaçao (0)
[02 Ноя 2016][Checkers-100]
dama_glasnik - от moises b5gerente (0)
[13 Июл 2016][Checkers-100]
ИНТЕРВЬЮ С РОМАНОМ ВАСИЛЕВСКИМ (0)
[12 Июл 2016][Checkers-100]
Играть против Maximus, играть против другого игрока, и Maximus против Maximus (0)
[08 Янв 2016][Куперман И.И.]
Исер Куперман ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ (1)
[29 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Цветной калейдоскоп на «Белых ночах» (1)
[22 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Entrevista com seu ídolo: Jogos Abertos do Interior de São Paulo (1)
[21 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
The Best of Brazilian Draugths (0)
[19 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
LIÇÃO 2 Abertira Cruz As brancas jogam e vencem, após: (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
C. A. Ferrinho a b c do Jogo de Damas 1996 O MOTIVO (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Da Lei da Maioria para desenvolvermos uma combinação (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
O bloqueio é um tipo de prisão, onde a dama adversária não possui movimentos possíveis (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursod - É importante compreender como montar e como “quebrar” esta estrutura (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursob - Combinação com dama - É muito importante compreender a força da dama (0)
Поисковые слова Шашки
Видео фигур король диаграмме доски Белый поле конь пешка пешки диаграмма очередь позиция Шашки черные Белые Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1939 m Amsterdam Keres Paul D28 1946 Staunton mem Groningen Szabo Laszlo 1953 Petrosian Tigran V I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 2003 2000 2002 1947 Рига Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Валантинас В. 1995 интернет сайт Ниедритиса 1997 п-во СЛШИ Арустамов Ю.А. Плакхин А. 1982 VKR-7i Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Байков В.Е. XIII чемпионат СССР План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Возможность I: 7.gf4 Чемпионат Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Буэнос-Айрес F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964 спорт Africa Eco Race чемпион мира Шашки-64 news news of Russian North аварии Izmir Turkey WC Rapid 2-0 Match Draughts Jan Groenendijk Виктория Мотричко
Слова Шахматы Шашки
Видео бесплатные java игры книги контент для телефона манури маркиз Шашки Школа ВЕЙЦМАН дамки КОРХОВ Литовская ССР Белые дебюте дебютных закрытой игре классических миттельшпиле открытых Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1935 A84 WCh 16 m Amsterdam 1936 D63 Maroczy Geza Zandvoort it Zandvoort 1937 D17 WCh17 m Netherlands 1939 D18 Landau Salo NED-ch m Amsterdam m Amsterdam Keres Paul D10 Euwe Ma Keres PaulБ E19 D28 1946 Staunton mem Groningen Yanofsky Daniel Abraham Szabo Laszlo asparov Garry Denker Arnold Sheldon E49 1963 5-я партия D94 БОТВИННИК Михаил матч на первенство мира ПЕТРОСЯН ПЕТРОСЯН Тигран 1938 C09 АВРО-турнир Голланaeия Капабланка Каспаров Г Керес Пауль 1953 E26 Geller Efim Zurich ct Zurich Lajos (2640) - Petrosian Portisch Tigran V (2645) Petrosian Tigran V (2645) Petrosian Tigran V 10) 1953 Bucharest Troianescu Octavio 10.1981 nterpolis Tilburg (6) Petrosian Tigran V (2585) Sosonko Gennadi (2585) 25.04.1966 Moscow (7) Spassky Boris V World Championship 26th Буэнос-Айрес 1927 год Александр Алехин Аргентина Капабланка Хосе-Раулль бегал в Вологде Конева медведь по улице спорт Чемпионат гонки зима Мультфильмы МЕССИ животные здоровье курорт Горнолыжный курорт Курилы отдых «Локомотив здоровья» Вологда Аделина Сотникова. Елизавета Туктам Александр Коган Музыка-Александра Пахмутова поёт-София Ротару Tõnis Mägi Олимпиада-80 Парусный центр Пирита журнал Плейбой Africa Eco Race Антон Шибалов грузовик КАМАЗ-Мастер команда Tatra Александр Овечкин Буффало Сейбрс Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Мариан Хосса НХЛ гонка золотой мяч Лионель Месси задачи находки опровержения Meanwhile in Russia дикие животные лев львица Магнус Карлсен матч москва Нью-Йорке Лео Месси Николаса Васкеса овации чемпион мира 2015 г. Вечірня Кава Владислав Мазур Орион Блиц-турнир День здоровья Шашки-64 Награждение Чемпионат Украины 30.03.2016 г. г.Винница городская ДЮСШ №6 инвалиды Детскокий хоспис Днепр массовая драка Миниатюры G.Valneris N.Samb. World Championship Blitz 2016 блиц news news of Russian North аварии ДТП новости ежедневно происшествия Русский Север ТРК Русский Север Izmir Turkey WC Rapid Turkish WC Rapid . Всеукраинский детский турнир 06-10.05.2016 г. г. Винница ДЮСШ №6 06-10.05.2016 г. Шашки-64. Всеукраи ДЮСШ №6 Спорт Вечірня кава з багаторазовим чемпіо занятия 21 game's Clash of the Titans Draughts Dammeкr Harm wiersma Ton Sijbrands Владимир Скрабов интервью международный гроссмейстер Дмитрий Цинман Гунтис Валнерис Зоя Голубева Латвия mei en juni 1947 Pierre Ghestem R.C. Keller WK Dammen 1947 1964 Viacheslav Shchegolev World Champion Draughts 1960 Вячеслав Щеголев Fantastic - legal fantástico muito legal Nice very nice Szwarcman август 2009г. ВГТРК Екатерина Капустян канал Спорт 1947 dammen Fransman P. Ghestem. Nederlander R.C. Keller Wereldkampioenschap 2016 год Вера Попруга 2-0 C Blitz 2014 Hilversum Schwarzman Van Berkel 20 июл. 2016 г. Владимир Литвиненко AGUERO V NASRI FOOTBALL TENNIS GREAT WALL OF CHINA Match Groenendijk - Valneris nterview with Guntis Valneris Айнур Шайбаков iSport.ua Аароном Полом Криштиану Роналду Лунтик Draughts Jan Groenendijk 11e partij Match 2016 Roel Boomstra World Title Виктория Мотричко Канны кубок мира международные шашки 2016 Chess Movie MAGNUS MAGNUS Carlsen Trailer г.Днепр Каменское-Днепродзержинск ДКРостсельмаш Шашки-100 2017.02.10 «Riga Open-2017» г.Рига (Латвия) Международный турнир Евпаторий Кубок Крыма играть в шашки интернет гроссмейстер Михаил Рахунов Одесса 2001.12.15 Artem Ivanov Roberts Misans Round 3 WK Cadets Minsk выигрыш темпа Гомель Венгрия Ивано-Франковск Артем Иванов Красноярск Мертвых души видео для начинающих Гродно А.Валюк обзор играть онлайн детский сад blitz Vassily Ivanchuk 1951.5.3 A. Рокитницкий XIII чемпионат СССР В помощь любителю шашек Комбинация Отыгрыш
Разное
Или православие, или смерть от дурной болезни. (Рыбников Ю.А.)
Конфуций и Чингиз-хан — вот благородные язычники. (Рыбников Ю.А.)
Атеизм — это религиозное мировоззрение, языческое. (Рыбников Ю.А.)
Разница в том, что вы верите, что есть природа, а я знаю, что её нет.(Рыбников Ю.А.)
«Новые итальянцы» появляются.(Рыбников Ю.А.)
Посмотрите, ёлки-палки… я сейчас матом ругаться начну.(Рыбников Ю.А.)
Любишь футбол?
Не успел, да? Это твои проблемы!Пиши в строчку!(Политюков В.П.)
Чеченцы убивают взглядом. (Политюков В.П.)
Из чего состоит этот треугольник? Правильно, на самом деле треугольника не существует!(Рыбников Ю.А.)
Я не понимаю, чем отличается труп от живого человека?(Рыбников Ю.А.)
Ну, это полная чушь.(Шакиров В.А.)
И в итоге получаем положительную величину. Почему? Потому, что положительная величина отрицательной не может быть по определению. (Шакиров В.А.)
Если человек произошёл от обезьяны, то он животное, а это для дураков.(Рыбников Ю.А.)
Истина не у немцев, не у англичан, не у японцев, истина хранится и передаётся в русской православной церкви.(Рыбников Ю.А.)
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Шашки
Шашки Городская партия-1
[09 Ноя 2017][Городская партия]
Романов - Соков В. V чемпионат СССР 1934 Городская партия (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - 5-я A. Рокитницкий, В помощь любителю шашек, Минск, 1966 (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Бельский И. - Заболоцкий А. Чемпионат Минска, 1938 Городская партия (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская - 3-я партия A. Рокитницкий, "В помощь любителю шашек", Минск, 1966 (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - 2-я A. Рокитницкий, "В помощь любителю шашек", Минск, 1966 (0)
[07 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - A. Рокитницкий, В помощь любителю шашек, Минск, 1966 (0)
[08 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-076-07-05 1983 Разменная городская партия Не поддерживаемые шашки (0)
[07 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар -180-11-31 1983 Разменная городская партия Комбинация и элементы (0)
[05 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар - 296 - 20 (35) 1983 (0)
[03 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-367-26-37 1983 Московская городская партия Роздых (0)
[01 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-221-41-32 1983 Московская городская партия Комбинация (0)
[30 Июн 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-364-23-37 1983 Московская городская партия Роздых (0)
[09 Мар 2015][Городская партия]
Исаенко С. - Парамонов В. ВПФ-24, 2001 Московская система Возможность II: 7.dc3 (0)
[08 Мар 2015][Городская партия]
Литвинович В. - Симонян Б. XXV чемпионат СССР, 4.11.1965 Вариант I: 5.gf4 (0)
[07 Мар 2015][Городская партия]
Криворученко П.Д. - Кузнецов В.Н. XXXI чемп.России(пер), 1998 План I: 8.cb4? (0)
Шашки Городская партия-2
[29 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-104 - 05-07 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Изолированные шашки (0)
[28 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-433-25-55 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Сложные комбинации (0)
[28 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-359-16-37 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Принудительное удаление (0)
[25 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-202-15-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[24 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-092-19-06 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Сдвоенные шашки (0)
[23 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-492-28-56 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация Расчет ходов (0)
[22 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар -163-32-09 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация и элементы (0)
[21 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-340-46-36 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Принудительное удаление (0)
[20 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-119 - 02-08 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Отсталые шашки (0)
[20 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-119 - 02-08 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Отсталые шашки (0)
[18 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-209-26-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[18 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-209-26-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[15 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-246-30-33 1983 Городская партия Комбинация Превращение в дамку (0)
[15 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-246-30-33 1983 Городская партия Комбинация Превращение в дамку (0)
[12 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-414-02-54 1983 Безымянное начало Контрудар (0)
Шашки Городская партия-3
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Макрович М. XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс 1978 Разветвление II: 7...gh4 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Цукерник Э. - Кустарёв Ю. П-во ВЦСПС 1964 Возможность II: 9.cd2 План: 9...ed6 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Рошкевич В. - Кустарёв Ю. XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград 1973 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Ростовиков В. - Розенталь А. L05-Rc1 2004 Интернет, сайт Ниедритиса (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Вайчус - Куклеев Е. Чемпионат ВЦСПС 1974 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Литвинович В. - Куклеев Е. XXXIII чемпионат СССР 1973 Ворошиловград (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Дудковский В. - Андреев Ю. LXVII-Ч.С-Петербурга 2001 Нюанс III: 14.cb4 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Кочедыков В.В. - Хвостов Л.И. F-20 XX-Ч.СССР(пер) 1986 Нюанс II: 14.ab4 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кандауров А. - Карп Х. XLII чемпионат СССР 1982 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кац Л. - Арустамов Ю.А. XXV чемпионат СССР 1965 План I: 10.ba3 Ход II: 12.ab4 (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
№ 2, "Отказная городская партия"Г. Хацкевич - Н. Рафальский (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
Симоненко А. - Камынин В. WCI-1 2003 Вариант II: 6...cd2 План III: 11.ba3! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Негра Н.Н. - Бабаян С.М. Разветвление I: 7...ed6 План II: 11.ba5! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Саунин О. - Трейнбук А. CM-7 2002 Продолжение II. 7.е:с1 План I: 11.gh4 (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Дицис - Бангиерис Полуфинал Латвии 1992 Вариант II: 6...cd2 Разветвление II: 9...gf6 (0)
Шашки
фигур король диаграмме доски Белый короля поле конь пешка пешки горизонтали взятие диаграмма очередь Белые позиция черные I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 МЧ-3Ф мем.Чехова 2003 2000 Возможность 2002 Красинский Я.И. Возможность I: 13.gf2 1947 Возможность I: 13.cb4 Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Литвинович В. Валантинас В. Матейс 1995 Возможность I: 8 ...hg7! сайт Ниедритиса интернет 1997 Возможность III: 11.cd2 Коннов Ю.П. п-во СЛШИ Галеев А.В. Арустамов Ю.А. Вигман В. Возможность II: 10.cd4 Плакхин А. Кустарёв Ю. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Зандерс Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. Масс 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) Возможность I: 10.dc3 Возможность II: 10.de5 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Ответ I: 8.gf4! Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Оренбург КМ-1/4 Возможность I: 7.gf4 Ком.ч.России(пер) Макрович М. Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Иванов В.Ф. Логин Э.А. F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 Возможность II: 8.cd2 de7 Лукьянов И.В. 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964
Dambrete
[23 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PERELMANA RĀMIS» (0)
[22 Мар 2016][Dambrete]
Иванов В. - Блиндер С. XIV чемпионат СССР 1952 Обратная игра Бодянского (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «VECĀ PARTIJA» (0)
[21 Мар 2016][Dambrete]
Коган М. - Блиндер С. XIV чемпионат СССР 1952 Безымянная партия (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «Seznosaukuma atklātne» (0)
[30 Июн 2014][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[17 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVICS Dambrete Individualais atklatnu repertuars RIGA «AVOTS» 1982 (0)
[22 Мар 2016][Dambrete]
Дрябезгов А. - Коськов Д. П-ф Чемп.СССР 1951 Игра Бодянского (0)
[17 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVICS Dambrete Individualais atklatnu repertuars RIGA «AVOTS» 1982 (0)
[20 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[23 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KLASISKAIS RĀMIS» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «SMUĻJANA SPĒLE» (0)
[12 Мар 2016][Dambrete]
Н. Славянов – И. Павлов Игра Шмульяна Вариант Маркачёва журнал "Шашки", 1974 г., №10 (0)
[22 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «BODJANSKA SPĒLE» (0)
[19 Мар 2016][Dambrete]
В. ЛИТВИНОВИЧ — Р. НОРМАТОВ Всесоюзный турнир «Огни Памира», 1979 г (0)
25 Уроков в Шашки
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Нарчук - Б. Кузнецов Вилочка Уроки 11,12 и 13 стр.115-116 Чемпионат ВС СССР, 1977 г (0)
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Игрa Филиппова-Блиндера Жертва Шмульяна-Маркачёва Г. Хацкевич, 25 уроков шашечной игры (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(249) Игра С. Дьячкова Уроки 9 и 10 - $1.Позиции со связкой правого фланга стр.102 (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Бурковский - Б.Берлинков Игра Бодянского 25 уроков шашечной игры Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Фазылов - Ю. Арустамов № 7. Игра Каулена Уроки 23,24 и 25 - стр.214-215 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Фомин - А. Плакхин Игра Бодянского 25-м чемпионате СССР 1965 г. Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
В.Голосуев - Н. Шагин, 1967 г. Игра Бодянского Урок 20 - стр.185 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Рист - Э. Рыбаков Полуфинал 23-го первенства СССР, 1963 г. Кол Сокова (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры, 1979 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(311) Уроки 14 и 15 - $3.Задания для самостоятельного решения (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(310) Уроки 14 и 15 - $2.Практические партии (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(305) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(296) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(285) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
Шашечный миттельшпиль
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 063 -17(04) - 1983 Закрытая Ленинградская защита Поддержка шашек (0)
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 168 - 04 (10)-1983 Закрытая Ленинградская защита Комбинация (0)
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 225 - 01(33) - 1983 Ленинградская защита Превращение в дамку (0)
[18 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-416-04-32 1983 Обратный косяк Отпор Контрудар (0)
[18 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-416-04-32 1983 Обратный косяк Отпор Контрудар (0)
[16 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-420-08-54 1983 Ленинградская защита Отпор Контрудар (0)
[16 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-420-08-54 1983 Ленинградская защита Отпор Контрудар (0)
[15 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-194-06-32 1983 Кол Комбинация и связь между позицией (0)
[15 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-335-40-36 1983 Ленинградская защита Позиционные комбинации (0)
[14 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-327-30-36 1983 Игра Дьячкова Позиционные комбинации (0)
[13 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-323-26-36 1983 Новое начало Позиционные комбинации (0)
[12 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-079-03-06 1983 Обратная игра Бодянского Сдвоенные шашки (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-024-17-02 1983 Отыгрыш Обмен Темп (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-198-11-32 1983 Отыгрыш Комбинация и связь между позицией (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-198-11-32 1983 Отыгрыш Комбинация и связь между позицией (0)
Шашечный миттельшпиль